Thủ tục sang tên xe máy chuyên dùng như thế nào?

 

Thủ tục sang tên xe máy chuyên dùng là quy trình pháp lý quan trọng khi chuyển quyền sở hữu xe từ người này sang người khác. Thủ tục này đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch và giữ cho hệ thống quản lý giao thông được duy trì một cách chặt chẽ. Đối với người tham gia, hiểu rõ quy định và thực hiện đúng thủ tục là quan trọng để tránh rắc rối pháp lý và đảm bảo quyền lợi cho cả bên mua và bán. Điều này trở nên ngày càng quan trọng trong ngữ cảnh quản lý giao thông ngày càng chặt chẽ và nhu cầu tuân thủ pháp luật ngày càng cao.

mua-xe-oto-cu-co-can-sang-ten-khong-1-1

1. Trình tự thực hiện thủ tục sang tên xe máy chuyên dùng

1.1.  Nộp hồ sơ sang tên xe chuyên dùng:

Khi muốn thực hiện việc sang tên xe chuyên dùng, cả tổ chức và cá nhân đều cần nộp hồ sơ tới Sở Giao thông vận tải. Đây là bước quan trọng đầu tiên để bắt đầu quá trình thay đổi thông tin chủ sở hữu của phương tiện.

1.2. Giải quyết sang tên xe chuyên dùng:

Sau khi hồ sơ được nộp, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành giải quyết. Quá trình này bao gồm các bước chính như tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện nếu cần thiết. Đồng thời, họ sẽ viết giấy hẹn để thông báo kết quả và thực hiện thủ tục sang tên chủ sở hữu cho chủ phương tiện.

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân hoặc tổ chức nộp đơn. Sau đó, họ sẽ kiểm tra tính đầy đủ và đúng đắn của các giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận đăng ký xe, chứng minh nhân dân của chủ xe, và các văn bản liên quan khác.

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ:

Nếu có bất kỳ thiếu sót nào trong hồ sơ, Sở Giao thông vận tải sẽ hướng dẫn chủ sở hữu hoàn thiện hồ sơ của mình. Điều này có thể bao gồm việc bổ sung thông tin, cập nhật các giấy tờ, hoặc thực hiện các bước bổ sung khác để đảm bảo hồ sơ đủ điều kiện để tiếp tục quá trình sang tên.

Làm thủ tục sang tên chủ sở hữu:

Khi hồ sơ đã đầy đủ và đúng đắn, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành thủ tục sang tên chủ sở hữu cho phương tiện. Điều này bao gồm việc cập nhật thông tin trong hệ thống đăng ký xe và cung cấp giấy chứng nhận mới cho chủ sở hữu mới.

Trả kết quả và phản hồi:

Sau khi hoàn tất quá trình sang tên, Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo kết quả cho chủ sở hữu. Trong trường hợp không chấp thuận sang tên, họ sẽ cung cấp lý do chi tiết và yêu cầu chủ sở hữu phản hồi bằng văn bản.

1.3. Cách thức thực hiện:

Để thực hiện việc này, cá nhân hoặc tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. Quá trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về giấy tờ và thông tin liên quan để đảm bảo rằng hồ sơ sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả.

2. Thành Phần Hồ Sơ

2.1. Tờ Khai Đăng Ký Xe Máy Chuyên Dùng

Để bắt đầu quy trình sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng, người làm thủ tục cần điền đầy đủ thông tin trong tờ khai đăng ký theo mẫu được quy định. Tờ khai này phải là bản chính.

2.2. Chứng Từ Xác Định Quyền Sở Hữu

 • Quyết Định hoặc Hợp Đồng Mua Bán: Người đăng ký xe cần có bản chính của quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm theo hoá đơn, tuân thủ theo quy định của Bộ Tài Chính.
 • Giấy Bán, Cho, Tặng theo Mẫu Quy Định: Chứng từ này phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo Phụ Lục 3 của Thông Tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010. Đây là một yêu cầu cụ thể của Bộ Giao Thông Vận Tải về việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký và biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
 • Văn Bản Thừa Kế: Nếu quyền sở hữu được chuyển nhượng thông qua thừa kế, người đăng ký cần cung cấp văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật, có thể là bản chính hoặc bản sao có công chứng.

2.3. Chứng Từ Nộp Lệ Phí Trước Bạ

Để hoàn tất hồ sơ, người làm thủ tục cần đính kèm chứng từ nộp lệ phí trước bạ. Đây là một phần quan trọng để bảo đảm rằng mọi yêu cầu về chi phí đã được đáp ứng.

2.4. Tờ Cam Đoan (Trong Trường Hợp Thiếu Giấy Tờ)

Trong trường hợp thiếu một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ, người đăng ký cần nộp thêm tờ cam đoan. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

Số Lượng Hồ Sơ

Số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ. Điều này bao gồm tất cả các thành phần đã nêu trên. Việc bảo đảm hồ sơ đầy đủ và chính xác sẽ giúp quy trình sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng.

3. Thời hạn giải quyết

Quy trình sang tên xe chuyên dùng nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và nhanh chóng trong việc chuyển quyền sở hữu của phương tiện từ tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan sang một bên thứ khác.

Thời gian hoàn tất quy trình sang tên xe chuyên dùng là 03 ngày làm việc, tính từ thời điểm Sở Giao thông vận tải nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Đối tượng thực hiện sang tên xe chuyên dùng

4.1. Tổ chức

Các tổ chức có nhu cầu chuyển quyền sở hữu của xe chuyên dùng cần thực hiện theo các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Sở Giao thông vận tải, bao gồm thông tin cá nhân của người đại diện, giấy chứng nhận đăng ký xe và các giấy tờ liên quan.
 • Nộp hồ sơ: Sau khi chuẩn bị hồ sơ, tổ chức cần nộp hồ sơ tới Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được ủy quyền.
 • Thanh toán lệ phí: Tổ chức cần thanh toán đầy đủ lệ phí theo quy định của Sở Giao thông vận tải để hoàn tất quy trình.

4.2. Cá nhân

 • Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ gồm chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký xe và các giấy tờ liên quan.
 • Nộp hồ sơ: Sau khi chuẩn bị hồ sơ, cá nhân cần nộp hồ sơ tới Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được ủy quyền.
 • Thanh toán lệ phí: Cá nhân cần thanh toán đầy đủ lệ phí theo quy định của Sở Giao thông vận tải để hoàn tất quy trình.

5. Cơ quan thực hiện sang tên xe chuyên dùng

5.1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc sang tên xe chuyên dùng.

5.2. Uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện

Hiện tại, không có cơ quan hoặc người nào được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện quy trình sang tên xe chuyên dùng.

5.3. Cơ quan trực tiếp thực hiện

Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền là cơ quan trực tiếp thực hiện quy trình.

5.4. Cơ quan phối hợp

Hiện tại, không có cơ quan nào được phối hợp trong quy trình sang tên xe chuyên dùng.

6. Kết Quả của Việc Thực Hiện Sang Tên Xe Chuyên Dùng

Việc sang tên xe chuyên dùng đòi hỏi sự tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục theo đúng quy trình. Trong quá trình này, một số vấn đề quan trọng cần chú ý là giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số, cùng với các phí và lệ phí liên quan.

7. Phí và Lệ Phí

Quá trình sang tên xe không chỉ đòi hỏi sự chú ý đến các thủ tục, mà còn liên quan đến việc thanh toán các khoản phí và lệ phí. Dưới đây là một số chi tiết quan trọng:

 • 150.000 đ/lần cấp.
 • Trong đó, 30.000 đ/1 Giấy Chứng Nhận và 120.000 đ/biển số.

8. Tên Mẫu Đơn

Để bắt đầu quá trình sang tên xe chuyên dùng, người làm thủ tục cần điền đầy đủ thông tin vào các mẫu đơn sau:

Tờ Khai Đăng Ký Xe Máy Chuyên Dùng:

 • Chứa thông tin chi tiết về người chủ xe và xe cần đăng ký.

Tờ Cam Đoan về Hồ Sơ Đăng Ký Xe Máy Chuyên Dùng:

 • Bao gồm cam kết của người làm thủ tục về tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ.

9. Yêu Cầu Thực Hiện Sang Tên Xe Chuyên Dùng

Để đảm bảo quy trình sang tên xe diễn ra thuận lợi, có một số yêu cầu mà người làm thủ tục cần tuân thủ:

 • Người làm thủ tục phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra.
 • Người được chủ sở hữu uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

Căn Cứ Pháp Lý để Sang Tên Xe Chuyên Dùng:

Quá trình sang tên xe chuyên dùng dựa trên các văn bản pháp luật quan trọng, bao gồm:

Luật Giao Thông Đường Bộ Năm 2008:

 • Xác định các quy định chung về giao thông đường bộ và quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia giao thông.

Thông Tư số 20/2010/TT-BGTVT:

 • Ban hành quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

Thông Tư số 76/2004/TT-BTC:

 • Hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

10. Dịch Vụ Sang Tên Xe Máy Chuyên Dụng Tại 64 Tỉnh Thành Việt Nam

Dịch vụ sang tên xe máy chuyên dụng là một phần quan trọng trong quy trình mua bán và chuyển nhượng xe máy. Việc này đòi hỏi sự chăm sóc chi tiết và hiểu biết sâu rộng về các quy định và thủ tục pháp lý liên quan. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ sang tên xe máy chuyên dụng tại 64 tỉnh thành trên khắp Việt Nam.

11. Tìm Hiểu Về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Sang Tên Xe Uy Tín

Trên thị trường ngày nay, với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô, nhu cầu về việc sang tên xe ngày càng tăng cao. Điều này đồng nghĩa với sự xuất hiện đa dạng của những nhà cung cấp dịch vụ sang tên xe. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để chọn được một nhà cung cấp dịch vụ uy tín, đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện cho khách hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sang tên xe.

Tiêu Chí Lựa Chọn:

 • Website Giới Thiệu Dịch Vụ: Một nhà cung cấp dịch vụ uy tín thường sở hữu một trang web chuyên nghiệp giới thiệu về các dịch vụ mà họ cung cấp. Trang web không chỉ là nơi họ chia sẻ thông tin về quy trình sang tên xe mà còn là nơi thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm đối với khách hàng.
 • Chia Sẻ Địa Điểm Cụ Thể: Những nhà cung cấp dịch vụ uy tín thường công khai địa điểm làm việc của mình. Thông tin này giúp khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra và xác minh, từ đó tăng tính minh bạch và độ tin cậy của nhà cung cấp.
 • Chia Sẻ Thông Tin Cụ Thể: Thông tin cụ thể về quy trình, giá cả, và các yêu cầu cần thiết là điều mà nhà cung cấp dịch vụ uy tín không ngần ngại chia sẻ. Việc này giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về dịch vụ và tránh được những rủi ro không mong muốn.
 • Khách Hàng Mẫu: Một nhà cung cấp dịch vụ sang tên xe uy tín thường tự tin chia sẻ về những khách hàng mẫu đã sử dụng dịch vụ của họ. Điều này giúp tạo niềm tin và thêm sự uy tín cho nhà cung cấp.
 • Công Ty Pháp Lý Rõ Ràng: Để đảm bảo tính hợp pháp và uy tín, một nhà cung cấp dịch vụ sang tên xe nên có một công ty pháp lý rõ ràng. Điều này đồng nghĩa với việc họ tuân thủ các quy định và luật lệ liên quan, đảm bảo quyền lợi cho cả khách hàng và doanh nghiệp.
 • Phương Thức Thanh Toán: Phương thức thanh toán cũng là một tiêu chí quan trọng. Nhà cung cấp dịch vụ uy tín thường có các phương thức thanh toán linh hoạt, bao gồm cả nhận tiền mặt và chuyển khoản. Thông tin về thanh toán cũng nên được công khai và rõ ràng để tránh những hiểu lầm không mong muốn.
 • Thông Tin Thủ Tục: Để đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ nên cung cấp thông tin chi tiết về các thủ tục cần thiết. Điều này giúp khách hàng chuẩn bị tốt nhất cho quá trình sang tên xe một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Đánh Giá Từ Người Dùng: Đánh giá từ người dùng là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ. Việc đọc những đánh giá này giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về trải nghiệm sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp. Hãy chú ý đến những đánh giá tích cực cũng như phản hồi tiêu cực để đưa ra quyết định chính xác.

12. Những Cam Kết Về Dịch Vụ Sang Tên Xe Chuyên Dùng

Sự uy tín và chất lượng không chỉ là một tiêu chí, mà là cam kết hàng đầu đối với quý khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng việc sang tên xe chuyên dụng là một quá trình quan trọng, đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến chi tiết và tính chính xác. Chính vì vậy, chúng tôi xin cam kết hoàn toàn với quý khách hàng về mọi nội dung và kết quả liên quan đến dịch vụ sang tên xe.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1164 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo