Unlisted Securities Market (USM) là gì?

Unlisted Securities Market (USM) là gì?

Unlisted Securities Market (USM) là là chữ viết tắt của thị trường chứng khoán không niêm yết: USM có cổ phiếu của các công ty quá nhỏ đối với thị trường chính.

Thị trường chứng khoán không niêm yết (UNLISTED SECURITIES MARKET) là thị trường được Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc tế lập ra để mua bán các cổ phiếu của các công ty nhỏ không có trên danh sách chính thức của sở giao dịch nào: công ty nhỏ ở trên thị trường chứng khoán không niêm yết. Do sở giao dịch chứng khoán London (là cơ quan quản lý) thành lập năm 1980.

 

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo