Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác (Cập nhật 2024)

Ngày nay, việc chuyển công tác không còn gì là xa lạ. Chính vì vậy, để giúp nhân viên khi đi công tác có thể làm việc hiệu quả sẽ cần có Mẫu giấy giới thiệu đi liên hệ công tác. Vậy nội dung mẫu giấy ra sao mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây để có câu trả lời.

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất năm 2022
Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác (Cập nhật 2022)

1. Giấy giới thiệu là gì

Giấy giới thiệu là hình thức để giới thiệu một cá nhân đi làm việc và công tác tại một nơi nào đó có quan hệ hay hợp tác với đơn vị mà mình đang theo làm việc. Giấy giới thiệu được viết ra như một sự đảm bảo để cá nhân đó có thể có các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Qua mẫu giấy giới thiệu, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện hơn trong việc tiếp đón đúng người, đúng việc, giúp hai bên hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất.

2. Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác là gì

Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác hiện nay là một loại giấy tờ văn phòng không thể thiếu trong hoạt động của bất kỳ công ty, doanh nghiệp và tổ chức nào. Mẫu giấy giới thiệu công tác có thể hiểu là mẫu giấy liên hệ công tác do tổ chức, công ty, doanh nghiệp lập ra để giới thiệu cho cán bộ, nhân viên của mình đi thực hiện công tác tại đơn vị, tổ chức khác. Việc sử dụng giấy giới thiệu liên hệ công tác giúp cho công việc được bàn giao thuận lợi nhanh chóng.

3. Ý nghĩa của giấy giới thiệu liên hệ công tác

Giấy giới thiệu liên hệ công tác có ý nghĩa  quan trọng trong công việc của mỗi cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp. Giấy giới thiệu liên hệ công tác giúp giới thiệu cá nhân thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó; bên phía người nhận sẽ nắm được thông tin và cũng có căn cứ để biết được việc giới thiệu.
Người được giới thiệu trong giấy giới thiệu sẽ thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình và thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao. Do đó trong công việc của bản thân sẽ thuận lợi cho việc hợp thức hóa những vấn đề và thủ tục pháp lý có liên quan như việc ký biên bản bàn giao, các hồ sơ, chứng từ có liên quan.
Bên cạnh đó trước khi giới thiệu liên hệ công tác thì cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã thống nhất với nhau về nội dung công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân thực hiện đúng nội dung công việc trong giấy giới thiệu nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình và để đảm bảo giấy giới thiệu không bị lợi dụng để thực hiện những công việc khác không liên quan.
Việc sử dụng giấy giới thiệu liên hệ công tác tạo điều kiện thuận lợi cho bên được giới thiệu xác nhận đúng người mà đơn vị của mình sẽ tiếp nhận, tránh được các trường hợp nhầm lẫn hoặc là giả mạo gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không đáng có trong công việc chung.

4. Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác

Công ty:………………………..

Số:…../GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……tháng…….năm……

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: ……………………………………….……

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: …………….

Ông Bà: ……………………………………………………………….

Chức Vụ: ……………………………………………………………….

Được cử đến để ……………………………………………………

Về việc …………………………………………………………………….

Mong ………. giúp đỡ ông, bà ……….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày: ……………..

CÔNG TY ……………………………

(Ký tên và đóng đấu)

4. Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng nhất

2.1 Mẫu Giấy giới thiệu 01 liên

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- ………

…….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

………………………………………….. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):………………………………. ………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Được cử đến: ………………………………………………………………….

Về việc:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày……………………./.

Nơi nhận:Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

2.2 Mẫu Giấy giới thiệu 02 liên

ĐƠN VỊ:…………………SỐ:……………………../GT

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Giới thiệu:…………………………….

Chức vụ:…………………………..

Được cử đến:………………

Để:…………………………
Có giá trị từ …… đến…………năm 20……

Ngày … tháng … .năm ……

Thủ trưởng đơn vị

ĐƠN VỊ: …………..SỐ:…………./GT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………………………………………………………………………..

Trân trọng giới thiệu: ………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………..

Được cử đến: ………………………………………………………………………………………………

Để:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Đề nghị: ………………………………….giúp đỡ …………………………. ……………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Có giá trị từ…………….đến…………….năm 20……
Ngày …….. tháng …….. năm ………

Thủ trưởng đơn vị

Trên đây là chia sẻ của ACC về nội dung Mẫu giấy giới thiệu đi liên hệ công tác đến bạn đọc quan tâm theo dõi. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với bạn đọc. Trân trọng cảm ơn!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1149 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo