Điều kiện được cấp bằng độc quyền sáng chế (Cập nhật 2021)

logo accACC
Đàm Như

Người Việt Nam nổi tiếng với bản tính thông minh, ham học hỏi và chăm chỉ. Bởi vậy, người Việt Nam có rất nhiều phát minh, sáng chế lớn. Trong thời kỳ hiện nay, với trình độ đạo nhái sáng chế ngày càng tinh vi và phức tạp, để bảo vệ cho sáng chế của mình được độc quyền trên thị trường thì tác giả, chủ sở hữu sáng chế phải thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cơ quan có thẩm quyền về sở hữu công nghiệp để được cấp bằng độc quyền sáng chế. Tuy nhiên, để sáng chế được bảo hộ bởi pháp luật, thì sáng chế cần đáp ứng một số điều kiện nhất định. Do đó, để quý khách hàng quan tâm có cái nhìn đúng nhất về điều kiện được cấp bằng độc quyền sáng chế theo quy định của pháp luật hiện hành thì trong bài viết lần này, chúng tôi xin tư vấn cho quý khách hàng về điều kiện được cấp bằng độc quyền sáng chế.

bang doc quyen sang che

Bằng độc quyền sáng chế

1. Điều kiện chung để được cấp bằng độc quyền sáng chế

Theo quy định tại Điều 58 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

-Có tính mới;

– Có trình độ sáng tạo;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp sáng chế chỉ đáp ứng hai điều kiện: có tính mới, có khả năng áp dụng công nghiệp thì sáng chế đó không được cấp Bằng độc quyền sáng chế mà chỉ được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

2. Điều kiện về tính mới để được cấp bằng độc quyền sáng chế

Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

Theo quy định của pháp luật thì sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

3. Lưu ý về tính mới

Ngoài ra, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung 2009, 2019 còn quy định sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

-Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

– Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

– Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

4. Điều kiện về trình độ sáng tạo để được cấp bằng độc quyền sáng chế

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

5. Điều kiện về khả năng áp dụng công nghiệp để được cấp bằng độc quyền sáng chế

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

-Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

– Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

– Cách thức thể hiện thông tin;

– Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

– Giống thực vật, giống động vật;

– Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình sinh vật;

– Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về điều kiện được cấp bằng độc quyền sáng chế. Quý khách hàng có yêu cầu hoặc thắc mắc về sở hữu công nghiệp nói chung và sáng chế nói riêng có thể liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để có được giải đáp kịp thời và sử dụng các dịch vụ tốt nhất.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận