Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2021

logo accACC
Danh Phạm

Tạm ngừng kinh doanh là giải pháp hữu ích mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn để giải quyết những khó khăn tạm thời. Tạm ngừng kinh doanh phải được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Đặc biệt, việc soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh có sự khác nhau đối với mỗi loại hình doanh nghiệp. Đối với công ty TNHH, Nghị định 01/2021/NĐ-CP yêu cầu công ty TNHH từ hai thành viên trở lên phải có biên bản họp tạm ngừng kinh doanh của hội đồng thành viên đi kèm với thông báo. Biên bản này cần được soạn thảo theo mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH phù hợp với thể thức và nội dung mà pháp luật quy định. Bài viết sau của ACC sẽ cung cấp cho quý khách hàng mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH theo đúng quy định hiện hành và thông tin về dịch vụ của chúng tôi.

1. Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

Như vậy, đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, đi kèm thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp phải có biên bản họp của Hội đồng thành viên thống nhất về việc tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp. Đây được coi là một trong các văn bản bắt buộc phải có trong hồ sơ tạm ngừng kinh doanh. 

Nhiều chủ doanh nghiệp thắc mắc về mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH. Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH được trình bày như sau:

CÔNG TY TNHH ……………………Số: …./BB – ……..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—***—

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ……………………………………

(V/v tạm ngừng hoạt động của công ty)

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……., tại trụ sở Công ty TNHH …………………………., địa chỉ…………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………….. do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………. cấp ngày: ……/……./………

I/ Thành phần tham dự:

1.Ông (bà)……………………..                            phần vốn góp……… đồng, đại diện …% tổng vốn điều lệ, tương đương ………% số phiếu biểu quyết.

2.Ông (bà)……………………..                            phần vốn góp……… đồng, đại diện …% tổng vốn điều lệ, tương đương ………% số phiếu biểu quyết.

3.Ông (bà)……………………..                           phần vốn góp……… đồng, đại diện …% tổng vốn điều lệ, tương đương ………% số phiếu biểu quyết.

Chủ toạ cuộc họp: Ông (bà)……………………………………………………………………………………………

Thư ký cuộc họp: Ông (bà)……………………………………………………………………………………………

Số thành viên tham gia dự họp có quyền biểu quyết: …. người, đạt ….. tổng số vốn điều lệ

II. Mục đích cuộc họp: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

III. Nội dung các vấn đề được thông qua sau khi bàn bạc, thảo luận

1. Thời gian tạm ngừng: 12 tháng

– Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ……/……./………………..

– Thời điểm dự kiến kết thúc: ……/……./……………….

2. Lý do tạm ngừng:

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Cùng với Biên bản này, Công ty TNHH……………………………….. sẽ tiến hành thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.

Biên bản này đã được…….. các cổ đông Công ty nhất trí thông qua, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu tại trụ sở Công ty, 01 bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                     CHỦ TỌA                                              THƯ KÝ

         CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY KÝ TÊN

Trên đây là mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên. Các chủ doanh nghiệp có thể tham khảo vào mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH đã trình bày trên để soạn thảo biên bản họp của doanh nghiệp mình.

2. Dịch vụ của ACC tư vấn về mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH.

Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục này. Quý khách hàng gặp khó khăn soạn thảo các văn bản khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, đặc biệt là vướng mắc về mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH, có thể yêu cầu được hỗ trợ bởi dịch vụ của ACC.

Dịch vụ trọn gói của ACC sẽ giúp quý khách hàng hoàn thiện toàn bộ thủ tục tạm ngừng kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết và nhận kết quả tạm ngừng kinh doanh. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói của ACC được thực hiện theo quy trình sau:

  •  Tư vấn pháp luật về thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tư vấn quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, cung cấp thông tin cần thiết, giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Khách hàng cũng sẽ được hướng dẫn chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết để làm thủ

  • Soạn thảo hồ sơ

Các chuyên viên của ACC sẽ soạn thảo hồ sơ tạm ngừng cho khách hàng với đầy đủ các thành phần hồ sơ theo đúng quy định. Quyết định tạm ngừng kinh doanh được soạn thảo theo đúng mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH.

  • Thực hiện thủ tục trên Sở Kế Hoạch Đầu Tư và bàn giao kết quả cho khách hàng.

ACC thay mặt khách hàng tiến hành nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả và chuyển giao cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin về mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH mà chúng tôi cung cấp. Nếu quý khách có nhu cầu được biết thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ, tư vấn về dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ số hotline hoặc gửi email cho ACC để được giải đáp.

Khách hàng có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số liên lạc:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

hoặc tham khảo website chính thức của công ty: https://accgroup.vn để được hỗ trợ miễn phí. 

Viết một bình luận