Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy năm 2021

logo accACC
Nguyen Vi

Vậy chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy  là bao nhiêu? Thủ tục làm giấy chứng nhận công bố hợp quy sản phẩm được thực hiện như thế nào? Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này; bởi Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về chi phí công bố hợp quy sản phẩm. Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình công bố hợp quy sản phẩm. 

1.Chủ thể cấp chứng nhận công bố hợp quy sản phẩm là ai?

Theo quy định của pháp luật, công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật là tổ chức đã thực hiện đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận hợp quy (sau đây gọi tắt là tổ chức chứng nhận được chỉ định).

Như vậy những tổ chức này sẽ cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho tổ chức, cá nhân thực hiện việc đánh giá sản phẩm hợp quy.

2.Biện pháp công bố hợp quy sản phẩm dựa trên giấy chứng nhận hợp quy

 • Việc công bố hợp quy dựa trên một trong các biện pháp sau:
 1. a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (sau đây viết tắt là kết quả tự đánh giá);
 2. b) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;
 3. c) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

 • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

3.Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy có thể bao gồm:

 • Phương thức đánh giá hợp quy
 • Lĩnh vực đánh giá hợp quy
 • Sản phẩm, hàng hóa được đánh giá hợp quy
 • Sản phẩm trong nước hay nhập khẩu
 • Số lượng sản phẩm đánh giá hợp quy
 • Chi phí thử nghiệm mẫu

4.Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy

Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy là một phần của chi phí công bố hợp quy sản phẩm, nhưng cũng là một phần chi phí vô cùng quan trọng.

Tùy thuộc vào nhiều yếu tố thì chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy sẽ thay đổi và còn tùy thuộc vào tổ chức cấp chứng nhận hợp quy. Pháp luật không quy định rõ ràng lệ phí, hay chi phí này, ngoại trừ trường hợp đối với sản phẩm mật mã dân sự, pháp luật quy định Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự là 3.000.000 đồng/sản phẩm/lần thẩm định.

Để biết rõ mức chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy, chúng ta cần nêu rõ sản phẩm đánh giá và tham khảo các ý kiến từ tổ chức thực hiện việc đánh giá sản phẩm hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Nói cách khác chi phí làm giấy chứng nhận tùy thuộc vào sự thỏa thuận của bên thực hiện đánh giá sản phẩm hợp quy và tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy sản phẩm.

Qúy khách hàng có thể tham khảo cách tính chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy tại công ty cổ phần chứng nhận và giám định VINACERT như sau:

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật tại VINACERT:

Chi phí hợp đồng Chứng nhận SP = Chi phí đánh giá ĐKĐBCL+ chi phí lấy mẫu + chi phí TN tại PTN + chi phí sử dụng dấu công nhận (nếu có).

Ngoài chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy thì trong chi phí công bố hợp quy sản phẩm còn có chí phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

Mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy: 150.000 đồng/giấy đăng ký. Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.Tổ chức thu lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy phải nộp toàn bộ số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu lệ phí theo chế độ, định mức ngân sách nhà nước theo quy định.

5.Những câu hỏi liên quan đến dịch vụ công bố hợp quy sản phẩm 

Chi phí dịch vụ công bố sản phẩm hợp quy là bao nhiêu?

Chi phí bào gồm lệ phí nhà nước về chi phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy và phí  phí làm giấy chứng nhận hợp quy, dịch vụ pháp lý. Phí dịch vụ pháp lý tại ACC là tối ưu trên thị trường,.

Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy là bao nhiêu?

Chi phi làm giấy chứng nhận hợp quy được đề cập tại mục 4 của bài viết này.

Chi phí chi phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy là bao nhiêu?

Mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy: 150.000 đồng/giấy đăng ký

Có phải hàng hóa nào cũng phải công bố hợp quy sản phẩm?

Bao gồm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Dịch vụ công bố hợp quy sản phẩm ở đâu tốt nhất?

ACC Group tự tin rằng, dịch vụ công bố hợp quy sản phẩm của công ty hiệu quả với mức giá tối ưu trên thị trường.

ACC Group có dịch vụ công bố sản phẩm hợp quy không?

ACC Group sẽ tư vấn cho quý khách toàn bộ các vấn đề liên quan đến  dịch vụ công bố sản phẩm hợp quy cho khách hàng, ACC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình công bố sản phẩm hợp quy ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận