Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định năm 2024

Để hợp đồng mua bán hàng hóa có giá trị pháp lý thì trước hết hợp đồng phải tuân thủ về hình thức theo quy định của pháp luật thương mại. Để tìm hiểu xem hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định pháp luật thương mại gồm những hình thức nào, hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC.

1. Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Hợp đồng mua bán hàng hóa phải được thể hiện ra bên ngoài, biểu hiện bằng một hình thức nhất định. Do đó, hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thể hiện ra bên ngoài của hợp đồng mua bán hàng hóa.

Quy định về điều kiện hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

2. Các hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa

Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Dựa trên nguyên tắc chung đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thương mại năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 quy định về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

- Thứ nhất, hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói.

Lời nói là những gì con người nói trong một hoàn cảnh giao tiếp cụ thể, là sản phẩm cụ thể của hoạt động ngôn ngữ. Thông qua hệ thống các cơ quan của con người làm cho ngôn ngữ được phát ra nên pháp luật dùng thuật ngữ “bằng lời nói” để chỉ hình thức hợp đồng. Thông qua lời nói, các thông tin về các nội dung cơ bản của hợp đồng được các bên giao kết hợp đồng thể hiện và thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng (đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết). Khi các bên thỏa thuận được các nội dung của hợp đồng thì đồng nghĩa với hợp đồng đã được giao kết và có hiệu lực.

- Thứ hai, hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng văn bản.

Văn bản là bản viết hoặc in, mang nội dung là những gì cần được ghi để lưu lại làm bằng. Nó là một chuỗi ký hiệu ngôn ngữ, hay nói chung là những ký hiệu thuộc về một hệ thống nào đó, làm thành một chỉnh thể mang một nội dung ý nghĩa trọn vẹn. Hệ thống các câu, các đoạn văn sẽ ghi nhận đầy đủ những nội dung cơ bản của hợp đồng và các bên cùng ký tên xác nhận, làm cho hợp đồng mua bán hàng hóa trong kinh doanh thương mại xác thực về nội dung đã cam kết, có tính tin cậy cao.

Theo quy định của Điều 15 Luật Thương mại năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019, các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Điều này hoàn toàn phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán quốc tế, quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015 về hợp đồng nói chung, bao gồm hợp đồng mua bán hàng hóa thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Phương tiện điện tử theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự. Trên cơ sở phương tiện điện tử, các thông điệp dữ liệu theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ. Biểu hiện của thông điệp dữ liệu theo quy định tại Điều 10 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 là các hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác.

Để bảo vệ cho trật tự an toàn xã hội, sự an toàn của người tham gia giao dịch, ngoài việc phải thể hiện ý chí đích thực của mình, trong một số trường hợp, các chủ thể tham gia giao dịch phải tuân theo quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng nói chung, hợp đồng mua bán hàng hóa trong kinh doanh, thương mại nói riêng như: phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký.

- Thứ ba, hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng hành vi cụ thể.

Đó là hành động, là xử sự có ý thức của các bên. Thông thường, hình thức hợp đồng bằng hành vi cụ thể được sử dụng khi bên thực hiện hành vi giao kết hợp đồng đã biết rõ nội dung của hợp đồng và chấp nhận tất cả các điều kiện mà bên kia đưa ra, và bên kia không loại trừ việc trả lời bằng hành vi hoặc không đưa ra một yêu cầu rõ ràng về hình thức của sự trả lời chấp nhận.

3. Một số câu hỏi có liên quan

Chủ thể tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa là ai?

Chủ thể tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa phải là thương nhân. Thương nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2019 bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa là hàng hóa. Mà hàng hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2019 gồm tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và những vật gắn liền với đất đai.

Mục đích của hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại nên mục đích của hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên là nhằm mục đích sinh lợi.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết giới thiệu về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa. Nội dung bài viết có giới thiệu về khái niệm của hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa, liệt kê các hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định pháp luật thương mại và một sô vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa. Nếu trong quá trình tìm hiểu, quý bạn đọc còn có vấn đề thắc mắc cần được giải đáp hay có quan tâm đến các dịch vụ tư vấn pháp lý do ACC cung cấp, vui lòng truy cập địa chỉ trang web sau đây: https://accgroup.vn/ để được tư vấn giải đáp thắc mắc một cách chi tiết nhất.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (732 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo