Thủ tục xin giấy phép cho thuê lại lao động (cung ứng lao động) năm 2023

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hoạt động cho thuê lại lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khi thực hiện hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng những định điều kiện nhất định của pháp luật. Trong đó, khi hoạt động cần phải được cấp giấy phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Bài viết cũng cấp thông tin, dịch vụ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động (quy định 2023).

"Thủ

1. Khái niệm

 • Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
 • Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.
 •  Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp; được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người sử dụng lao động khác thuê lại (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê).

2. Điều kiện để xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

CTLLD-225x300

Giấy phép cho thuê lại lao động

Điều kiện chung đối với doanh nghiệp

 • Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;
 • Bảo đảm vốn pháp định: mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng.
 • Địa điểm đặt trụ sở; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định; có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp; cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ; nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên.
 • Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện:
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;
  • Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp; cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Điều kiện đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước

 • Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động; có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên (được xác định bởi một trong các văn bản sau: Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; trong đó hoạt động cho thuê lại lao động là nội dung được cấp phép; Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp; Văn bản khác do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp cho doanh nghiệp để tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động).
 • Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên (được xác định bởi hợp đồng mà doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động, trong đó thể hiện thời gian hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp phép theo quy định nước sở tại và các tài liệu liên quan nếu có).
 • Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp; người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

3. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 55/2013/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.
 • Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.
 • Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật:
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bâu cử).
 • Trường hợp các văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động.

Lưu ý: Các văn bản trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

 • Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày; tháng, năm nhận hồ sơ.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định; trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét; cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Trường hợp không được cấp giấy phép

 • Không bảo đảm điều kiện được cấp giấy phép;
 • Đã sử dụng giấy phép giả để hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng giấy phép giả.

Thời hạn Giấy phép

 • Thời hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tối đa không quá 36 tháng; khi hết thời hạn doanh nghiệp có thể tiến hành gia hạn giấy phép.
 • Hết thời hạn doanh nghiệp có thể tiến hành gia hạn không quá 24 tháng; số lần gia hạn không quá 02 lần.

4. Dịch vụ xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngcủa ACC có lợi ích gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về thủ tục tiến hành xin giấy phép kinh doanh; vì vậy luôn đảm bảo hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng nhất. ACC sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả thực hiện.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện.
 • Khi sử dụng dịch vụ của ACC Quý khách sẽ không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn; báo giá; ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ…). ACC có đội ngũ hộ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Ký kết hợp hợp đồng và tiến hành soạn thảo những hồ sơ liên quan trong vòng 03 ngày.
 • Cung cấp hồ sơ đơn giản, ACC thay mặt quý khách soạn thảo hồ sơ.

5. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Chi phí xin giấy phép đã bao gồm trọn gói chưa?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Đảm bảo khả năng ra giấy chứng nhận cho khách hàng; Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

ACC có hỗ trợ ngân hàng để ký quỹ không?

 • ACC luôn hỗ trợ hết khả năng để mang lại quyền lợi, sự thuận tiện cho khách hàng. ACC sẽ luôn hỗ trợ ngân hàng khi khách hàng có yêu cầu.

Thời gian ra giấy phép là bao lâu?

 • Thời gian ra giấy phép cho khách hàng là 27 ngày làm việc.

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Lao Động Hết Hạn Cập Nhật 2020

Thủ Tục Lập Công Ty Cho Thuê Lại Lao Động Có Vốn Nước Ngoài

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Thủ tục 2020)

}

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (637 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo