Kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký bị xử phạt thế nào?

logo accACC
Nguyen Vi

Với sự phát triển không ngừng nghỉ của nền kinh tế, các doanh nghiệp luôn tìm các cách thức để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình bằng cách thành lập công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Và khi đăng ký kinh doanh, một trong những điều kiện bắt buộc phải có là địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Và theo quy định hiện hành nếu doanh nghiệp thực hiện kinh doanh không đúng địa điểm kinh doanh đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật ACC xin gửi đến các bạn các quy định pháp luật về các trường hợp phải đăng ký địa điểm kinh doanh, các trường hợp kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký và biện pháp xử lý đối với các vi phạm trong lĩnh vực này.

1.Các trường hợp phải đăng ký địa điểm kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP và các biểu mẫu quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, địa điểm đăng ký kinh doanh là một yếu tố quan trọng trong thủ tục đăng ký kinh doanh như đăng ký thành lập mới các loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp,… 

Theo khái niệm quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật.

Theo Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật .

Căn cứ theo Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác;

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Căn cứ Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

– Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

– Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Căn cứ Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ- CP, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. 

Theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, định nghĩa của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

– Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Thật vậy, trong các thông báo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần kê khai chi tiết địa điểm từ số nhà, ngách/ hẻm, ngõ, đường phố/ tổ/ xóm/ ấp/ thôn; xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/ thành phố. Sở dĩ, địa chỉ kinh doanh có tầm quan trọng như vậy, là do đây là nguồn dữ liệu để cơ quan nhà nước quản lý nền kinh tế và đồng thời đưa ra các chính sách kịp thời về thuế, ưu đãi,… giúp nước nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

2.Các trường hợp kinh doanh không đúng địa điểm kinh doanh

Theo quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, các trường hợp sau thể hiện doanh nghiệp kinh doanh không đúng địa điểm kinh doanh:

– Thực hiện kinh doanh tại trụ sở chính khác với trụ sở chính đăng ký trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp với 1 trong 5 loại hình doanh nghiệp sau đây: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

– Thực hiện kinh doanh tại trụ sở khác với địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh  trong Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

– Thực hiện kinh doanh tại địa điểm kinh doanh khác với địa chỉ đăng ký trong Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh.

3.Biện pháp xử lý đối với hành vi kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký

Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng địa điểm trong giấy phép kinh doanh được cấp.

Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động sản xuất rượu công nghiệp; chế biến, mua bán nguyên liệu thuốc lá; sản xuất sản phẩm thuốc lá; kinh doanh phân phối, bán buôn rượu hoặc sản phẩm thuốc lá thực hiện hành vi vi phạm như trên, theo Khoản 5 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi thực hiện kinh doanh không đúng địa điểm kinh doanh nhiều lần hoặc tái phạm  là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 01 tháng đến 03 tháng.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi kinh doanh không đúng địa điểm kinh doanh là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trên.

4.Dịch vụ đăng ký kinh doanh của Công ty Luật ACC có lợi ích gì?

– Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu về các thủ tục liên quan đăng ký kinh doanh.

– Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh các chi phí khác.

– Quý khách hàng không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ).

– Quý khách hàng chỉ cần cung cấp hồ sơ đơn giản, phần còn lại Công ty Luật ACC thay mặt quý khách soạn thảo.

– Luôn hướng dẫn Quý khách hàng tuân thủ quy định của pháp luật với chi phí hợp lý, tiết kiệm.

5.Các dịch vụ tư vấn về đăng ký kinh doanh của Công ty Luật ACC

Khi có mong muốn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh,… có thể liên hệ với Công ty Luật ACC để được tư vấn và sử dụng dịch vụ, cụ thể như:

– Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hộ gia đình,… và các thủ tục khác liên quan;

– Hướng dẫn hoặc hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh,… theo đúng quy định của pháp luật;

– Nhận ủy quyền và thay mặt khách hàng làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty, hộ kinh doanh,… với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Công ty Luật ACC về việc “Kinh doanh không đúng địa điểm đăng ký bị xử phạt thế nào?. Nếu trên thực tế, Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc trong quá trình tìm hiểu cũng như thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề này có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giúp đỡ một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận