Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy 2023

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC hay còn được gọi là giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC được quy định là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ hợp lệ. Do vậy, nếu người thực hiện thủ tục hành chính không có loại giấy phép con này thì cơ quan Nhà nước sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ. Trên thực tế, chính sự hạn chế về mặt pháp luật đã khiến nhiều doanh nghiệp khó khăn, loay hoanh trong thời gian dài khi thực hiện những thủ tục hành chính liên quan đến Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau đây, ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về “Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy”.

thủ tục xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy
thủ tục xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ;

2. Đối tượng thực hiện

 • Chủ đầu tư các dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A (trừ dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư); dự án, công trình có chiều cao từ 100m trở lên; dự án đầu tư xây dựng công trình do Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh hoặc chủ đầu tư đề nghị;
 • Chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (gồm tàu hỏa chuyên dùng để vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ; tàu thủy chuyên dùng để vận chuyển hành khách có chiều dài từ 50m trở lên, vận chuyển xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ có trọng tải toàn phần từ 1.000 tấn trở lên).

3. Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC

Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện cần có văn bản ủy quyền kèm theo);
 • Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch;
 • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết với tỷ lệ 1:5000 thể hiện các nội dung sau:
  • Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải đảm bảo chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói, bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực đông dân cư và công trình xung quanh.
  • Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy.
  • Phải có hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy;
  • Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị Cảnh sát PCCC ở những nơi cần thiết và phù hợp với quy hoạch để bảo vệ cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo dưỡng, bảo quản phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Đối với thiết kế cơ sở, hồ sơ gồm

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện cần có văn bản ủy quyền kèm theo);
 • Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;
 • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện nhưng nội dung, yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy.

Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ gồm

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện phải có văn bản ủy quyền kèm theo).
 • Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;
 • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình, hồ sơ gồm

 • Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền, kèm theo);
 • Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;
 • Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình.

Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ gồm

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);
 • Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;
 • Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của phương tiện; điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra; giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

 SỐ LƯỢNG

 • Đối với hồ sơ thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC:  02 (hai) bộ;
 • Đối với hồ sơ thiết kế cơ sở; thẩm duyệt dự án thiết kế quy hoạch; chấp thuận địa điểm xây dựng: 01 (một) bộ.

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
 • Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Các bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:
  • Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ và tiết thành phần thì trả lại và viết phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
 • Bước 3: Các cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo thông báo nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo thông báo nộp phí của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.
 • Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

5. Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) bao gồm: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

6. Thời hạn giải quyết

 • Dự án thiết kế quy hoạch: không quá 10 ngày làm việc;
 • Thiết kế cơ sở: không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C;
 • Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C;
 • Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: không quá 05 ngày làm việc. Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

7. Những câu hỏi thường gặp

Thông báo kết quả xử lý hồ sơ?

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải giao trực tiếp 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho người đến nộp hồ sơ và lưu 01 bản.

Kết quả thực hiện?

- Hồ sơ đạt: cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC, đóng dấu đã thẩm duyệt thiết kế về PCCC vào bản thuyết minh, các bản vẽ đã được thẩm duyệt và trả lại cho chủ đầu tư.

- Hồ sơ chưa đạt: cấp Văn bản trả lời

Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở?

Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở: Các dự án, công trình thuộc Phụ lục IV nghị định Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 khi xây mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng có từ 2 bước thiết kế trở lên.

Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng?

Thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng: Các dự án, công trình (tại các mục 14, 16, 20 của Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) phải có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của cơ quan CS PCCC trước khi tiến hành thiết kế công trình.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (781 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo