Điều kiện và thủ tục thành lập công ty Luật 2024

Hiện nay, rất nhiều sinh viên luật hay những người đang hành nghề luật đều mong muốn làm chủ một công ty luật hay một văn phòng luật sư riêng. Tuy nhiên, đối với việc để thành lập công ty luật thì có chứng chỉ hành nghề luật sư hay thẻ luật sư vẫn chưa đủ…. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, Công ty Luật ACC xin gửi đến độc giả bài viết quy định về điều kiện để thành lập công ty luật, hồ sơ cần chuẩn bị và trình tự thủ tục thành lập công ty Luật để quý bạn đọc tham khảo.

thanh-lap-cong-ty-luat

Thành lập công ty luật

I. Thành lập công ty luật là gì?

Thành lập công ty luật là quá trình tạo ra một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực pháp lý. Nó bao gồm đăng ký kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tìm kiếm và thuê luật sư, xác định phạm vi hoạt động và thiết lập cơ cấu tổ chức.

>> Đọc thêm bài viết Quy trình, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp để biết thêm thông tin. 

II. Thủ tục, quy trình thành lập công ty luật

Bước 1: Đăng ký tên công ty

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh

Bước 3: Nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động luật sư

Bước 4: Đăng ký mã số thuế

Thủ tục thành lập công ty luật bao gồm: đăng ký tên công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh, hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm giấy đề nghị thành lập công ty, quy chế hoạt động và báo cáo tài chính dự kiến, nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động luật sư tại cơ quan quản lý luật sư và đăng ký mã số thuế để thực hiện các nghĩa vụ thuế phí.

Thành lập công ty luật
Thành lập công ty luật

Bước 1: Đăng ký tên công ty

Bạn cần đăng ký tên công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh, như Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh. Điều này đảm bảo rằng tên công ty của bạn không trùng với các công ty khác và tuân thủ quy định về đặt tên công ty.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh

Bạn cần hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ này bao gồm giấy đề nghị thành lập công ty, quy chế hoạt động và báo cáo tài chính dự kiến.

 • Giấy đề nghị thành lập công ty cung cấp thông tin về cơ cấu tổ chức, nguồn vốn, mục tiêu hoạt động và cơ cấu quản lý của công ty luật.
 • Quy chế hoạt động mô tả các quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động và chính sách của công ty luật.
 • Báo cáo tài chính dự kiến dùng để dự báo về tài chính và hiệu quả kinh doanh của công ty luật.

Bước 3: Nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động luật sư

Bạn cần nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động luật sư tại cơ quan quản lý luật sư, như Văn phòng Luật sư Nhà nước hoặc Hiệp hội Luật sư. Đơn xin này nên bao gồm các thông tin chi tiết về các luật sư thành viên, quy trình và tiêu chuẩn đào tạo, kinh nghiệm và đảm bảo tuân thủ quy định về nghề luật.

Bước 4: Đăng ký mã số thuế

Cuối cùng, bạn cần đăng ký mã số thuế để thực hiện các nghĩa vụ thuế phí. Thủ tục này thường được thực hiện tại cục thuế địa phương hoặc Chi cục Thuế. Sau khi hoàn tất đăng ký, công ty sẽ có mã số thuế và phải tuân thủ quy định về kê khai, nộp thuế và các yêu cầu liên quan.

Tóm lại, quy trình thành lập công ty luật yêu cầu bạn thực hiện các bước trên và tuân thủ các quy định và thủ tục của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý luật sư và cục thuế. Điều này đảm bảo rằng công ty của bạn được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực luật.

III. Điều kiện thành lập công ty luật

Tại Điều 34 Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012 có quy định như sau: 

1. Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

 1. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.
 2. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

 1. Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.
 2. Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Theo đó, muốn thành lập công ty luật cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Tư cách chủ thể

– Là công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, công ty TNHH  2 thành viên trở lên, công ty hợp danh được thành lập hợp pháp.

2. Chủ sở hữu công ty

– Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên), các thành viên của công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) phải là luật sư có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo HĐLĐ cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo HĐLĐ cho cơ quan, tổ chức;

– Chủ sở hữu hay các thành viên của công ty sẽ không được phép thành lập tổ chức hành nghề luật sư khác.

Quá trình nắm bắt và thực hiện các quy trình pháp lý, đăng ký và cấp phép hoạt động công ty. Đòi hỏi sự hiểu biết về luật pháp, quy định kinh doanh và thực tế thị trường. Ngoài ra, việc tìm kiếm tư vấn từ chuyên gia và xây dựng mạng lưới đối tác cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thành lập công ty luật thành công.

>> Theo dõi bài viết: Kinh nghiệm thành lập công ty luật - Chi tiết nhất của ACC để tìm hiểu chi tiết hơn từ những chuyên gia đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

3. Cơ cấu tổ chức, công ty phải đảm bảo

+ Đối với công ty luật TNHH một thành viên, chủ sở hữu công ty sẽ là Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty;

+ Đối với công ty luật TNHH từ 2 TV trở lên và công ty luật hợp danh, các thành viên sẽ thỏa thuận với nhau để cử ra một thành viên làm Giám đốc công ty;

– Công ty luật phải có trụ sở ở tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi có Đoàn Luật sư mà Chủ sở hữu công ty hoặc ít nhất một trong các thành viên sáng lập của công ty là thành viên;

– Tên của văn phòng luật sư do Chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Bao gồm cụm từ “Công ty luật hợp danh” hoặc “Công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, ví dụ như “Công ty luật TNHH ABC”;

+ Không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động;

+ Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

IV. Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty luật

giay-phep-thanh-lap-cong-ty-luat

 Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty luật

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật luật sư 2006 và Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. thì hồ sơ để thành lập công ty luật bao gồm những giấy tờ như sau:

Thứ nhất, Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo mẫu thống nhất

Theo Điều 6  Nghị định 123/2013/NĐ-CP  thì Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm những nội dung chính sau đây: Tên văn phòng luật sư, công ty luật; địa chỉ trụ sở; Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư Trưởng văn phòng luật sư hoặc luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật TNHH MTV) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật TNHH 2 thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người đại diện theo pháp luật; lĩnh vực hành nghề.

Thứ hai, Điều lệ công ty luật

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 123/2013/NĐ-CP thì Điều lệ đối với công ty luật gồm những nội dung chính sau: Tên, địa chỉ trụ sở, loại hình công ty luật; lĩnh vực hành nghề, họ  tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật TNHH MTV) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật TNHH 2TV trở lên và công ty luật hợp danh); Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên.

Thủ tục và điều kiện tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật TNHH hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành; Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật TNHH hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật.

Thứ ba, Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của trưởng văn phòng luật sư hoặc giám đốc công ty luật.

 Như đã phân tích ở phần điều kiện thành lập công ty luật thì giám đốc công ty luật phải có chứng chỉ hành nghề luật sư. Chính vì vậy trong hồ sơ thành lập công ty luật gửi đến Sở Tư pháp yêu cầu phải có bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của giám đốc công ty.

Thứ tư, các giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư. 

Trong trường hợp thuê hoặc mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể về vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; đối với việc sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở.

Thứ năm, Phiếu yêu cầu đặt tên.

V. Trình tự thủ tục thực hiện việc thành lập công ty luật

Vậy thành lập công ty luật như thế nào? Tương tự việc thành lập các công ty khác, việc thành lập công ty luật cũng phải trải qua trình tự đúng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, ngoài ra còn phải tuân thủ về quy trình theo quy định của Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012. Theo quy định tại Điều 35 Luật luật sư 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 thì trình tự thực hiện đăng ký thành lập công ty luật bao gồm:

– Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Như vậy trường hợp của công ty công ty luật gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên hoặc nơi có trụ sở công ty nếu luật sư ở nhiều Đoàn luật sư khác nhau.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Tư pháp sẽ xem xét công ty luật có đủ điều kiện và nộp đủ hồ sơ giấy tờ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp từ chối việc cấp Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp phải có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho công ty luật và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Đoàn luật sư nơi tổ chức hành nghề luật sư đặt trụ sở. Bên cạnh đó, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

– Cơ quan thực hiện. Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

Quy định về vốn điều lệ của công ty luật và văn phòng luật sư xác định số vốn cần đầu tư ban đầu để thành lập và hoạt động công ty. Vốn điều lệ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động công ty tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của cơ quan chức năng.

>>Hãy cùng ACC tìm hiểu thêm về Quy định về vốn điều lệ của công ty luật, văn phòng luật sư nhé.

VI. Chi phí thành lập công ty luật

Công ty Luật ACC cung cấp Dịch vụ thành lập công ty luật với Chi phí dịch vụ thành lập công ty trọn gói 5.000.000 đồng:

STT

Nội dung công việc

Chi phí trọn gói

 

 

 

1

Dịch vụ thành lập công ty luật trọn gói. Giá bao gồm:

–      Lệ phí nhà nước

–      Phí dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép

–      Con dấu

–      Chữ ký số 3 năm

–      Phần mềm hóa đơn điện tử

–      Khai báo thuế ban đầu

–      Đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử

–      Thông báo mẫu dấu

–      Đăng ký tài khoản ngân hàng cho cty

–      Thông báo tài khoản ngân hàng

–      Đăng ký phát hành hóa đơn

5.000.000 VNĐ

VII. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty luật

Trước hết, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty luật bao gồm các giấy tờ sau đây:

 •       Giấy đề nghị thành lập chi nhánh theo mẫu mà pháp luật quy định.
 •       Bản sao quyết định thành lập chi nhánh công ty luật và bản sao về biên bản cuộc họp về việc thành lập chi nhánh của công ty trong đó ghi rõ “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của các tổ chức hành nghề luật sư, hoạt động theo ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh do mình thành lập”.

Các bạn có thể với Công ty Luật ACC chúng tôi để được cung cấp mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty luật.

 •       Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh cùng những giấy tờ khác liên quan đến người đó như Giấy CMND, thẻ căn cước, Hộ chiếu dùng trong các trường hợp là người nước ngoài hay CMND hết hạn, sơ yếu lý lịch,…
 •       Chứng chỉ hành nghề luật sư của Trưởng chi nhánh theo pháp luật quy định
 •       Bản hợp đồng làm việc của người đứng đầu chi nhánh với công ty mẹ.
 •       Giấy tờ chứng minh trụ sở đặt chi nhánh. Nếu là đất riêng để đặt trụ sở thì cần ghi rõ diện tích sử dụng là bao nhiêu. Nếu thuê nhà thì phải ghi chi tiết vị trí, tọa độ, diện tích đất thuê cũng như mục đích thuê chính là đặt chi nhánh.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ kể trên thì người đại diện theo pháp luật sẽ tiến hành nộp hồ sơ thành lập chi nhánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương mà chi nhánh đặt trụ sở. Sau đó, Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét và gửi trả lại kết quả giống như việc thành lập doanh nghiệp.

Công ty luật là doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện cho khách hàng trong các vấn đề pháp lý. Trong khi đó, văn phòng luật sư chỉ là một đơn vị hoạt động độc lập, do một hoặc nhiều luật sư sở hữu và quản lý. Cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, nhưng công ty luật thường có quy mô lớn hơn và cung cấp đa dạng dịch vụ hơn so với văn phòng luật sư.

>>Hãy cùng theo dõi bài viết: Công ty luật là gì? Phân biệt công ty luật và văn phòng luật sư nhé!

VIII. Dịch vụ tư vấn của Công ty Luật ACC về thành lập công ty luật 

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng Dịch vụ tư vấn thành lập công ty Luật tại Công ty Luật ACC

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn, lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.

Với những ưu điểm:

 • Đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong xin giấy phép kinh doanh dịch vụ giáo dục sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất và đảm bảo ra kết quả
 • Sự uy tín trong thời hạn giải quyết hồ sơ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn hết mình sẽ tạo được niềm tin từ quý khách hàng.
 • Công ty Luật ACC là nơi có chi phí hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng, tùy thuộc theo từng hình thức dịch vụ
 • Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ mọi lúc
 • Công ty Luật ACC sẽ giúp Quý khách hàng thực hiện mọi thủ tục. Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để nhận dịch vụ tốt nhất.

IX. Mọi người cũng hỏi

Khái niệm thành lập công ty luật là gì?

Thành lập công ty luật là quá trình thành lập một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý. Doanh nghiệp này được thành lập và hoạt động dưới hình thức một văn phòng luật sư hoặc công ty luật, nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, đại diện trong các vụ án, thỏa thuận hợp đồng và giúp khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật?

Thực tế, cả văn phòng luật và công ty luật đều là tổ chức hành nghề luật sư, đều có quyền thực hiện dịch vụ pháp lý cho mọi người, còn việc để được phục vụ pháp lý một cách hiệu quả thì sẽ phụ thuộc vào đội ngũ luật sư, kinh nghiệm, kỹ năng của luật sư của văn phòng luật và công ty luật.

– Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

– Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.

Đăng ký thành lập công ty luật ở đâu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty luật sẽ đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

 

Có được thành lập Công ty nước ngoài tại Việt Nam hay không?

Thành lập công ty luật ở Việt Nam được xem như là một ngành nghề đặc thù thuộc sự quản lý riêng biệt của Sở tư pháp chứ không còn thuộc sự quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư như các ngành nghề kinh doanh khác. Và theo quy định của Luật Luật sư hiện hành thì pháp luật cho phép nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để có thể thành lập công ty.

✅ Thủ tục:

⭕ Thành lập công ty luật

✅ Kinh nghiệm:

⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm

✅ Năng lực:

⭐ Chuyên viên trình độ cao

✅ Cam kết::

⭕ Thủ tục nhanh gọn

✅ Hỗ trợ:

⭐ Toàn quốc

✅ Hotline:

⭕ 1900.3330

Hy vọng với những chia sẻ ở trên, Công ty Luật ACC đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về cách thành lập công ty luật, thủ tục thành lập công ty luật, hồ sơ thành lập công ty luật, nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật, thành lập công ty luật nước ngoài tại việt nam, điều kiện để thành lập công ty luật.... Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Công ty Luật ACC theo Hotline hoặc để lại thông tin để được các chuyên viên của chúng tôi chủ động liên hệ tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (263 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo