Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm [Chi tiết nhất 2024]

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng được các tiêu chuẩn cao nhất. Việc thiết lập một quy trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ không chỉ giúp đảm bảo sự đồng đều trong sản xuất mà còn tăng cường niềm tin từ phía khách hàng. Bài viết này sẽ đi sâu vào các khía cạnh quan trọng của quy trình này và tầm quan trọng của việc duy trì chất lượng sản phẩm trong môi trường sản xuất ngày nay.

quy-dinh-moi-ve-thuc-pham-chuc-nang-22

1. Thế nào là kiểm tra chất lượng sản phẩm?

Kiểm tra chất lượng sản phẩm là quá trình đánh giá và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu về chất lượng đã đặt ra trước đó. Điều này bao gồm việc kiểm soát và đánh giá các đặc tính kỹ thuật, thành phần, và hiệu suất của sản phẩm để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn và chất lượng mong đợi từ phía khách hàng. Quá trình này thường bao gồm nhiều bước, từ kiểm tra nguyên liệu đến sản xuất và kiểm tra cuối cùng, nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất và cung cấp có chất lượng cao và đáp ứng đúng yêu cầu của thị trường và khách hàng.

2. Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm là một chuỗi các hoạt động được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm, bao gồm các chỉ tiêu về tính năng, hiệu suất, độ bền, độ an toàn,... Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm giúp đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hạn chế các rủi ro trong quá trình sử dụng.

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm thường bao gồm các bước sau:

Bước 1. Lập kế hoạch kiểm tra

Bước đầu tiên của quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm là lập kế hoạch kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra cần xác định rõ mục tiêu kiểm tra, phạm vi kiểm tra, các chỉ tiêu kiểm tra, phương pháp kiểm tra, thiết bị kiểm tra, thời gian kiểm tra,...

Bước 2. Lấy mẫu kiểm tra

Mẫu kiểm tra là một phần của sản phẩm được lấy ra để kiểm tra. Mẫu kiểm tra cần được lấy một cách ngẫu nhiên, đảm bảo đại diện cho toàn bộ lô sản phẩm.

Bước 3. Thực hiện kiểm tra

Kiểm tra sản phẩm được thực hiện theo kế hoạch kiểm tra đã được lập trước đó. Các chỉ tiêu kiểm tra được thực hiện bằng các phương pháp kiểm tra phù hợp.

Bước 4. Đánh giá kết quả kiểm tra

Kết quả kiểm tra được so sánh với các yêu cầu về chất lượng để đánh giá chất lượng của sản phẩm. Sản phẩm được coi là đạt chất lượng nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu về chất lượng.

Bước 5. Xử lý kết quả kiểm tra

Kết quả kiểm tra được phân tích để xác định nguyên nhân của các sản phẩm không đạt chất lượng. Các sản phẩm không đạt chất lượng cần được xử lý theo quy định.

Bước 6. Báo cáo kết quả kiểm tra

Kết quả kiểm tra được lập thành báo cáo để lưu trữ và sử dụng khi cần thiết.

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm có thể được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất, từ giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm, giai đoạn sản xuất sản phẩm, giai đoạn lưu kho và vận chuyển sản phẩm, đến giai đoạn sử dụng sản phẩm.

Các phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm

Có nhiều phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm khác nhau, bao gồm:

 • Kiểm tra bằng cảm quan: Phương pháp này sử dụng các giác quan của con người để đánh giá chất lượng sản phẩm, bao gồm các chỉ tiêu như màu sắc, mùi, vị, độ mềm, độ dai,...
 • Kiểm tra bằng phương pháp vật lý: Phương pháp này sử dụng các thiết bị đo lường để đánh giá các chỉ tiêu vật lý của sản phẩm, bao gồm các chỉ tiêu như kích thước, trọng lượng, độ bền, độ cứng,...
 • Kiểm tra bằng phương pháp hóa học: Phương pháp này sử dụng các phương pháp hóa học để đánh giá các thành phần hóa học của sản phẩm, bao gồm các chỉ tiêu như thành phần nguyên liệu, hàm lượng chất dinh dưỡng,...
 • Kiểm tra bằng phương pháp sinh học: Phương pháp này sử dụng các phương pháp sinh học để đánh giá các chỉ tiêu sinh học của sản phẩm, bao gồm các chỉ tiêu như độ nhiễm khuẩn, độ an toàn thực phẩm,...

3. Thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm

Thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm được quy định tại các văn bản pháp luật về chất lượng sản phẩm, bao gồm:

 • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 200
 • Nghị định số 132/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về quản lý an toàn thực phẩm
 • Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm

Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm được phân chia như sau:

Thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh
Cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tự kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm được lưu giữ và xuất trình cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

Thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm của cơ quan quản lý nhà nước

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm bao gồm:

 • Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm của tổ chức, cá nhân có chức năng kiểm nghiệm
Các tổ chức, cá nhân có chức năng kiểm nghiệm sản phẩm được cơ quan quản lý nhà nước công nhận có thẩm quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc của tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các biện pháp xử lý đối với các sản phẩm không đạt chất lượng.

4. Vai trò của kiểm tra chất lượng sản phẩm

Kiểm tra chất lượng sản phẩm là hoạt động đánh giá chất lượng của sản phẩm, bao gồm các chỉ tiêu về tính năng, hiệu suất, độ bền, độ an toàn,... Kiểm tra chất lượng sản phẩm có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và xã hội, cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp

 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Kiểm tra chất lượng sản phẩm giúp đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hạn chế các rủi ro trong quá trình sử dụng.
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp: Sản phẩm đạt chất lượng sẽ giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Tiết kiệm chi phí: Kiểm tra chất lượng sản phẩm giúp phát hiện và loại bỏ các sản phẩm không đạt chất lượng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí sửa chữa, chi phí bồi thường cho khách hàng.

Đối với người tiêu dùng

 • Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng: Kiểm tra chất lượng sản phẩm giúp phát hiện và ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn, giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tránh mua phải sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
 • Tăng cường sự hài lòng của người tiêu dùng: Sản phẩm đạt chất lượng sẽ giúp người tiêu dùng hài lòng hơn, tăng cường lòng tin của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp.

Đối với xã hội

 • Bảo vệ sức khỏe cộng đồng: Kiểm tra chất lượng sản phẩm giúp phát hiện và ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn, giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
 • Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội: Sản phẩm đạt chất lượng sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chí chất lượng. Từ việc xác định các thông số kỹ thuật đến việc thực hiện các bước kiểm tra chi tiết, quy trình này giúp đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Việc thực hiện kiểm tra chất lượng không chỉ tăng cường uy tín của doanh nghiệp mà còn đóng góp vào sự hài lòng của người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành công nghiệp.

Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: [email protected]
Website: accgroup.vn

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (922 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo