Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học

Hoài Trinh

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học

Hoài Trinh

02/01/2022

Có rất nhiều lý do để làm mẫu đơn xin chuyển trường như để chuyển sang học tại trường gần nhà nhằm thuận tiện cho việc đi lại, chuyển tới trường có điều kiện học tốt hơn. Vậy mẫu đơn xin chuyển trường trình bày như thế nào? Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học và soạn thảo các mẫu đơn đối với các cấp bậc trung học, phổ thông dành cho mọi đối tượng khác nhau khi có nhu cầu sử dụng.

NwrbhnEcLSrdaOQWfumb0MT7Y PsbHLwKFG0sNCvplm3w 5CUue1uxEqndohNlTpf6i4zPd3dN2VLZLUpHVFV896IugLcAjng6JbvHuCkPyHVnEt7U wVJ4YehWHPwbeQSycp A6
Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học

1. Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học theo quy định

Tại mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học cần phải ghi đầy đủ thông tin như thông tin cá nhân của người làm đơn, lý do muốn chuyển trường…Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học mới nhất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC

Kính gửi:–        Phòng Giáo dục và Đào tạo…(1)
–       Phòng Giáo dục và Đào tạo…(2)
–     Hiệu trưởng Trường Tiểu học…(3)
_     Hiệu trưởng Trường Tiểu học…(4)

Tôi tên là: ………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………

CMND/CCCD số: ….Cấp ngày: …Tại:……………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Số điện thoại: …………………Fax: ………………………………………

Là cha/mẹ/người giám hộ của học sinh: ………………………………

Đang học lớp: ………… Trường Tiểu học … Quận (Huyện) …

Tỉnh (Thành phố) …

Kết quả học tập năm học: … Học lực: … Hạnh kiểm: …

Nay Tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng Trường Tiểu học…Quận (Huyện)…Tỉnh (Thành phố)… đồng ý cho học sinh… được chuyển đến học tại Trường Tiểu học…Quận (Huyện) …Tỉnh (Thành phố) …, đồng thời, xin phép Hiệu trưởng Trường Tiểu học…Quận (Huyện)…Tỉnh (Thành phố) … đồng ý cho học sinh… được nhập học và học tập tại Trường.

Lý do chuyển trường: …

Mong nhận được sự đồng ý và chấp thuận của Quý Hiệu trưởng và Nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG TIỂU HỌC…Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG TIỂU HỌC…

Ý KIẾN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(1): Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đi.

(2): Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đến.

(3): Tên của Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đi

(4): Tên của Trường Tiểu học mà học sinh chuyển đến

2. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học cơ sở theo quy định

Mẫu đơn xin chuyển trường trung học cơ sở như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Kính gửi:–        Phòng Giáo dục và Đào tạo…(1)
–         Phòng Giáo dục và Đào tạo…(2)
–     Hiệu trưởng Trường Trung hoc cơ sở…(3)
_     Hiệu trưởng Trường Trung hoc cơ sở…(4)

Tôi tên là: ………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………

CMND/CCCD số: ….Cấp ngày: …Tại:……………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Số điện thoại: …………………Fax: ………………………………………

Là cha/mẹ/người giám hộ của học sinh: ………………………………

Đang học lớp: ………… Trường Trung học … Quận (Huyện) …

Tỉnh (Thành phố) …

Kết quả học tập năm học: … Học lực: … Hạnh kiểm: …

Nay Tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở…Quận (Huyện)…Tỉnh (Thành phố)… đồng ý cho học sinh… được chuyển đến học tại Trường Trung học cơ sở…Quận (Huyện) …Tỉnh (Thành phố) …, đồng thời, xin phép Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở…Quận (Huyện)…Tỉnh (Thành phố) … đồng ý cho học sinh… được nhập học và học tập tại Trường.

Lý do chuyển trường: …

Mong nhận được sự đồng ý và chấp thuận của Quý Hiệu trưởng và Nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ…
Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ…

Ý KIẾN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

3. Mẫu đơn xin chuyển trường trung học phổ thông  theo quy định

Mẫu đơn xin chuyển trường trung học phổ thông như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Kính gửi:–        Phòng Giáo dục và Đào tạo…(1)
–        Phòng Giáo dục và Đào tạo…(2)
–     Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông…(3)
_     Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông…(4)

Tôi tên là: ………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………

CMND/CCCD số: ….Cấp ngày: …Tại:……………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Số điện thoại: …………………Fax: ………………………………………

Là cha/mẹ/người giám hộ của học sinh: ………………………………

Đang học lớp: ………… Trường Trung học phổ thông … Quận (Huyện) …

Tỉnh (Thành phố) …

Kết quả học tập năm học: … Học lực: … Hạnh kiểm: …

Nay Tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông…Quận (Huyện)…Tỉnh (Thành phố)… đồng ý cho học sinh… được chuyển đến học tại Trường Trung học phổ thông…Quận (Huyện) …Tỉnh (Thành phố) …, đồng thời, xin phép Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông…Quận (Huyện)…Tỉnh (Thành phố) … đồng ý cho học sinh… được nhập học và học tập tại Trường.

Lý do chuyển trường: …

Mong nhận được sự đồng ý và chấp thuận của Quý Hiệu trưởng và Nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG…
Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG…

Ý KIẾN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

>>Mẫu đơn xin cấp lại chứng minh nhân dân bị mất

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận