Điều Kiện Cá Nhân Nước Ngoài Thành Lập Doanh Nghiệp 2020

Trang chủ / Blog / Cách Mở Công Ty / Điều Kiện Cá Nhân Nước Ngoài Thành Lập Doanh Nghiệp 2020
Cá nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp
Cá nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp

Cá nhân nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt nam phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật Việt Nam. Bài viết dưới đây xin trình bày các điều kiện cần thiết để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hiện nay Việt Nam là một nước đang phát triển có xu thế chuyển mình trong nền kinh tế. Với một nguồn tiềm lực từ tài nguyên khoáng sản, nguồn lao động dồi dào và chi phí vận chuyển rẻ.

Việt Nam đang thu hút một lượng lớn các cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp và phát triển tại Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin và điều kiện cần thiết để các cá nhân, nhà đầu tư có thể thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành năm 2019. 

1. Cá nhân nước ngoài được quyền thành lập loại doanh nghiệp nào tại Viêt Nam?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư 2014 và các cam kết của Việt Nam với WTO thì các cá nhân ngoài (Cá nhân nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam) được quyền thành lập các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tại Việt Nam.

Và các cá nhân có thể thành lập doanh nghiệp trong tất cả các ngành dịch vụ và kinh doanh thương mại.

2. Cá nhân nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp thông qua hình thức nào?

Các cá nhân nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp bằng các đầu tư 100% vốn từ nước ngoài, thành lập các tổ chức kinh tế liên doanh với các nhà đầu tư Việt Nam hoặc các nhà đầu tư khác. Với các dạng liên doanh thì có thể được thực hiện dưới dạng hình thức là mua cổ phần hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra các cá nhân có thể thực hiện bằng cách thành lập theo hợp đồng hoặc theo các dự án. 

Các cá nhân nước ngoài có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp và thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định kể các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thì vẫn được pháp luật Việt Nam công nhận. 

3. Hồ sơ đăng ký để cá nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật thì các nhân nước nước ngoài đăng ký thành lập doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về hồ sơ như sau: 

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ( mẫu giấy chứng nhận được quy định tại phụ lục IV_1 của quyết định 108/2016 ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư) 
 2. Báo cáo về năng lực tài chính của chính chủ đăng ký. Chủ đăng ký phải đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm về báo cáo này. Bởi vì mẫu này chính là thể hiện rõ nguồn vốn của các cá nhân cũng như là cho thấy khả năng để cá nhân có thể thành lập doanh nghiệp và duy trì doanh nghiệp đó. Cá nhân có thể nộp kèm theo đó là xác nhận số dư tài khoản của mình để làm minh chứng về năng lực tài chính của mình. Đây là một trong những yếu tố dễ xác thực và đáng tin. 
 3. Dự thảo điều lệ công ty 
 4. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, cổ dông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 5. Bản sao có chứng thực của một số loại giấy tờ như chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cá nhân. 
 6. Các quyết định liên quan đến thành lập doanh nghiệp như: quyết định góp vốn của các thành viên trong công ty
 7. Đối với các cá nhân thuê một cá nhân hay công ty khác để thành lập doanh nghiệp thì phải có giấy ủy quyền theo quy định. 

Ngoài ra các cá nhân còn phải cung cấp được trụ sở chính của doanh nghiệp và một số thông tin liên quan cần thiết tùy vào từng trường hợp. 

4. Cơ quan có thẩm quyền cho phép ca nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Hiện nay ở Việt Nam, thì chỉ Sở Kế hoạch và đầu tư có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thời gian để cá nhân đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì Sở Kế hoạc và đầu tư sau khi tiếp nhận đơn đăng ký doanh nghiệp thì có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Đối với trường hợp yêu cầu sửa đổi bổ sung thì phải ra sau 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và  cá nhân sau khi sửa đồi bổ sung có thể nhận kết quả trong ngày. 

Thủ tục để cá nhân đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

 Hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ qua đường trực tuyến tại website của Sở

Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đăng ký tại trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Đăng ký tài khoản thông thường 
 • Kết nối với chữ ký số hoặc đăng ký tài khoản kinhh doanh
 • Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng
 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số      vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.
 • Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ  Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. ( trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận hồ sơ).
 • Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy ( hồ sơ phải là bộ hồ sơ được scan lúc nộp trực tuyến) kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh (Thời gian là trong 01 ngày) . Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.
 • Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.
 • Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »