Thành Lập Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án 2022

ACC

Thành Lập Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án 2022

ACC

30/10/2019

Quản lý dự án là việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng; công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu của dự án khi đặt trong các giới hạn về thời gian, chi phí và nguồn lực; Thực tế, tất cả chúng ta đều phải quản lý dự án bởi vì nó bao gồm các hoạt động trong cuộc sống, từ các việc nhỏ như tổ chức một hoạt động sự kiên, hoặc xây dựng một căn nhà riêng,… đến các việc phức tạp hơn như xây dựng các cơ sở hạ tầng hoặc đào tạo. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ thành lập doanh nghiệp quản lý dự án đến quý khách hàng.

Thành Lập Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án.
Thành Lập Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án.

1. Khái niệm

 • Dự án là một quá trình bao gồm các hoạt động được phối hợp và kiểm soát; có ngày khởi đầu, ngày kết thúc, và được thực hiện trong những tình huống có các hạn chế về mặt thời gian, chi phí và nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu phù hợp với những yêu cầu cụ thể đã được đặt ra.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án

 • Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;
 • Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án; cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp; được đào tạo, kinh nghiệm công tác; chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

 • Cá nhân đảm nhận chức danh Giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định tại Điều này.
 • Cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây
  • Hạng I: Đã làm Giám đốc quản lý dự án của 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B cùng loại;
  • Hạng II: Đã làm Giám đốc quản lý dự án của 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C cùng loại;
  • Hạng III: Đã trực tiếp tham gia quản lý dự án của 01 dự án nhóm C cùng loại.
 • Phạm vi hoạt động:
  • Hạng I: Được làm Giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
  • Hạng II: Được làm Giám đốc quản lý dự án nhóm B; nhóm C tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
  • Hạng III: Được làm Giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án

 • Hạng I, Hạng II:
  • Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I và hạng II phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
  • Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I và hàng II phù hợp với công việc đảm nhận;
  • Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn; nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận; loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
  • Hạng I: Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên.
  • Hay II: Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.
 • Hạng III:
  • Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
  • Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;
  • Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn; nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận; loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Phạm vi hoạt động:
  • Hạng I: Được quản lý các dự án cùng loại;
  • Hạng II: Được quản lý dự án cùng loại từ nhóm B trở xuống;
  • Hạng III: Được quản lý dự án cùng loại từ nhóm C; dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp quản lý dự án

Trường hợp thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ phần

Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (Nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần).
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy CN ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác đối với tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.
  • Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức.

Trường hợp thành lập Công ty TNHH một thành viên

Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ:
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty theo quy định đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
  • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty kinh doanh phải thông báo công khai trên Cổng thông tin Quốc gia theo quy định, làm thủ tục khắc dấu pháp nhân và thực hiện thủ tục thông báo sử dụng mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

4. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp quản lý dự án của ACC?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua emai, website; trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; với trình độ chuyên môn cao; đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau thành lập để doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại; chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

5. Những thắc mắc thường gặp khi thành lập doanh nghiệp quản lý dự án

Chi phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp quản lý dự án là bao nhiêu?

 •  ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

ACC có cung cấp dịch vụ xin giấy phép con không?

 • ACC cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến giấy phép con; các giấy phép có liên quan trong quá trình kinh doanh cho Khách hàng.
5/5 - (42 bình chọn)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận