Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 1. Mục đích của Quy tắc 
 2. Mục đích của Bộ quy tắc này là quy định các nguyên tắc, nội dung và hướng dẫn việc áp dụng các  chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề chứng nhận trong Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn  (VIETCERT) nhằm đảm bảo  chuẩn mực cao nhất về trình độ chuyên môn, đạo đức và tác nghiệp, đáp ứng  yêu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung và khách hàng nói riêng. 
 3. Quy tắc ứng xử này là nguồn tự hào cho cá nhân người hành nghề và  nghề chứng nhận, đồng thời bảo vệ người hành nghề khỏi phải thực hiện các mệnh lệnh không phù hợp. 

 CHƯƠNG II: NỘI DUNG NỘI QUY

images?q=tbn:ANd9GcT9eL5ZpMdx4QFSDPLPBfRSa-vyDzPzzl9ojg&usqp=CAU

 Trong mọi hoạt động,  cán bộ, nhân viên của VIETCERT phải tuân thủ các nguyên tắc  đạo đức nghề nghiệp cơ bản sau đây: 

 

 Đầu tiên. Tuân thủ pháp luật, các quy trình, quy chế, quy định của Trung tâm: 

 

 Phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, không làm bất cứ điều gì trái với quy định của pháp luật 

 

 Tất cả nhân viên VIETCERT nghiêm túc thực hiện các quy trình, quy chế, quy định của đơn vị 

 

 1. Luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng và minh bạch trong hành nghề 

 

 - Phải công bằng, tôn trọng sự thật và không được thành kiến, thiên vị trong mọi hành động của mình; 

 

 - Cán bộ, nhân viên của VIETCERT không được nhận quà hoặc tặng quà, dự chiêu đãi hoặc mời chiêu đãi đến mức có thể làm ảnh hưởng đáng kể tới các đánh giá nghề nghiệp của họ hoặc tới những người họ cùng làm việc; 

 

 - Không được làm những công việc mà có cam kết nhận hay trả những khoản lợi ngoài những thu nhập thông thường; 

 

 - Cán bộ, nhân viên của VIETCERT không được sử dụng thông tin nội bộ để chuyển dịch vụ chứng nhận cho Trung tâm hay cá nhân ngoài Trung tâm; 

 

 - Các thông tin cung cấp cho khách hàng phải đảm bảo công bằng cho mọi khách hàng; 

 

 Ngăn ngừa xung đột lợi ích: 

 

 - Trong việc chứng nhận cho khách hàng, nếu có sự xung đột về lợi ích giữa Trung tâm với khách hàng hoặc giữa cá nhân nhân viên với khách hàng mà có thể tác động đến kết quả chứng nhận cho khách hàng thì cán bộ, nhân viên có liên quan phải công bố rõ những thông tin liên quan đến xung đột trên cho khách hàng để khách hàng xem xét. 

 1. Đảm bảo năng lực chuyên môn và tính cẩn trọng: 

 

 - Ban lãnh đạo VIETCERT có trách nhiệm tổ chức xây dựng quy trình hoạt động theo tiêu chuẩn thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, tận tụy và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Cán bộ, nhân viên của Trung tâm phải thực hiện công việc được giao với đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết, với sự cẩn trọng cao nhất và tinh thần làm việc chuyên cần; 

 

 - Cán bộ, nhân viên của VETCERT không được thể hiện là có những khả năng và kinh nghiệm mà bản thân không có; 

 

 - Phải liên tục cập nhật những thay đổi trong nghề nghiệp chứng nhận, kể cả việc ứng dụng công nghệ hay tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; 

 

 - Hành động đúng mực, cẩn trọng phù hợp với các quy trình nghiệp vụ khi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.  4. Tôn trọng bí mật: 

 

 Cán bộ quản lý và nhân viên của VIETCERT phải bảo mật các thông tin thu được trong quá trình làm việc. Không  tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà không có sự cho phép của người có thẩm quyền, trừ khi bạn buộc phải tiết lộ thông tin đó theo yêu cầu của pháp luật hoặc trong phạm vi quyền hạn chuyên môn của bạn. 

 1. Đảm bảo tư cách chuyên nghiệp: 

 

 Cán bộ, nhân viên  VIETCERT có trách nhiệm  duy trì, cập nhật, nâng cao kiến ​​thức về thực tiễn kinh doanh, môi trường pháp lý, tiến bộ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu công việc; phải trau dồi và bảo vệ uy tín nghề nghiệp, không được để xảy ra các hành vi làm giảm uy tín nghề nghiệp.  6. Khả năng tài chính 

 

 - Ban lãnh đạo Trung tâm có trách nhiệm đảm bảo cho Trung tâm có tình hình tài chính tốt, có đủ  vốn để đáp ứng  mọi cam kết trong hoạt động kinh doanh cũng như mọi rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

  - Báo cáo tài chính của Trung tâm phải đầy đủ, trung thực. 

 1. Bảo đảm lợi ích chung của toàn ngành 

 

 - Ban lãnh đạo VIETCERT cần quản lý Trung tâm sao cho có sự phối hợp chặt chẽ trong toàn ngành và phải đặt lợi ích chung của toàn ngành bên cạnh lợi ích riêng của Trung tâm.  8. Quan hệ với các trung tâm đồng nghiệp 

 

 Lãnh đạo và nhân viên  VIETCERT  tránh các hành vi  vu khống lẫn nhau, gây mất đoàn kết trong nội bộ Trung tâm và với  đồng nghiệp làm việc ở các Trung tâm, tổ chức khác. 

 1. Mối quan hệ  với các tổ chức quản lý 

 

 Cán bộ quản lý và nhân viên của VIETCERT, cụ thể là  lãnh đạo Trung tâm phải cung cấp và hợp tác chặt chẽ với  cơ quan  quản lý mình và phải cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu có được cho cơ quan quản lý theo yêu cầu theo  quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. 

 mười. Quảng cáo 

 

 Trong quá trình tiếp thị và quảng bá công ty và công việc của mình, cán bộ và nhân viên của VIETCERT không được: 

 

 Sử dụng  phương tiện truyền thông có thể gây tổn hại đến hình ảnh và danh tiếng nghề nghiệp; 

 

 Phóng đại về  công việc VIETCERT có thể làm hoặc dịch vụ VIETCERT có thể cung cấp, trình độ hoặc kinh nghiệm của họ; Và 

 

 Vu khống hoặc xuyên tạc công việc của công ty và các nhà điều hành chứng nhận khác.  

 CHƯƠNG III: ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 

 

 - Tất cả cán bộ quản lý và nhân viên của VIETCERT đều phải đọc, hiểu  các quy định của Bộ Quy tắc này và nghiêm chỉnh thực hiện. 

  - Tất cả các đại lý, nhân viên nếu phát hiện vi phạm phải thông báo cho cấp trên trực tiếp hoặc Ban kiểm soát nội bộ hoặc Giám đốc nhân sự của Trung tâm. 

  - Cán bộ quản lý và nhân viên vi phạm các quy định trên  sẽ bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo đến buộc thôi việc tùy theo mức độ vi phạm và buộc phải khắc phục những thiệt hại do vi phạm  gây ra. 

  Quy tắc đạo đức nghề nghiệp này gồm 03 chương và có hiệu lực kể từ ngày  Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn hóa và Chứng nhận Hợp quy ký ban hành.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (285 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo