Thủ tục quy trình cấp giấy phép kinh doanh hóa chất [Mới 2024]

 

Giấy phép kinh doanh hoá chất là một văn bản chứng nhận quan trọng được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hoá chất. Đây là một giấy phép hợp pháp cho phép doanh nghiệp tiến hành các hoạt động liên quan đến hoá chất một cách an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoá chất.

Giấy phép kinh doanh hóa chất
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất 2023

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoá chất là gì? 

Giấy phép kinh doanh hoá chất là một loại giấy phép được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, và sử dụng hoá chất. Đây là một yêu cầu pháp lý quan trọng để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định về quản lý hoá chất trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

2. Quy trình các bước cấp giấy phép kinh doanh hoá chất kể từ 15/08/2023

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Điền đơn xin

Bước 3: Nộp hồ sơ

Bước 4: Xem xét và kiểm tra hồ sơ

Bước 5: Kiểm tra hiện trường

Bước 6: Xem xét và đánh giá

Bước 7: Cấp giấy phép

Quy Trình Các Bước Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hoá Chất

Quy trình các bước cấp giấy phép kinh doanh hoá chất

Bước 1:

Thu thập và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và thông tin liên quan, bao gồm giấy tờ công ty, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, bản vẽ kỹ thuật, thông tin về nguồn gốc và tính chất của hóa chất.

Bước 2: 

Hoàn thành đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất theo mẫu của cơ quan chức năng. Đơn xin nên cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh hóa chất, danh sách sản phẩm và thông tin liên quan khác.

Bước 3: 

Gửi hồ sơ đầy đủ và đúng quy định đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, thường là Sở Công Thương hoặc cơ quan quản lý hóa chất.

Bước 4:

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và giấy tờ nộp.

Bước 5: 

Trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng có thể tiến hành kiểm tra hiện trường tại cơ sở kinh doanh để đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn và bảo vệ môi trường.

Bước 6: 

Cơ quan chức năng sẽ xem xét kết quả kiểm tra và đánh giá hồ sơ, đảm bảo rằng doanh nghiệp đáp ứng đủ các yêu cầu về quy định hóa chất và an toàn.

Bước 7: 

Sau khi hồ sơ được chấp thuận, cơ quan chức năng sẽ cấp giấy phép kinh doanh hóa chất cho doanh nghiệp. Thời gian cấp giấy phép và phí phải trả có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng cơ quan chức năng.

3. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

 • Đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần đăng ký hoạt động kinh doanh và có giấy phép kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật. Điều này chứng minh rằng doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp và có thể chịu trách nhiệm pháp lý.

 • Có cơ sở vật chất và trang thiết bị an toàn

Doanh nghiệp cần có cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo an toàn để sản xuất, kinh doanh hoá chất. Các cơ sở này phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, và an toàn lao động.

 • Có quy trình sản xuất và kinh doanh hoá chất

Doanh nghiệp cần có quy trình sản xuất và kinh doanh hoá chất được xác định rõ ràng và tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng. Điều này đảm bảo rằng hoạt động của doanh nghiệp không gây nguy hiểm cho con người và môi trường.

 • Có nguồn lực và nhân lực đủ

Doanh nghiệp cần có đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để thực hiện quy trình sản xuất và kinh doanh hoá chất một cách hiệu quả và an toàn.

 • Tuân thủ quy định về quản lý hoá chất

Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về quản lý hoá chất như đăng ký, báo cáo, và lưu trữ thông tin về hoá chất. Điều này đảm bảo tính minh bạch và quản lý chặt chẽ trong việc sử dụng hoá chất.

 • Đáp ứng yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường, và quyền lợi của người lao động. Điều này bao gồm việc thực hiện biện pháp an toàn trong sản xuất, vận chuyển, lưu trữ hoá chất và quy trình xử lý các tình huống khẩn cấp.

4. Điều kiện kinh doanh hóa chất

4.1. Điều kiện kinh doanh hoá chất là gì? 

Điều kiện kinh doanh hoá chất là các quy định và yêu cầu mà một doanh nghiệp cần tuân thủ để được phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hoá chất. Những điều kiện này được đặt ra nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và quản lý chặt chẽ việc sử dụng hoá chất.

4.2. Điều kiện để sản xuất hóa chất thuộc danh mục có điều kiện

 • Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Cán bộ chuyên trách quản lý an toàn hóa chất được đào tạo hoặc huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo; huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở sản xuất hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất;
 • Có trang thiết bị phù hợp hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực được cơ quan có thẩm quyền thừa nhận để kiểm tra hàm lượng các thành phần hóa chất;
 • Có Biện pháp phòng ngừa; ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa; ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Có trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

4. 3. Điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 • Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh có giấy phép kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở kinh doanh phải được đào tạo; huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở kinh doanh hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất:
 • Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Có trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

5. Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh hóa chất

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực sau:
  • Căn cước công dân/ CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
  • Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
 • Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức
 • Giấy uỷ quyền.

>>>Bên cạnh đó, Để hiểu thêm về cách thay đổi giấy phép kinh doanh, mời Quý đọc giả xem thêm về bài viết: Thay đổi ĐKKD cùng Công ty Luật ACC

6. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Kiểm tra và đánh giá

Cơ quan quản lý hoá chất tiến hành kiểm tra và đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và quy trình kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ các điều kiện kinh doanh hoá chất.

 • Cấp phép

Nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh hoá chất, cơ quan quản lý hoá chất sẽ cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Cấp phép này thường được gắn với một giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đăng ký kinh doanh hoá chất.

 • Giám sát và kiểm soát

Cơ quan quản lý hoá chất tiến hành giám sát và kiểm soát hoạt động kinh doanh hoá chất của các doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ quy định và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây nguy hiểm cho con người và môi trường.

 • Xử lý vi phạm

Trong trường hợp phát hiện vi phạm về điều kiện kinh doanh hoá chất, cơ quan quản lý hoá chất có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả áp dụng biện pháp kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cần thiết.

7. Thời gian thực hiện công việc

Thời gian thực hiện công việc liên quan đến điều kiện kinh doanh hoá chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy trình xem xét, đánh giá và cấp phép của cơ quan quản lý hoá chất, cũng như sự chuẩn bị và tuân thủ của doanh nghiệp. Thường thì quá trình xem xét và đánh giá điều kiện kinh doanh hoá chất mất một khoảng thời gian nhất định để cơ quan quản lý hoá chất có thể kiểm tra, đánh giá và xác nhận việc tuân thủ các quy định. Thời gian này có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào quy định và quy trình của từng quốc gia.

8. Phí cấp giấy chứng nhận

Phí cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất được quy định bởi cơ quan quản lý hoá chất và có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là khoản phí mà doanh nghiệp phải thanh toán để được cấp giấy chứng nhận và hoạt động kinh doanh hoá chất.

Cụ thể về số tiền phí và quy định về việc thanh toán phí cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất, doanh nghiệp cần tham khảo thông tin từ cơ quan quản lý hoá chất hoặc các tổ chức liên quan. Thông thường, phí cấp giấy chứng nhận được tính dựa trên nhiều yếu tố như quy mô hoạt động, loại hoá chất kinh doanh, và các yêu cầu bổ sung khác.

9. Kết quả thực hiện thủ tục

 • Nhận được giấy phép kinh doanh hoá chất

Nếu doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các điều kiện kinh doanh hoá chất, cơ quan quản lý hoá chất sẽ cấp phép kinh doanh hoá chất cho doanh nghiệp. Điều này cho phép doanh nghiệp chính thức hoạt động trong lĩnh vực này và thể hiện sự tuân thủ pháp luật.

 • Tuân thủ quy định và nguyên tắc an toàn, bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và nguyên tắc liên quan đến an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, sử dụng và xử lý hoá chất. Khi tuân thủ đúng quy định, doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho nhân viên và môi trường xung quanh, tạo lòng tin và đánh giá cao về uy tín của mình.

 • Giám sát và kiểm soát hiệu quả

Được cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất, doanh nghiệp sẽ được các cơ quan quản lý hoá chất giám sát và kiểm soát hoạt động kinh doanh của mình. Điều này giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định và biện pháp an toàn, bảo vệ môi trường, đồng thời giảm thiểu rủi ro và nguy cơ gây hại cho con người và môi trường.

 • Đánh giá cao và tạo niềm tin từ khách hàng

Việc tuân thủ các quy định và điều kiện kinh doanh hoá chất giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín và tạo niềm tin từ khách hàng. Khách hàng sẽ đánh giá cao sự an toàn và chất lượng của sản phẩm hoá chất từ doanh nghiệp, từ đó tăng cường quan hệ kinh doanh và tạo đà phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

10. Dịch vụ đăng ký kinh doanh hóa chất tại ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

11.  Những thắc mắc thường gặp khi đăng ký kinh doanh hóa chất

Chi phí trọn gói khi đăng ký giấy phép kinh doanh hóa chất là bao nhiêu?

 • ACC cung cấp dịch vụ trọn gói:
  • Đối với thành lập loại hình công ty: 5.000.000 đồng.
  • Đối với hộ kinh doanh: 2.000.000 đồng.

Chi phí xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự là bao nhiêu?

 • Chi phí xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tư là từ 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.

Có xuống cơ sở khảo sát không?

 • Để đảm bảo việc được cấp phép, thì khảo sát cơ sở là điều bắt buộc ACC phải thực hiện. ACC sẽ xuống tận cơ sở lấy hồ sơ; tư vấn; khảo sát và ký hợp đồng để thuận tiện cho quý khách.

Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Ninh Trật Tự (Thủ tục 2020)

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy

Xin Cấp Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Chữa Cháy

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Lắp Đặt Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

✅ Dịch vụ: ⭕Giấy phép kinh doanh hóa chất
✅ Kinh nghiệm: ⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm
✅ Năng lực: ⭐ Chuyên viên trình độ cao
✅ Cam kết: ⭕ Thủ tục nhanh gọn
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (546 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (12)

  đậu xuân hoài
  tôi cần tư vấn về xin giáy phép kinh doanh hóa chất
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  mình liên hệ 19003330 để được tư vấn nhé ạ
  TRẢ LỜI
  mih huyền
  Bên mình có tư vấn ngoài giờ hành chính không?
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ có ạ. Cho em xin sđt để tư vấn ạ.
  TRẢ LỜI
  hoa
  Em cần dịch vụ, tư vấn qua zalo giúp e 0898647152
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em đã kết nối zalo ạ
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo