Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc Khác Tỉnh 2023

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay còn gọi là báo sổ được hiểu là chi nhánh đó thực hiện hạch toán phụ thuộc, cụ thể là chi nhánh chỉ tập hợp chứng từ, cuối tháng gửi về công ty chính để kê khai, quyết toán thuế. Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp thường mở thêm các chi nhánh tại các tỉnh khác nhau. Nhưng nếu các đơn vị phụ thuộc này hoạt động không hiệu quả thì doanh nghiệp thường quyết định chấm dứt hoạt động chúng. Vậy khi giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh cần những thủ tục gì?

 Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc Khác Tỉnh
Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc Khác Tỉnh

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Sau khi thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, và bạn cảm thấy việc duy trì hoạt động chi nhánh là không cần thiết thì nên tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh càng sớm càng tốt để tránh những vướng mắc phát sinh về thuế và pháp lý sau này. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Đồng thời doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Đối với chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện pháp luật không quy định về điều kiện chấm dứt. bởi các khoản nợ của chi nhánh, văn phòng đại diện do doanh nghiệp chịu và cũng không đặt ra vấn đề đảm bảo thanh toán hết bởi chủ thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ vẫn tồn tại. việc thực hiện nghĩa vụ tài sản, thanh toán các khoản nợ không phải là điều kiện bắt buộc của chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. Sau đây là thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh:

1. Thực hiện khóa mã số thuế nộp bên cơ quan thuế

 • Hồ sơ bao gồm:
  • Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT trong Thông tư 95/2016/TT-BTC)
  • Quyết định giải thể chi nhánh.
  • Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh ( công ty TNHH 2 thành viên, hợp danh hoặc cổ phần )
  • Văn bản xác nhận không còn nợ thuế của Tổng cục hải quan
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
  • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế ( nếu có).
 • Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện thuộc tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Vì là chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh nên cơ quan giải quyết sẽ thuộc tỉnh nơi công ty đặt trụ sở.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.
 • Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Cần lưu ý những gì khi làm giải thể doanh nghiệp, mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết: Thủ tục giải thể doanh nghiệp

2. Hồ sơ trả dấu cho bên công an

 • Việc này được thực hiện nếu chi nhánh thành lập trước ngày 01/07/2015 và có khắc dấu chi nhánh thì cần phải thực hiện hồ sơ trả dấu cho bên công an. Hồ sơ bao gồm:
  • Văn bản xin hoàn trả con dấu
  • Quyết định giải thể chi nhánh
  • Giấy đăng ký mẫu dấu do công an cấp (bản gốc)
  • Con dấu
 • Với trường hợp chi nhánh không sử dụng con dấu thì hồ sơ sẽ đơn giản hơn:
  • Quyết định giải thể chi nhánh
  • Văn bản xin xác nhận chi nhánh không có sử dụng con dấu

Tại sao cần thuê luật sư để làm thủ tục giải thể công ty? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Dịch vụ giải thể công ty

3. Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/VPĐD
 • Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể hoạt động Chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
 • Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu)
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục giải thể Chi nhánh công ty: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh và xóa dữ liệu của chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

4. Quy trình thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh

Bước 1: Đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 2: Xác nhận không có nợ thuế xuất nhập khẩu ở Tổng cục hải quan (nếu có đăng ký xuất nhập khẩu )

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể - khóa mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý chi nhánh.

Bước 4: Hoàn tất nghĩa vụ thuế của chi nhánh.

Bước 5: Trả con dấu chi nhánh hoặc xác nhận không sử dụng dấu ở cơ quan công an.

Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

5. Các câu hỏi thường gặp về thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh.

Chi nhánh khác tỉnh được phép giải thể khi nào?

 • Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước;
 • Đã đóng mã số thuế;
 • Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt địa điểm.

Thủ tục giải thể chi nhánh khác tỉnh như thế nào?

 • Bước 1: Đóng mã số thuế;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể.

Hồ sơ đóng mã số thuế nộp tại cơ quan thuế quản lý bao gồm những gì?

 • Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Bản sao đăng ký kinh doanh của chi nhánh khác tỉnh;
 • Quyết định của công ty về việc giải thể chi nhánh khác tỉnh;
 • Trường hợp chi nhánh không có nhu cầu hoàn thuế thì nộp văn bản không nhận hoàn thuế;

Hồ sơ giải thể chi nhánh khác tỉnh gồm những gì?

 • Thông báo về việc giải thể chi nhánh;
 • Biên bản họp công ty về việc giải thể chi nhánh;
 • Quyết định của công ty về việc giải thể chi nhánh;
 • Báo cáo thanh lý tài sản;
 • Danh sách các khoản nợ của chi nhánh;
 • Văn bản xác nhận đã đóng mã số thuế của cơ quan thuế (nếu có).

✅ Thủ tục: ⭕ Giải Thể Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc Khác Tỉnh
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1151 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo