Tra cứu mã số định danh cho trẻ em online như thế nào?

I. Tra cứu mã số định danh cho trẻ em được thực hiện như thế nào? 

 Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định như sau: 

 

 Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

 1. Số Căn cước công dân, số định danh cá nhân đã có trong Giấy khai sinh là số định danh cá nhân của công dân; các trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân, Giấy khai sinh đã có số định danh cá nhân thì sử dụng thông tin về số Căn cước công dân, số định danh cá nhân trong Giấy khai sinh và các thông tin trên thẻ Căn cước công dân, Giấy khai sinh để tiến hành các giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  Căn cứ tại Điều 14 Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định như sau: 

 

II. Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đăng ký khai sinh 

 1. Trường hợp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khi nhận đủ giấy tờ để đăng ký khai sinh, cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có trách nhiệm chuyển ngay các thông tin của người được đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trong đó phải thu thập các thông tin sau đây để cấp số định danh cá nhân: 
 2. a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 
 3. b) Ngày, tháng, năm sinh; 
 4. c) Giới tính; 
 5. d) Nơi đăng ký khai sinh; 

 đ) Quê quán; 

 1. e) Dân tộc; 
 2. g) Quốc tịch; 
 3. h) Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; trừ trường hợp chưa xác định được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.  Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an có trách nhiệm xác minh thông tin, tài liệu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 của Luật Căn cước công dân và cấp, chuyển ngay số đăng ký. giấy tờ tùy thân cho cơ quan  đăng ký và quản lý hộ tịch.  
 4. Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được khai thác hoặc Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khi  nhận được hồ sơ đăng ký khai sinh của công dân, cơ quan  đăng ký và quản lý hộ tịch có trách nhiệm truyền ngay các thông tin quy định. quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua mạng Internet đã được cấp tài khoản truy cập.  

Cơ quan quản lý hồ sơ quốc gia về dân cư có trách nhiệm cấp tài khoản truy cập cho cơ quan quản lý đăng ký hộ tịch và chuyển ngay số định danh  công dân cho cơ quan quản lý hộ tịch khi nhận được thông tin đăng ký khai sinh theo quy định qua mạng. Cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập của mình theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.  Đồng thời, căn cứ  Điều 15 Nghị định 137/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Nghị định 37/2021/NĐ-CP) quy định về trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân cho cá nhân. công dân đã đăng ký. 

 Như vậy, cha mẹ có thể xem  số định danh của con trên giấy khai sinh. 

III. Số định danh của trẻ em được ghi bên phải Giấy khai sinh như sau: 

 

 

 

Trường hợp công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp mã số định danh cá nhân thì thực hiện theo khoản 1 điều 15 nghị định 137/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 9 điều 1 nghị định 37/2021) . /NĐ-CP) ghi như sau: 

 

 Pháp lệnh và thủ tục cấp số định danh cá nhân cho công dân đã đăng ký khai sinh 

 1. Trường hợp công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì tổ chức quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin đã có trên cơ sở thông tin đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, trường hợp  số định danh cá nhân của trẻ không có trên Giấy khai sinh thì cha, mẹ có thể liên hệ với Công an khu vực nơi đã đăng ký  khai sinh cho trẻ để được cung cấp cho mình. Bất kỳ hướng dẫn về cách tìm ID nhanh hơn? Người dùng có thể tìm kiếm ID theo hai cách: 

 

 - Tư vấn mã định danh trên thẻ căn cước công dân: 

 

 Đối với  người đã có thẻ Căn cước công dân thì Mã số  cá nhân  là dãy số gồm 12 chữ số ghi trên Thẻ Căn cước công dân. 

  - Tra cứu  định danh trên Cổng Dịch vụ công quản lý nhà ở: 

 

 Đối với những người không có chứng minh nhân dân, bạn có thể tìm số định danh cá nhân của mình trên cổng thông tin của dịch vụ  quản lý nhà ở công cộng. 

 Thực hiện theo các bước sau: 

 

 Bước 1: Vào Cổng dịch vụ công quản lý khu dân cư  Internet > Chọn Đăng nhập. 

  Bước 2: Đăng nhập bằng  tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia.  Bước 3: Chọn biểu tượng CỬA HÀNG trên trang chủ để thực hiện tra cứu mã định danh cá nhân của bạn. 

 Bước 4: ID cá nhân của bạn sẽ hiển thị phần THÔNG TIN NGƯỜI THÔNG BÁO.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1011 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo