Thủ Tục Trọn Vẹn Chứng Nhận Hợp Quy Mũ Bảo Hiểm 2023
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Công bố hợp quy là một vấn đề gây trở ngại đối với các doanh nghiệp, là thủ tục bắt buộc trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ. Hiện nay, Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm hiện nay mọc lên khá nhiều, kèm theo đó việc Công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cũng mang tính chất bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Thủ tục trọn vẹn chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm 2023”

Thủ Tục Trọn Vẹn Chứng Nhận Hợp Quy Mũ Bảo Hiểm
Thủ Tục Trọn Vẹn Chứng Nhận Hợp Quy Mũ Bảo Hiểm

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT- BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

2. Chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm là gì?

Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (CBHC) quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Mũ bảo hiểm phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định rõ trong QCVN 2 : 2008/BKHCN, các phương pháp thử cũng được quy định tại phụ lục kèm theo Quy chuẩn này

Mũ bảo hiểm sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của QCVN 2 : 2008/BKHCN cho từng kiểu mũ trên cơ sở chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận được chỉ định theo phương thức 5.

Đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu có thể chọn Tổ chức giám định hoặc tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc thừa nhận thực hiện tại nước ngoài hoặc Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tiến hành tại Việt Nam theo phương thức thử nghiệm lô hàng hoá theo phương thức 7

Mũ bảo hiểm khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy mũ bảo hiểm trên vỏ mũ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện Công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm phù hợp với Quy chuẩn QCVN 2 : 2008/BKHCN

3. Điều kiện được cấp chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

* Đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước:

 •  Phải phù hợp với các quy định tại mục 2 quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN cho từng kiểu mũ trên cơ sở chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định;
 • Chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

* Đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu:

 • Phải phù hợp với các quy định tại mục 2 quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN cho từng kiểu mũ. Việc chứng nhận hợp quy mũ nhập khẩu do một trong các tổ chức sau đây tiến hành: Tổ chức trong nước hoặc ngoài nước được cơ quan nhà nước chỉ định hoăc được công nhận tại nước ngoài;
 • Tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tiến hành tại nước theo phương thức thử nghiệm lô hàng hóa.

4. Chuẩn bị hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 • Bản công bố hợp quy theo mẫu
 • Bản sao giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận hợp quy tương ứng và phù hợp với môi trường

5. Thủ tục trọn vẹn chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm 2022

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả-Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.
 • Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

Trường hợp nộp trực tiếp:

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ công chức kiểm tra xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ trong phiếu tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp nộp qua bưu điện:

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì mời người nộp hồ sơ đến bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
   Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn đo lường gửi văn bản đề nghị. Trường hợp không bổ sung đầy đủ, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho cá nhân, tổ chức. Trường hợp không tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không tiếp nhận.
 • Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng hoặc thông qua đường bưu điện.

6. Thời hạn giải quyết

 • Với hồ sơ không đầy đủ, trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chức năng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi. Sau 15 ngày nhận được thông báo tổ chức cá nhân không bổ sung hồ sơ, hồ sơ sẽ bị hủy xử lý.
 • Hồ sơ đầy đủ trong 5 ngày cơ quan chức năng thẩm định. Nếu hợp lệ sẽ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm cho tổ chức, cá nhân. Nếu không hợp lệ sẽ thông báo lý do không tiếp nhận hồ sơ.

7. Dịch vụ công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm của ACC

ACC là đơn vị chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm trên toàn quốc. Tại đây, quý khách sẽ được hỗ trợ những vấn đề pháp lý như:

 • Kiểm tra, tư vấn hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
 • Hỗ trợ công chứng, dịch các tài liệu cần thiết trong quá trình công bố.
 • Lên chỉ tiêu xét nghiệm, gửi mẫu và nhận kết quả xét nghiệm.
 • Soạn thảo hồ sơ công bố hợp quysản phẩm.
 • Đại diện khách hàng giải quyết các vấn đề phát trình trong suốt quá trình làm thủ tục.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan sau khi công bố.

8. Những câu hỏi thường gặp

8.1 Chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm dựa trên quy chuẩn nào?

Hợp quy mũ bảo hiểm theo QCVN 2:2008/BKHCN do ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy biên soạn.

8.2 Quy chuẩn chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm được áp dụng đối với đối tương nào?

Quy chuẩn hợp quy mũ bảo hiểm được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ mũ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

8.3 Khi sử dụng dịch vụ tư vấn  công bố chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm của ACC thì khách hàng cần cung cấp gì?

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tô, khách hàng chỉ cần cung cấp:

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Quy trình sản xuất
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm

Với thời gian hoạt động lâu năm, sở hữu đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực, tin chắc ACC sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.498 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được nhận 1 lần không?

  Bảo hiểm thất nghiệp thường cho phép người lao động nhận quyền lợi một lần khi họ mất việc làm do các nguyên nhân không lường trước. Tuy nhiên, điều kiện cụ thể và số lần được hưởng quyền lợi có thể ...

  Lượt xem: 3.808

  default_image

  Mẫu dịch sổ tạm trú sang tiếng anh Mới nhất năm 2023

  Mẫu dịch sổ tạm trú sang tiếng Anh là một nhu cầu thực tế và quan trọng đối với nhiều người, đặc biệt là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Việc này không chỉ giúp họ hiểu ...

  Lượt xem: 1.248

  default_image

  Thủ tục và Mẫu xác nhận tạm trú xin định mức nước mới nhất

    Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn thiện thủ tục và lấy mẫu xác nhận tạm trú để xin định mức nước mới nhất. Điều này rất quan trọng đối với những người đang thuê nhà trọ hoặc ...

  Lượt xem: 2.571

  default_image

  Xin cấp lại thẻ tạm trú bị mất hoặc thất lạc có được không?

    Xin cấp lại thẻ tạm trú khi bị mất hoặc thất lạc là một vấn đề phổ biến mà nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam thường xuyên đối mặt. Thủ tục này đòi hỏi một số bước cần ...

  Lượt xem: 1.495

  default_image

  Xác nhận sơ yếu lý lịch tại nơi tạm trú có được không?

    Xác nhận sơ yếu lý lịch là một bước quan trọng trong việc xác minh thông tin cá nhân của một người. Tuy nhiên, trong trường hợp người đó đang tạm trú tại một địa điểm khác, không phải nơi thường ...

  Lượt xem: 1.621

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo