Mẫu Đơn Xin Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú (Cập Nhật 2021)

logo accACC
Duyên Nguyễn

Mẫu đơn xin đăng ký hộ khẩu thường trú là gì và cách hoàn thiện mẫu đơn xin đăng ký hộ khẩu thường trú? Đó là những câu hỏi cần giải đáp khi Luật Cư trú 2020 đã có hiệu lực từ năm 2021. Công ty luật ACC sẽ cung cấp và hướng dẫn khách hàng xử lý, soạn thảo mẫu đơn xin đăng ký hộ khẩu thường trú theo quy định mới nhất hiện nay.

Mẫu Đơn Xin Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú
Mẫu Đơn Xin Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú

1. Mẫu đơn xin đăng ký hộ khẩu thường trú là gì?

Mẫu đơn xin đăng ký hộ khẩu thường trú là văn bản mà cá nhân khi đến một địa phương làm ăn sinh sống mà chưa có hộ khẩu ở địa phương đó thì phải làm đơn xin tạm trú gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin xác nhận về việc bản thân sinh sống ở địa phương.

2. Hướng dẫn hoàn thiện mẫu đơn xin đăng ký thường trú

2.1. Thành phần hồ sơ đăng ký thường trú

2.1.1. Đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA);

Anh chup mau CT01
Mẫu CT01

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp

2.1.2. Đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình

– Trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA), trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú (Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 62/2021/NĐ-CP);

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh là: người cao tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi; Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ.

– Những trường hợp khác được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA), trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;+ Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Ngoài những giấy tờ, tài liệu được quy định như trên thì:

– Trường hợp người đăng ký thường trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

– Trường hợp người đăng ký thường trú là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng thì phải có giấy tờ, tài liệu khác chứng minh có quốc tịch Việt Nam và văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh của Bộ Công an.

2.2. Trình tự thực hiện đăng ký thường trú

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (1 bộ)

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến tại Công an cấp xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú.

Bước 3: Bổ sung hồ sơ nếu có hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền và nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả khi hồ sơ đã hợp lệ.

Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký cư trú căn cứ theo quy định của từng địa phương.

Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho công dân. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là những giải đáp của Công ty luật ACC về mẫu đơn xin đăng ký hộ khẩu thường trú, để thủ tục xin đăng ký hộ khẩu thường trú trở nên đơn giản hơn, bạn có thể liên hệ với Công ty luật ACC bằng một trong những cách sau để được tư vấn tận tình:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận