Điều Kiện Và Cách Thức Chứng Nhận Hợp Quy Lốp Xe 2021

Công bố chứng nhận hợp quy lốp xe ô tô là việc làm bắt buộc của các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu sản phẩm này theo yêu cầu của Bộ Giao Thông Vận Tải. Nhằm đảm bảo chất lượng cho sản phẩm này trước khi được bán trên thị trường nước ta. Qua bài viết sau, Công ty ACC xin tư vấn dịch vụ chứng nhận hợp quy lốp xe do ACC cung cấp theo quy định mới nhất năm 2021.

Điều Kiện Và Cách Thức Chứng Nhận Hợp Quy Lốp Xe
Điều Kiện Và Cách Thức Chứng Nhận Hợp Quy Lốp Xe

1. Công bố hợp quy lốp xe ô tô để làm gì?

Căn cứ theo QCVN 36:2010/BGTVT thì các đơn vị sản xuất hay nhập khẩu cần thực hiện công bố hợp quy lốp xe ô tô khi thực hiện công bố hợp quy sản phẩm này thì sẽ mang lại nhiều lợi ích như:

 • Đối với nhà sản xuất : Tạo niềm tin cho khách hàng về chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín của và hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp đồng thời tăng  ưu thế cạnh tranh.
 • Đối với người tiêu dùng: Sử dụng sản phẩm chất lượng đúng tiêu chuẩn mà không phải lo lắng về mức độ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của mình
 • Đối với cơ quan kiểm soát : Dễ dàng trong quá trình kiểm tra chất lượng.

2. Phương thức chứng nhận hợp quy lốp xe ô tô.

 • Được đánh giá theo phương thức thử mẫu điển hình , sản phẩm phải được đem đến các cơ sở thử nghiệm để được tiến hành là phép thử.Sau khi có kết quả thì tổ chức thử nghiệm sẽ gửi kết quả cho đơn vị.
 • Khi mang mẫu thử đến tổ chức thử nghiệm thì có có 4 mẫu thử và tài liệu kỹ thuật hoặc bản vẽ của sản phẩm đó.
 • Thời gian thử nghiệm trong vòng 15 ngày.

3. Hồ sơ công bố hợp quy lốp xe ô tô.

 • Sản phẩm mẫu.
 • Bản xin công bố chứng nhận hợp quy theo mẫu.
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Giấy chứng nhận phân tích (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sales) do nước xuất khẩu cấp
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ.

3. Thủ tục công bố hợp quy lốp ô tô.

Bước 1: Xem xét, đánh giá sự phù hợp và đầy đủ với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp cung cấp thông tin liên quan tới sản phẩm.
 • Công ty ACC lập kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ tiến hành đánh giá công bố cho doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy tới tổ chức chứng nhận (có thể gửi tới Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhất định).

Bước 2: Đánh giá tính phù hợp của đối tượng công bố với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 • Dựa trên: Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá sản phẩm
 • Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.
 • Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;
 • Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 3: Nộp hồ sơ.

 • Nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

Bước 4: Xử lý hồ sơ.

 • Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, cơ quan chuyên ngành có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.
 • Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên ngành tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy:
  • Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hơp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy);

  • Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Bước 5: Trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, công dân theo đúng thời gian quy định

5. Quy trình chứng nhận hợp quy lốp xe ô tô của Công ty ACC.

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các thủ tục pháp lý trong quá trình công bố.
 • Xem xét, đánh giá, sửa đổi các tài liệu do khách hàng cung cấp để hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tiến hành xét nghiệm, đánh giá và rút ra kết quả
 • Xây dự hồ sơ công bố  và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Theo dõi, giải quyết nếu hồ sơ xảy ra lỗi.
 • Nếu thành công thì nhận chứng nhận và gửi cho khách hàng.
 • Thời hạn hợp quy có thể trong vòng 30 ngày và giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực 3 năm từ ngày cấp chứng nhận .
 • Chi phí hợp quy phù thuộc vào mức độ, quy mô và độ phức tạp của sản phẩm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận