Đăng Ký Lập Công Ty TNHH MTV Từ Việc Tách Doanh Nghiệp

Hiện nay, việc doanh nghiệp muốn tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp của mình bằng hình thức tách doanh nghiệp để phù hợp với khả năng và nhu cầu của mình rất phổ biến. Doanh nghiệp của bạn đang muốn đăng ký lập công ty TNHH MTV từ việc tách doanh nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu và thủ tục như thế nào? ACC xin giới thiệu với bạn dịch vụ pháp lý cung cấp thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH MTV từ việc tách doanh nghiệp chính xác và đáng tin cậy.

Đăng Ký Lập Công Ty TNHH MTV Từ Việc Tách Doanh Nghiệp
Đăng Ký Lập Công Ty TNHH MTV Từ Việc Tách Doanh Nghiệp

1. Khái niệm, phương thức tách doanh nghiệp và trình tự thực hiện việc thành lập công ty TNHH MTV từ việc tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là gì?

 • Là việc công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản; quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Hậu quả pháp lý của tách doanh nghiệp?

 • Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ; số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp; cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Phương thức thực hiện để tách doanh nghiệp thành công ty TNHH MTV như thế nào?

Công ty được tách bằng một trong những phương thức sau đây:

 • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên; cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp; cổ phần được chuyển sang cho công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một thành viên; cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần; phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
 • Kết hợp cả hai trường hợp trên.

Thủ tục tách công ty được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 24 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì:

 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 • Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu như sau:
  • Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách.
  • Tên công ty được tách sẽ thành lập;
  • Phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty;
  • Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;
  • Thời hạn thực hiện tách công ty.

Lưu ý: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua, nghị quyết tách công ty phải được gửi tới tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.

 • Các thành viên; chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ; bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

2. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH MTV từ việc tách doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ

 • Nghị quyết tách công ty theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2TV trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách;
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Điều lệ công ty mới (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:
  • Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Cách thức thực hiện

 • Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; hoặc
 • Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện thủ tục

Trường hợp đăng ký trực tiếp

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ;
 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;
 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.
 • Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

3. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ thành lập công ty TNHH MTV từ việc tách doanh nghiệp của ACC?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua email; website và trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; với trình độ chuyên môn cao; đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau thành lập để doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại, chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

4. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng thành lập công ty TNHH MTV từ việc tách doanh nghiệp

Chi phí thành lập công ty TNHH MTV từ việc tách doanh nghiệp là bao nhiêu?

 • ACC sẽ báo giá cho khách hàng qua điện thoại, giá đã trọn góiChi phí này bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký con dấu; hóa đơn điện tử, chữ ký số, tài khoản ngân hàng; khai thuế ban đầu, đăng ký lao động nếu có.

ACC có cung cấp dịch vụ xin giấy phép con không?

 • ACC cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến giấy phép con; các giấy phép có liên quan trong quá trình kinh doanh cho Khách hàng.

Khi xin được giấy phép, ACC có hỗ trợ thuê văn phòng không?

 • ACC tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo cho những doanh nghiệp mới thành lập.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (639 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo