messenger whatsapp viber zalo phone mail

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên theo thông tư 80 cập nhật mới nhất

Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính có nội dung hướng dẫn vấn đề quản lý thuế được đề cập trong nghị định 126 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 với nhiều thay đổi trong kê khai thuế, quyết toán và quản lý thuế, kế toán cần cập nhật ngay những quy định trên trong bài viết này của ACC.

Thuetainguyen

1. Nội dung tổng quan Thông tư 80/2021/TT-BTC

Sự ban hành của thông tư bác bỏ hiệu lực những thông tư sau:

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC về luật Quản lý thuế
 • Thông tư 99/2016/TT-BTC về hoàn thuế GTGT
 • Thông tư 31/2017/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT
 • Thông tư 208/2015/TT-BTC
 • Thông tư 71/2020/TT-BTC

Vậy, thông tư 80 bao gồm những điểm mới nào?

2. Tổng hợp những thay đổi khi khai thuế thông tư 80/2021/TT-BTC

Thứ nhất, khai thuế từ hoạt động bất động sản theo thông tư 80

Người khai thuế tại nơi chuyển nhượng BĐS không cần nộp hồ sơ khai thuế theo quý nhưng cần xác định số thuế tạm nộp Thuế TNDN vào NSNN theo tỉnh.

Số tiền thuế tạm nộp theo năm tại các tỉnh được tính trừ vào thuế TNDN cần nộp từ chuyển nhượng BĐS theo tỉnh, với mẫu 03-8A/TNDN.

Nếu chưa trừ hết số thuế tạm nộp thì số thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS phải nộp sẽ tiếp tục bị trừ theo mẫu 03/TNDN.

Thứ hai, khai thuế cho dịch vụ viễn thông theo thông tư 80

DN tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau, có chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác trụ sở chính thì cần nộp hồ sơ khai thuế 01/GTGT.

Thứ ba, xác định số tiền thuế miễn giảm của DN theo thông tư 80

NNT có thể xác định số thuế được miễn, giảm như sau:

Về thuế TNDN: hưởng ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế, thuế suất…theo luật thuế TNDN.

Về thuế tài nguyên: miễn thuế tài nguyên với một số đối tượng đặc biệt như khai thác hải sản, nước thiên nhiên, khai thác đất cho mục đích an ninh, đê điều,…

Về thuế môn bài: Một số đối tượng được miễn thuế môn bài, cập nhật tại điều 3 NĐ 139 và điều 3 NĐ 22

Về thuế TNCN: Nếu cá nhân có tổng thu nhập chưa đến mức chịu thuế TNCN trong năm dương lịch thì cần nộp bản cam kết mẫu 08/CK-TNCN, khi đó DN sẽ không cần chịu thuế TNCN 10%.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế theo thông tư 80

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của thông tư 80 dựa theo Điều 44 Luật Quản lý thuế và Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

Thời hạn nộp thuế của thông tư 80 thực hiện theo Điều 55 Luật Quản lý thuế và Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

4. Mẫu tờ khai thuế tài nguyên theo thông tư 80 cập nhật mới nhất

 

Mẫu số: 01/TAIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

[01] Kỳ tính thuế: Tháng  …….. năm  ……./Lần phát sinh ngày …. tháng …. năm …..

[02] Lần đầu:  *              [03] Bổ sung lần thứ:…

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế:                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………………..

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số:……………………………………. ngày:………………………………………………

[09] Địa chỉ nơi khai thác tài nguyên khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính:

      [09a] Phường/xã: ……………… [09b] Quận/huyện:………………… [09c] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Tên loại tài nguyên Sản lượng tài nguyên tính thuế Giá tính thuế đơn vị tài nguyên Thuế suất (%) Mức thuế tài nguyên ấn định trên 1 đơn vị tài nguyên Thuế tài nguyên phải nộp
Đơn vị tính Sản lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) x (5) x (6)            
hoặc (8) = (4) x (7)
A Tài nguyên khai thác:            
I Khoáng sản            
1 Mỏ khoáng sản….            
  Khoáng sản …            
  Khoáng sản …            
2 Mỏ khoáng sản….            
  Khoáng sản …            
  Khoáng sản …            
STT Tên loại tài nguyên Sản lượng tài nguyên tính thuế Giá tính thuế đơn vị tài nguyên Thuế suất (%) Mức thuế tài nguyên ấn định trên 1 đơn vị tài nguyên Thuế tài nguyên phải nộp
Đơn vị tính Sản lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) x (5) x (6)            
hoặc (8) = (4) x (7)
II Tài nguyên khác            
1 Tài nguyên …            
2 Tài nguyên …            
B Tài nguyên thu mua nộp thay:            
1 Tài nguyên …            
2 Tài nguyên …            
C Tài nguyên bắt giữ, tịch thu            
1 Tài nguyên …            
2 Tài nguyên …            
  Tổng cộng   x       x

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……

…, ngày……. tháng……. năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

– Đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phải nộp tại chỉ tiêu (8)= (4) x (7).

– Các chỉ tiêu tại cột (2), cột (3) Tên loại tài nguyên và đơn vị tính phải đảm bảo theo đúng quy định về khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định; Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành.

         – Chỉ tiêu [09]: kê khai thông tin địa bàn nơi NNT có hoạt động khai thác tài nguyên khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp người nộp thuế có hoạt động khai thác tài nguyên trên nhiều huyện thì thực hiện khai vào chỉ tiêu này như sau:

        + Nếu Cục Thuế là cơ quan thuế quản lý thu, người nộp thuế khai 01 huyện đại diện nơi có phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên.

        + Nếu Chi cục Thuế khu vực là cơ quan thuế quản lý thu, người nộp thuế khai 01 huyện đại diện thuộc Chi cục Thuế khu vực nơi có phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên.

        Trường hợp người nộp thuế có văn bản giao cho đơn vị phụ thuộc trên địa bàn có hoạt động khai thác tài nguyên khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính trực tiếp kê khai, nộp thuế tài nguyên thì không phải khai vào chỉ tiêu này.

 

 
 

Trên đây là bài viết về  Mẫu tờ khai thuế tài nguyên theo thông tư 80 cập nhật mới nhất. Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai… Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

5/5 - (4899 bình chọn)
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.223

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.129

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 3.174

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 3.084

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.730

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 1.594

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *