Chi phí lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy 2021

logo accACC
adminaccgroup

Hiện nay theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy, thì một số đối tượng bắt buộc phải có giấy phép phòng cháy chữa cháy. Đây là một thủ tục tương đối phức tạp và khó khăn. Trong đó thì có rất nhiều người thắc mắc vậy lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy hiện nay là bao nhiêu? Lệ phí này dựa vào những yếu tố nào? Để giải đáp thắc mắc trên hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC.

1. Đối tượng phải tiến hành cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy 2021.

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, những đối tượng phải cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy bao gồm:

– Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch;

– Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP do chính phủ ban hành khi tiến hành xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

– Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 21 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP..

Như vậy, đối chiếu phục lục và các luật có liên quan, nếu như bạn thuộc các đối tượng trên phải tiến hành xin giấy phép và nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy theo quy định nhà nước đã ban hành.

2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy 2021

Lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy được quy định cụ thể tại Thông tư 258/2016/TT-BTC phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy, được sửa đổi một số điều tại thông tư 52/2019/TT-BTC, theo đó đối với vấn đề này khách hàng cần phải nắm được các vấn đề sau:

2.1 Phương thức tính lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 258/2016/TT-BTC phương thức tính lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy được quy định như sau:

– Mức thu phí thẩm định phê duyệt = Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt x Tỷ lệ tính phí

Trong đó:

  • Tổng mức đầu tư dự án được xác định theo theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, chi phí sử dụng đất (tính toán trước thuế).
  • Tỷ lệ tính phí được quy định tại các Biểu mức thu phí I, II kèm theo Thông tư này.

– Trường hợp dự án có tổng mức đầu tư nằm giữa các khoảng giá trị tổng mức đầu tư của dự án ghi trong Biểu mức thu phí I, II kèm theo Thông tư này thì tỷ lệ tính phí được tính theo công thức sau: 

Trong đó:

  • Nit là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (Đơn vị tính: %).
  • Git là giá trị tổng mức đầu tư của dự án thứ i cần tính phí thẩm duyệt (Đơn vị tính: Tỷ đồng).
  • Gia là giá trị tổng mức đầu tư cận trên giá trị tổng mức đầu tư của dự án cần tính phí thẩm duyệt (Đơn vị tính: Tỷ đồng).
  • Gib là giá trị tổng mức đầu tư cận dưới giá trị tổng mức đầu tư của dự án cần tính phí thẩm duyệt (Đơn vị tính: Tỷ đồng).
  • Nia là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i tương ứng Gia (Đơn vị tính: %).
  • Nib là tỷ lệ tính phí của dự án thứ i tương ứng Gib (Đơn vị tính: %).

Lưu ý: 

  • Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy phải nộp đối với một dự án được xác định theo hướng dẫn như ACC trình bày ở trên, mức tối thiểu là 500.000 đồng/dự án và tối đa là 150.000.000 đồng/dự án.
  • Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy đối với dự án đầu tư xây dựng thiết kế cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; hoán cải phương tiện giao thông cơ giới; xây dựng mới hạng mục công trình được xác định theo giá trị tổng mức đầu tư cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; hoán cải phương tiện giao thông cơ giới; thiết kế xây dựng mới hạng mục công trình.

2.2 Biểu mức tỷ lệ tính lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Biểu mức tỷ lệ tính lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

– Biểu mức tỷ lệ tính chi phí đăng ký phòng cháy chữa cháy đối với dự án, công trình:

STT

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Tỷ lệ tính phí (%)

Đến 15

100

500

1000

5000

Từ 10000 trở lên

1

Dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông


0.00671

0.00363

0.00202


0.00135


0.00075


0.00050

2


Dự án, công trình dầu khí, năng lượng, hóa chất

0.01328

0.00718

0.00399

0.00266

0.00148

0.00099

3


Dự án, công trình dân dụng, công nghiệp khác


0.00967

0.00523

0.00291


0.00194


0.00108


0.00072

4


Dự án, công trình khác


0.00888


0.00480


0.00267


0.00178


0.00099


0.00066

– Biểu mức tỷ lệ tính chi phí đăng ký phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới:


STT


Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)Tỷ lệ tính phí


Đến 05


50


100

500

Từ 1000 trở lên


1

Tàu hỏa

0.01214


0.00639


0.00426

0.00237

0.00158

2

Tàu thủy

0.02430

0.01279

0.00853

0.00474

0.00316

Như vậy, tùy vào loại hình dự án, ngành nghề kinh doanh sẽ có phương thức và biểu mức tỷ lệ tính lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy khác nhau. Để có thể xác định đúng mức lệ phí, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới ACC để được hướng dẫn chi tiết và cụ thể chính xác nhất theo ngành nghề cũng như loại hình thực tế mà cá nhân, tổ chức tiến hành kinh doanh.

3. Một số câu hỏi thường gặp về lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

3.1 Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy có bắt buộc không?

Hiện nay thì đối với một số ngành nghề, giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy là yêu cầu bắt buộc phải có. Tuy nhiên thì chỉ những đối tượng thuộc Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định mới phải xin, không phải tất cả trường hợp.

3.2 Làm giấy phòng cháy chữa cháy hết bao nhiêu tiền?

Như đã phân tích ở trên, chi phí xin giấy phép phòng cháy chữa cháy tùy thuộc vào loại hình dự án, công trình, ngành nghề kinh doanh của bạn mà sẽ áp dụng phương thức cũng như tỷ lệ tính lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy là khác nhau.

3.3 Thời gian xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy là bao lâu?

Hiện nay thì tùy vào dự án và giấy tờ mà khách hàng cung cấp đã phù hợp với hồ sơ quy định của pháp luật hay chưa, thì thời gian làm giấy phép phòng cháy chữa cháy sẽ có thời gian kéo dài khoảng 15 – 20 ngày

3.4 Phí đăng ký phòng cháy chữa cháy phụ thuộc vào yếu tố nào?

Tùy vào dự án đầu tư xây dựng cũng như ngành nghề kinh doanh mà yếu tố tác động tới phí đăng ký phòng cháy chữa cháy là khác nhau. Ví dụ như đối với dự án đầu tư xây dựng thiết kế cải tạo, lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy được xác định theo giá trị tổng mức đầu tư cải tạo của công trình đó.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của ACC về lệ phí cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy. Mức lệ phí này dựa vào quy mô cũng như loại hình dự án công trình mà sẽ có mức lệ phí khác nhau, cách tính cũng tương đối phức tạp. Do vậy để hiểu rõ hơn hãy liên hệ trực tiếp tới chuyên viên của chúng tôi để được tư vấn chi tiết theo từng dự án cụ thể của khách hàng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận