Mẫu đơn xin xóa án tích cập nhật mới nhất năm 2021

logo accACC
Quỳnh Anh

Lý lịch tư pháp là vấn đề quan trọng của mỗi cá nhân, đặc biệt khi ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án có thể tái hoà nhập cộng đồng và có quyền lợi như người chưa vi phạm mà không bị hạn chế. Khi muốn thực hiện những điều này, cần phải tiến hành thủ tục nhất định, trong hồ sơ phải có đơn xin xóa án tích. Dưới đây là mẫu đơn xin xóa án tích ACC gửi đến các bạn tham khảo khi có nhu cầu!

xoa an tich

Trừ trường hợp đương nhiên xóa án tích thì khi xóa án tích phải có đơn

1. Thế nào là xóa án tích?

Xóa án tích là việc một người đã bị kết án về một tội phạm đã chấp hành xong các hình phạt và các điều kiện về xóa án tích thì được xóa án tích theo quy định của luật. Theo đó, người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Các trường hợp xóa án tích theo quy định pháp luật

2.1 Đương nhiên xóa án tích

Đương nhiên được xóa án tích là trường hợp xóa án tích mà không cần có sự xem xét quyết định của Tòa án. Đây cũng là trường hợp thông thường của việc xóa án tích. Người phạm tội phải đáp ứng các điều kiện xóa án tích sau đây:

– Không phải về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội phá hoại hòa bình, chống phá loài người và tội phạm chiến tranh được quy định tại chương XIII và chương XXVI của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

– Đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo (trường hợp xóa án tích đối với án treo) hoặc hết thời hiệu thi hành bản án

– Từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây: tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo:

 • 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
 • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

– Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn nêu trên thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung

Lưu ý: Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đương nhiên được xóa án tích khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

– Chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn:

 • 06 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;
 • 01 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
 • 02 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
 • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm.

2.2 Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án chỉ đặt ra đối với những người đã bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Đây là những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, cần thiết phải có các quy định chặt chẽ về việc xóa án tích. Để được xoá án tích theo quyết định của Toà án người phạm tội phải đáp ứng các điều kiện:

– Bị kết án về các tội quy định tại chương XIII và chương XXVI của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

– Đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án

– Không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn như sau:

 • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
 • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
 • 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

2.3 Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt là xóa án tích do Tòa án quyết định nhưng ở thời điểm sớm hơn khi thỏa mãn các điều kiện đặc biệt. Người phạm tội phải đáp ứng được các điều kiện để được xoá án tích trong trường hợp đặc biệt sau:

– Có biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị

– Thực hiện được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản Điều 70 và khoản 2 Điều 71 Bộ luật hình sự

3. Mẫu đơn xin xóa án tích cập nhật mới nhất năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

……….., ngày …. tháng ….. năm ……..

ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………..

Tên tôi là: …………………………. Sinh năm: ……… Giới tính: ……………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………

Tôi là bị cáo trong vụ án hình sự ……………………………………………… đã được

Tòa án nhân dân …………………………………………………. Xét xử tại Bản án số ………/…… ngày ………. tháng …….. năm ……. về tội …………….. với mức hình phạt …………

Đến ngày ……… tháng …… năm ………. Tôi đã chấp hành xong các quyết định của bản án.

Tôi đề nghị Tòa án nhân dân …………………………… xem xét xóa án tích cho tôi.

Kèm theo đơn xin xóa án tích là các tài liệu, giấy tờ sau:

1 …………………………………………………………………………………………………………..

2 …………………………………………………………………………………………………………..

3 …………………………………………………………………………………………………………..

Nhận xét của cơ quan xã, phường, thị trấn
hoặc cơ quan, tổ chức nơi người làm đơn cư trú
hoặc làm việc
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Với phương châm làm việc xuất phát từ cái tâm và trung thành với khách hàng. Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn, tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến pháp luật hình sự hiện hành, trong đó có đơn xin xóa án tích. Với đội ngũ chuyên viên tận tình, giàu kinh nghiệm thực tế, khi quý khách hàng có tìm hiểu về quy định pháp luật chung xóa án tích hãy liên hệ với chúng tôi để nhận dịch vụ tốt nhất qua:

 • Hotline: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979
 • Email: info@accgroup.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận