messenger whatsapp viber zalo phone mail

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở

Trong giao dịch dân sự tranh chấp hợp đồng thường xuyên xảy ra, việc giải quyết tranh chấp hợp đồng dựa trên nhiều nguyên tắc. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở.

Phụ Lục Hợp đồng Mua Bán

1. Quy định về Hợp đồng? 

Điều 385 Bộ luật Dân sự quy định Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.
Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan

2.Thế nào là Tranh chấp hợp đồng?

Tranh chấp hợp đồng là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng

3.Đặc điểm của tranh chấp hợp đồng

 • Phát sinh dựa trên hợp đồng, trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận.
 • Mang yếu tố tài sản (vật chất hay tinh thần) và gắn liền lợi ích các bên trong tranh chấp.
 • Có hành vi gây thiệt hại (thể hiện bằng hành động hoặc không hành động)
 • Có thiệt hại thực tế xảy ra,
  Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.
  Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.
 • Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại với thiệt hại thực tế, tức là nguyên nhân được xác định là do diễn ra hành vi vi phạm hợp đồng. Hậu quả dẫn đến các thiệt hại về vật chất diễn ra. Giữa nguyên nhân và hậu quả có mối quan hệ nhân quả với nhau.

4. Điều kiện để nhà ở được phép mua bán.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật nhà ở 2014 quy định: Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Căn cứ theo Điều 118 Luật nhà ở 2014, việc mua bán nhà ở phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thứ nhất, phải có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này (trừ một số trường hợp đặc biệt được làm rõ trong phần dưới đây);
 • Thứ hai, không thuộc diện đang có tranh chấp khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu, đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp nhà ở sở hữu có thời hạn.
 • Thứ ba, không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thứ tư, không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

5.Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp

Có nhiều trường hợp khác nhau dẫn đến tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất. Tuy nhiên, thường xảy ra nhất là các trường hợp sau:

 • Chủ sở hữu nhà đột tử trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán nhà.
 • Bên bán nhà tự ý tăng giá bán so với thời điểm thỏa thuận trước đó.
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà chung cư khi người được ủy quyền không được ủy quyền hợp lệ để tiến hành giao dịch bán nhà.
 • Chủ sở hữu nhà đã hoàn tất thủ tục bán nhà với bên mua nhà nhưng người thuê nhà không chịu bàn giao và dọn nhà đi nơi khác.
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà vì một trong hai bên (bên bán hoặc bên mua) đơn phương hủy thỏa thuận đặt cọc mua bán nhà.
 • Chủ đầu tư chậm bàn giao nhà cho người mua và tự ý thay đổi thiết kế nhà.
 • Bên bán nhà không đảm bảo được quyền sở hữu nhà ở như nội dung trong hợp đồng.
 • Trường hợp nhà mang đi bán vẫn trong diện thế chấp ngân hàng.
 • Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà trong trường hợp bên bán nhà lấy cắp giấy tờ nhà để đem đi bán.
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà do chồng hoặc vợ tự ý bán nhà là tài sản thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng mà không được sự chấp thuận của bên còn lại.
 • Trường hợp bán nhà mà người bán không phải là chủ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà (không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

6.Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Thương lượng, hòa giải: Khi ký kết hợp đồng các bên có quyền tự định đoạt thì khi xảy ra tranh chấp các bên vẫn có quyền tự định đoạt để giải quyết tranh chấp đó. Quyền tự do định đoạt khi giải quyết tranh chấp thể hiện ở việc các bên có quyền tự do thỏa thuận lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp.
  Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên thông qua việc các bên cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để tự giải quyết mâu thuẫn.
  Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh.
 • Thứ hai, giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng việc hòa giải ở cơ sở thông qua hòa giải viên hoặc hòa giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.Theo Luật Đất đai năm 2013 thì một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai là việc giải quyết tranh chấp đất đai, khi có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ giải quyết tranh chấp đó để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Hòa giải là nguyên tắc, cách thức trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp. Trong đó, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở (quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở). Cơ sở được hiểu là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác. Theo đó, khi có căn cứ tiến hành hòa giải (Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải; Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải; hoặc theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan) thì hòa giải ở cơ sở được tiến hành.Theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên không thương lượng, tự hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
 • Phương thức khởi kiện ra tòa án: Có thể nói đây là phường thức tốn kém nhất, nhưng đạt được hiệu quả cao nhất.Các quyết định của Tòa án (đại diện cho quyền lực tư pháp của nhà nước) mang tính cưỡng chế thi hành đối với các bên.Các bên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện quyết định của Tòa án nếu không sẽ bị áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án.

Nếu lựa chọn phương thức này bạn phải chú ý đến Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng, theo đó: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Mọi người cần nắm vững các quy định này để lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các bên.

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào hiểu được thế nào làTranh chấp hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện. Ngoài ra liên quan đến chủ đề trên bạn đọc có thể tham khảo các bài viết cụ thể hơn như Tư vấn tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất  Giải quyết tranh chấp hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất của chúng tôi. Như vậy, bài viết trên đây của Luật ACC đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin giải đáp cùng các vấn đề xoay quanh. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức hữu ích, cần thiết, giúp cho những ai đang quan tâm đến vấn đề này có thể hiểu rõ hơn về hợp đồng.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.187

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.085

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.527

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.537

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.613

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.967

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *