Thủ tục mời luật sư bào chữa

Thủ tục mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự 

 Đối với các vụ án hình sự nghiêm trọng như trường hợp người phạm tội bị bắt giam để điều tra do liên quan đến một vụ đánh nhau dẫn tới chết người. Để nhờ luật sư bào chữa cho hành vi vi phạm của người phạm tội thì người này cần thực hiện thủ tục như thế nào để mời luật sư bào chữa cho mình?  Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư 70/2011/TT-BCA quy định: 

 Trường hợp người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam nhờ người bào chữa là luật sư thì Điều tra viên hướng dẫn họ viết giấy yêu cầu luật sư, nếu yêu cầu đích danh luật sư bào chữa (có họ tên, địa chỉ rõ ràng) thì trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ, Cơ quan Điều tra có trách nhiệm gửi giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can cho luật sư mà họ nhờ bào chữa bằng thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh; trường hợp người bị tạm giữ, bị can viết giấy nhờ người thân (có họ tên, địa chỉ rõ ràng) liên hệ nhờ luật sư bào chữa cho họ thì trong thời gian hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi người bị tạm giữ, bị can có giấy nhờ người thân, Cơ quan điều tra có trách nhiệm gửi giấy đó cho người thân của người bị tạm giữ, bị can bằng thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh. 

th?id=OIP

  Theo đó: 

 Bước 1: Khi người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam có nhu cầu nhờ luật sư bào chữa (sau đây gọi là người nhờ bào chữa) thì Điều tra viên hướng dẫn viết giấy yêu cầu luật sư.  

 Bước 2: Trong vòng 24 giờ, Cơ quan Điều tra gửi giấy yêu cầu luật sư bào chữa đến luật sư mà bị can nhờ bào chữa trong trường hợp có chỉ đích danh hoặc gửi giấy nhờ người thân / giấy yêu cầu luật sư bào chữa nhưng không chỉ đích danh đến người thân của bị can để người thân bị can nhờ luật sư bào chữa. Khi luật sư  nhận được văn bản yêu cầu của người bào chữa thì thủ tục đăng ký bào chữa phải được thực hiện theo quy định tại Điều 78 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: 

 

 1. Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa. 
 2. Khi đăng ký bào chữa, người bào chữa phải xuất trình các giấy tờ sau đây: 

3. Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản yêu cầu luật sư của  bị can hoặc của  người đại diện hoặc người thân thích của  bị can; 

 1. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục phải kiểm tra hồ sơ và bảo đảm không thuộc trường hợp từ chối  đăng ký. luật sư quy định tại khoản 5 Điều này  đăng ký vào Sổ bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo về việc bào chữa cho Cơ quan đăng ký bào chữa, Trại tạm giam  và đăng ký tài liệu liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào lý lịch tư pháp; nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối  đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

 Bước 3: Luật sư tiến hành thủ tục đăng ký bào chữa với cơ quan điều tra. 

Bước 4: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký bào chữa của luật sư, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông báo việc đăng ký bào chữa. 

 Như vậy, nếu luật sư đủ điều kiện đăng ký bào chữa thì sẽ được tham gia các buổi làm việc của Điều tra viên, nhập thông tin của người nhờ bào chữa cũng như thực hiện các quyền khác của luật sư bào chữa.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (477 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo