Thành lập công ty logistics

Hiện nay, các vấn đề về kinh doanh dịch vụ logistics được quy định tại Nghị định 163/2017/NĐ-CP. Theo đó, những nội dung pháp lý bao gồm các ý chính sau đây:

Thành lập công ty logistics

Thành lập công ty logistics

1. Kinh doanh dịch vụ logistics là gì?

Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm giao nhận hàng hóa, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc.

Như vậy, kinh doanh dịch vụ logistics là một hoạt động thương mại mà thương nhân thực hiện các công việc liên quan đến nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

2. Phân loại dịch vụ logistics?

Dịch vụ logistics được cung cấp bao gồm:

 •     Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay.
 •     Dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.
 •     Dịch vụ kho bãi thuộc dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải.
 •     Dịch vụ chuyển phát.
 •     Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa.
 •     Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả dịch vụ thông quan).
 •     Dịch vụ khác, bao gồm các hoạt động sau: Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải.
 •     Dịch vụ hỗ trợ bán buôn, hỗ trợ bán lẻ bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa và giao hàng.
 •     Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển.
 •     Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường thủy nội địa.
 •     Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt.
 •     Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ.
 •     Dịch vụ vận tải hàng không.
 •     Dịch vụ vận tải đa phương thức.
 •     Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật.
 •     Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

Các dịch vụ khác do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và khách hàng thỏa thuận phù hợp với nguyên tắc cơ bản của Luật thương mại.

3. Các điều kiện để kinh doanh dịch vụ logistics

3.1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics

 1. Điều kiện đối với Nhà đầu tư trong nước.

- Thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó. Quy định này có thể hiểu rằng, ví dụ như:

 •     Kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan (bao gồm cả dịch vụ thông quan) thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại Luật Hải quan năm 2014.
 •     Kinh doanh vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển thì phải đáp ứng điều kiện tại Bộ luật hàng hải năm 2015 và Nghị định 160/2016/NĐ-CP.

- Thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài việc phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ thể, còn phải tuân thủ các quy định về pháp luật thương mại điện tử.

3.2. Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistics

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện như nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới được cung cấp dịch vụ logistics theo các điều kiện sau:

- Đối với kinh doanh Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển (trừ vận tải nội địa). Trong trường hợp này, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải có chức năng kinh doanh dịch vụ vận tải:

 •     Được thành lập các công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%. Tổng số thuyền viên nước ngoài làm việc trên các tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các công ty này tại Việt Nam không quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.
 •     Công ty vận tải biển nước ngoài được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp.

- Đối với kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (có thể dành riêng một số khu vực để cung cấp các dịch vụ hoặc áp dụng thủ tục cấp phép tại các khu vực này)

 •     Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Đối với kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay

 •     Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%.

- Đối với kinh doanh dịch vụ thông quan thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

 •     Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Đối với kinh doanh các dịch vụ khác, bao gồm các hoạt động sau:

 •     Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải, được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước.

- Đối với kinh doanh Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường thủy nội địa, Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt:

 •     Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%.

- Đối với kinh doanh Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ

 •     Được thực hiện thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%. 100% lái xe của doanh nghiệp phải là công dân Việt Nam.

- Đối với kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không.

- Đối với kinh doanh dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật

 •     Những dịch vụ được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ được thực hiện dưới hình thức doanh nghiệp trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước sau ba năm hoặc dưới hình thức doanh nghiệp trong đó không hạn chế vốn góp nhà đầu tư nước ngoài sau năm năm, kể từ khi nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó.
 •     Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải.
 •     Việc thực hiện dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng.

Cần phải lưu ý rằng, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế có quy định khác nhau về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics, nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó.

4. Dịch vụ thành lập công ty logistics của Công ty Luật ACC

Dịch vụ thành lập công ty Trọn gói Giá rẻ (3 ngày, từ 1,2 triệu)

Quy trình và thủ tục thành lập công ty logistics được tiến hành như thành lập các doanh nghiệp bình thường theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định. Song, trước khi tiến hành xin giấy phép đăng kí kinh doanh, Quý khách hàng phải đáp ứng điều kiện và xin giấy phép kinh doanh một số dịch vụ của Logistics tại các cơ quan có thẩm quyền.

Tự hào là đơn vị hàng đầu về Giấy phép con Kinh doanh dịch vụ Logistic vì vậy luôn đảm bảo tỉ lệ đạt kết quả cao nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách.

- Luôn luôn lắng nghe, nắm bắt  thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.

- Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.

- Luôn hướng dẫn setup đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ cở kinh doanh.

- Luôn cung cấp  hồ sơ rất đơn giản, (hồ sơ khó ACC thay mặt quý khách soạn thảo)

- Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi

- Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã sử dụng dịch vụ thành công.

5. Những câu hỏi thường gặp liên quan đến thành lập công ty Logistics

1. Đăng ký mã ngành kinh doanh dịch vụ Logistics là gì?

Khi đăng ký kinh doanh dịch vụ logistics thì có thể đăng ký các mã ngành sau:

7710: Cho thuê xe cơ động

4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

5022: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

5224: Bốc xếp hàng hóa

8292: Dịch vụ đóng gói

5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

2. Đăng ký thành lập công ty logistics ở đâu?

Để có thể xin được giấy đăng ký thành lập công ty logistics thì chủ doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư nơi đặt trụ sở công ty logistics.

3. Những loại thuế cần đóng sau khi thành lập công ty logistics?

Sau khi thành lập công ty logistics thì doanh nghiệp cần lưu ý đóng các loại thuế cho cơ quan thuế gồm: Thuế Môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất ( Nếu doanh nghiệp thuế đất của nhà nước ).

 

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (574 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo