Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Vsattp (Cập nhật 2021)

logo accACC
adminaccgroup

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đang được đẩy mạnh bởi chính các cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm. Vậy tình hình kiểm tra VSATTP hiện nay như thế nào?

kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Tình hình kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay (2021)

1. Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay trên cả nước

An toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề nổi cộm từ trước đến nay, đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, với ảnh hưởng của dịch covid – 19 cùng những hoạt động kinh tế khác đã làm mặt trái của an toàn vệ sinh thực phẩm xuất hiện này càng nhiều.

Ở những nơi số lượng lớn, tập trung như cung cấp bữa ăn bán trú, bữa ăn ca tại các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục rất phổ biến và đa dạng với rất nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: tự tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn do đơn vị khác cung cấp, hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn.

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương như Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp cùng với những cơ quan chức năng khác như lực lượng công an, phòng y tế,… đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định pháp luật của các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể. Tình hình ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong 10 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 giảm về số vụ. Tuy nhiên, toàn quốc vẫn ghi nhận 04 vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp/khu chế xuất làm 390 người mắc và 7 vụ trong trường học, làm 160 người mắc, không tử vong và dự báo nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa tới sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội.

Trong vấn đề sản xuất, kinh doanh, việc sử dụng cám tăng trọng, hay chất kích thích đối với thực phẩm quá nhiều hay là việc ô nhiễm từ chính nguồn nước, tài nguyên đất gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiêu dùng cũng như gây khó khăn cho chính hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng và cần có những biện pháp kịp thời đáp ứng!

>>> Xem Thêm dịch vụ Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm của ACC Group

2. Cơ quan có thẩm quyền Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Căn cứ vào Điều 4, Thông tư 48/2015/TT-BYT, việc kiểm tra an toàn thực phẩm được giao cho những cơ quan sau:

–        Cục An toàn thực phẩm thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước

–        Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

–        Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện), Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

–        Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), Trạm Y tế xã chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và đoàn kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về an toàn thực phẩm quyết định thành lập có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

–        Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm xuất trình các tài liệu liên quan và xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra

–        Lấy mẫu để kiểm nghiệm khi cần thiết

–        Niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng quảng cáo thực phẩm có nội dung không phù hợp trong quá trình kiểm tra trên thị trường và phải báo cáo cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trong thời hạn không quá 24 giờ, kể từ khi niêm phong thực phẩm, tạm dừng bán thực phẩm không phù hợp, tạm dừng quảng cáo

–        Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về điều kiện tương ứng có biện pháp khắc phục, sửa chữa

–        Kiến nghị cơ quan quản lý an toàn thực phẩm xử lý theo thẩm quyền quy định

–        Bảo đảm nguyên tắc kiểm tra khi tiến hành kiểm tra

–        Báo cáo chính xác và kịp thời kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận