Mẫu đơn xin chuyển trường THPT (Cập nhật 2022)

Trong quá trình theo học tại một cơ sở đào tạo, chủ thể có thể phát sinh nhu cầu chuyển trường vì những lí do nhất định. Lí do có thể xuất phát từ việc chuyển nhà, bố mẹ chuyển công tác hay môi trường học tập không phù hợp. Vậy, mẫu đơn xin chuyển trường THPT là như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới của ACC để được giải đáp thắc mắc về mẫu đơn xin chuyển trường THPT.

Truong Thpt Nguyen Thuong Hien 284857 1598177355851580738502

1.Định nghĩa mẫu đơn xin chuyển trường THPT.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT là mẫu đơn được lập ra để xin được chuyển trường THPT. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin chuyển trường, lý do xin chuyển trường...

Tham khảo thêm về việc chuyển trường tiểu học nếu có nhu cầu tại bài viết Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học.

2.Quy định về việc chuyển trường THPT.

Khi tìm hiểu về mẫu đơn xin chuyển trường THPT, chủ thể cần nắm được quy định về chuyển trường THPT.

Ngày 06 tháng 4 năm 2022 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành quyết định số 941/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giáo dục và đào tạo.

Trình tự thực hiện việc chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông:

- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của GIám đốc sở giáo dục và đào tạo.

- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học ký I ủa năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có)

3.Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh được cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo ..................................................;
 • Hiệu trưởng trường (đi) ...................................................
 • Hiệu trưởng trường (đến) ...................................................

Tôi tên là: ................................... phụ huynh của học sinh ..........................................
sinh ngày ......../......../................ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20..... tại trường ................................................ thuộc huyện ................................. tỉnh ..........................................

Nay xin chuyển đến học lớp ........... năm học: 20..... - 20..... tại trường ....................................... thuộc huyện ........................... tỉnh .......................................

Lý do: .................................................................

.............................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Xem thêm về thông tin rút học bạ tại bài viết Mẫu đơn xin rút học bạ

4.Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh chi tiết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi: – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi) ……………………

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến) …………………

– Hiệu trưởng trường (đi) ………………………………….

– Hiệu trưởng trường (đến) ………………………………

Tôi tên là: ................................................phụ huynh của học sinh……………………………

Sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20…..

Tại trường …………….......................thuộc huyện …………….. tỉnh ……………

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………..
………………… thuộc huyện ……………………………… tỉnh …………………

Lý do: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Nếu chỉ có nhu cầu chuyển lớp, có thể tham khảo tại bài viết Mẫu đơn xin chuyển lớp.

5.Các câu hỏi thường gặp

5.1. Hồ sơ xin chuyển trường THPT bao gồm những gì?

Khi làm thủ tục chuyển trường học cho con, phụ huynh và học sinh cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin chuyển trường THPT

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Học bạ (bản chính);

– Bằng tốt nghiệp và học bạ của cấp học trước (Chuyển trường ở cấp THPT cần học bạ và bằng tốt nghiệp THCS);

– Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp học quy định cụ thể loại hình trường được tuyển có thể là trường trong công lập hoặc trường dân lập (đối với cấp học THPT)

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

– Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;

– Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu nơi chuyển đến là tỉnh, thành phố khác;

– Các mẫu giấy tờ hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong quá trình học tập như trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp nếu có…

5.2.Thủ tục xin chuyển trường THPT được thực hiện như thế nào?

Bước 1: Cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho Hiệu trưởng trường định chuyển đến.

Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn.

Bước 2: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi Đơn xin chuyển trường đến Hiệu trưởng trường học sinh đang học. Hiệu trưởng xem xét cấp giấy giới thiệu chuyển trường và cho phụ huynh rút hồ sơ, học bạ của học sinh.

Bước 3: Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh nộp hồ sơ xin chuyển trường về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi chuyển đến (nếu chuyển khác tỉnh) hoặc về trường chuyển đến (nếu chuyển cùng tỉnh).

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, giải quyết cấp giấy giới thiệu chuyển trường. Học sinh tiếp nhận lại hồ sơ đã giải quyết và nộp lại toàn bộ hồ sơ cho hiệu trưởng nhà trường nơi học sinh chuyển đến.

5.3.Phụ huynh cần lưu ý gì khi làm đơn xin chuyển trường THPT?

Phụ huynh lưu ý mẫu đơn xin chuyển trường TPHT thuộc trong một số trường hợp như chuyển trường trong tỉnh và ngoài tỉnh sẽ có cách viết khác nhau và không quên đưa ra lý do hợp lý và thuyết phục trong đơn để thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Những vấn đề có liên quan đến mẫu đơn xin chuyển trường THPT cũng như các thông tin cần thiết khác đã được trình bày cụ thể và chi tiết trong bài viết. Khi nắm được thông tin về mẫu đơn xin chuyển trường THPT sẽ giúp chủ thể thực hiện việc xin chuyển trường đơn giản và dễ dàng hơn.

Nếu quý khách hàng vẫn còn thắc mắc liên quan đến mẫu đơn xin chuyển trường THPT cũng như các vấn đề có liên quan, hãy liên hệ ngay với ACC.

Công ty luật ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Gọi trực tiếp cho chúng tôi theo hotline 1900.3330 để được tư vấn chi tiết.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1181 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo