Cấp Lại GCN Hoạt Động Doanh Nghiệp Y Học Cổ Truyền 2024

Xét về các hình thức tổ chức của cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp y học cổ truyền chính là phòng chẩn trị y học cổ truyền. Trong một số trường hợp mất, hỏng, ... thì doanh nghiệp y học cổ truyền phải yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở khám chữa bệnh. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận hoạt động doanh nghiệp y học cổ truyền.

Cấp Lại GCN Hoạt Động Doanh Nghiệp Y Học Cổ Truyền
Cấp Lại GCN Hoạt Động Doanh Nghiệp Y Học Cổ Truyền

1. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 • Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh; chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.
 • Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

Điều kiện về cơ sở vật chất

 • Phòng chẩn trị có diện tích ít nhất là 10 m2 và có nơi đón tiếp người bệnh.
 • Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký; phòng chẩn trị y học cổ truyền phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:
  • Trường hợp có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt có diện tích ít nhất là 05 mmột giường bệnh;
  • Trường hợp có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông hơi có diện tích ít nhất là 02 m2; phải kín nhưng đủ ánh sáng.

Điều kiện về thiết bị y tế

 • Nếu thực hiện việc khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc: Có tủ thuốc; các vị thuốc được đựng trong ô kéo hoặc trong chai lọ thủy tinh hoặc nhựa trắng có nắp và ghi rõ tên vị thuốc ở bên ngoài;
 • Trường hợp thực hiện việc châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt phải có ít nhất các thiết bị sau:
  • Có giường châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt;
  • Có đủ dụng cụ để châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt;
  • Có đủ dụng cụ và hướng dẫn xử lý vượng châm.
 • Trường hợp có xông hơi thuốc: Phải có hệ thống tạo hơi thuốc, van điều chỉnh; có bảng hướng dẫn xông hơi; hệ thống chuông báo trong trường hợp khẩn cấp.

Điều kiện về nhân sự

 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị y học cổ truyền phải là bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc là người có giấy chứng nhận là lương y do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền và phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.
 • Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền;
 • Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 48 tháng đối với y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền;
 • Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 36 tháng đối với lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;
 • Là người hành nghề cơ hữu tại phòng chẩn trị y học cổ truyền.

3. Thẩm quyền cấp lại giấy phép hoạt động doanh nghiệp y học cổ truyền

 • Bộ trưởng Bộ Y tế cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh; chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác; trừ trường hợp quy định ở dưới và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động.
 • Giám đốc Sở Y tế cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh; chữa bệnh trên địa bàn; trừ trường hợp quy định trên; thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã; thành phố thuộc tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy phép hoạt động.

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của doanh nghiệp y học cổ truyền

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động theo mẫu;
 • Các giấy tờ theo quy định (nếu có sự thay đổi so với hồ sơ tại địa điểm trước đây) bao gồm:
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh; chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề; người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu;
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế; tổ chức; nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh; chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất; thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh; chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

5. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động của doanh nghiệp y học cổ truyền tư nhân

Nộp hồ sơ

 • Nộp 01 bộ hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ quan có thẩm quyền.

Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động; Bộ Y tế hoặc Sở Y tế thực hiện như sau:

 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận thì sau khi tiếp nhận hồ sơ; cơ quan tiếp nhận gửi ngay cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định;
 • Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì trong thời hạn 03 ngày; tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến); cơ quan tiếp nhận gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Trình tự thủ tục thực hiện

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải xem xét để cấp lại giấy phép hoạt động trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp không cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại phép hoạt động chưa hợp lệ thì thực hiện như sau:
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ; thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể giấy tờ cần bổ sung;
  • Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ; cơ sở phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản; gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
  • Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi; nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi; bổ sung thì phải điều chỉnh giấy phép hoạt động; nếu không điều chỉnh thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
  • Sau 60 ngày, cơ sở không bổ sung, sửa đổi; hoặc bổ sung sửa đổi hồ sơ nhưng không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động.

6. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ cấp lại GCN doanh nghiệp y học cổ truyền của ACC?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua email; website; trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; với trình độ chuyên môn cao; đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau thành lập để doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại; chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

7. Những thắc mắc thường gặp khi cấp lại GCN doanh nghiệp y học cổ truyền 

Chi phí dịch vụ là bao nhiêu?

 •  ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

ACC có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • Để giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại, ACC cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1145 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo