Thủ Tục Giải Thể Hợp Tác Xã Bắt Buộc (Thủ Tục 2024)

Khi hợp tác xã không còn đáp ứng được các điều kiện pháp luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã. Để thực hiện giải thể hợp tác xã theo thủ tục bắt buộc cần phải được thực hiện theo những quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, bài viết này cung cấp các quy định pháp luật trong thủ tục giải thể hợp tác xã bắt buộc mới nhất 2023.

ACC là đơn vị chuyên cung cấp đầy đủ các quy định pháp luật trong thủ tục giải thể hợp tác xã bắt buộc mới nhất 2023. Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết này.

Thủ Tục Giải Thể Hợp Tác Xã Bắt Buộc
Thủ Tục Giải Thể Hợp Tác Xã Bắt Buộc

1. Khái niệm về giải thể hợp tác xã bắt buộc

 • Hợp tác xã: Là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.
 • Giải thể hợp tác xã bắt buộc: Là Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, quyết định giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã khi hợp tác xã không còn đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật.

2. Các hình thức giải thể của hợp tác xã

* Giải thể tự nguyện:

 • Đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên quyết định việc giải thể tự nguyện và thành lập hội đồng giải thể tự nguyện. Hội đồng giải thể tự nguyện gồm đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của thành viên, hợp tác xã thành viên.

* Giải thể bắt buộc

 • Khi có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền khi hợp tác xã không còn đáp ứng được các yêu cầu theo quy định pháp luật

* Hợp tác xã tiến hành giải thể bắt buộc khi nào?

 • Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoạt động trong 12 tháng liên tục.
  • Hợp tác xã, liên hi ệp hợp tác xã không bảo đảm đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong 12 tháng liên tục.
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không tổ chức được đại hội thành viên thường niên trong 18 tháng liên tục mà không có lý do.
  • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký.
  • Theo quyết định của Tòa án.

3. Trình tự thực hiện giải thể hợp tác xã bắt buộc

1 Bước 1: Ra quyết định giải thể và thành lập hội đồng giải thể hợp tác xã

 • Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lập và trình hồ sơ giải thể bắt buộc tới Ủy ban nhân dân cùng cấp.
 • Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ra quyết định giải thể và thành lập hội đồng giải thể.
 • Chủ tịch hội đồng giải thể là đại diện của Ủy ban nhân dân; ủy viên thường trực là đại diện của cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký; ủy viên khác là đại diện của cơ quan nhà nước chuyên ngành cùng cấp, tổ chức đại diện, liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nếu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là thành viên của liên minh), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đóng trụ sở, hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, thành viên, hợp tác xã thành viên;

* Thành phần hồ sơ giải thể hợp tác xã bắt buộc:

 • Hồ sơ giải thể bắt buộc gồm quyết định giải thể bắt buộc và giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2 Bước 2: Hội đồng giải thể tiến hành các thủ tục giải thể hợp tác xã theo quy định của pháp luật

 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải thể bắt buộc, hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:
 • Đăng báo địa phương nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký trong 03 số liên tiếp về quyết định giải thể bắt buộc; thông báo tới các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về việc giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định.
 • Ngay sau khi hoàn thành việc giải thể theo quy định, hội đồng giải thể phải nộp 01 bộ hồ sơ về việc giải thể, con dấu và bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký. Việc xử lý các tài liệu khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

3 Bước 3: Tiến hành giải thể

 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã tiến hành xem xét hồ sơ, nếu thấy đủ điều kiện thì xóa tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong sổ đăng ký, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ra thông báo về việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã phải xóa tên hợp tác xã trong sổ đăng ký hợp tác xã. Kể từ thời điểm này, hợp tác xã chấm dứt tồn tại.
 • Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải thể bắt buộc, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp luật.

* Chi phí giải thể hợp tác xã bắt buộc:

 • Kinh phí giải thể được lấy từ các nguồn tài chính còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp không đủ thì sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã.

* Căn cứ pháp lý:

 • Luật hợp tác xã 2012
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP

 

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (637 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo