Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe Ô Tô

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe Ô Tô
Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe Ô Tô

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi (khoản 3 Điều 3 Nghị định 10/2020). Đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn vị kinh doanh phải đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Vậy trong trường hợp làm mất, hư hỏng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có phải xin cấp lại hay không? Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại như thế nào? Bài viết này sẽ giúp quý độc giả giải đáp những câu hỏi trên.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
 • Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
 • Thông tư 66/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

2. Hiệu lực của giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP, hiệu lực của một giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là 7 năm. Khi hết thời hạn trên, doanh nghiệp phải làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh để tiếp tục kinh doanh.

Tuy nhiên, Nghị định 10/2020/NĐ-CP không quy định về thời hạn của giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

3. Các trường hợp sau đơn vị kinh doanh vận tải cần xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải

 • Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng;
 • Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hư hỏng;
 • Thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải khi có sự thay đổi nội dung của giấy phép kinh doanh.

4. Không có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 10/2020/NĐ-CP về điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Với lỗi kinh doanh dịch vụ vận tải mà không có giấy phép kinh doanh, đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị xử lý phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 14.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, được quy định cụ thể tại điểm a khoản 5 Điều 28 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

5. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

Thời gian cấp lại giấy phép là từ 5 đến 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Riêng đối với trường hợp xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải do bị mất thì trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh kiểm tra, xác minh, cấp lại Giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp lại thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Thẩm quyền cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Sở giao thông vận tải tỉnh (thành phố) nơi đơn vị kinh doanh đặt trụ sở.

7. Hồ sơ cần chuẩn bị

01 bộ hồ sơ

8. Thành phần hồ sơ xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thành phần hồ sơ xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô được quy định tại Điều 18 Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh vận tải bao gồm:
  • Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm:
  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;
  • Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định này (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).
 • Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị mất hoặc bị hư hỏng, hồ sơ gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này.
 • Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bao gồm:
  • Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này; đối với hộ kinh doanh vận tải thực hiện theo khoản 2 Điều này;
  • Tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh.

9. Trình tự thủ tục

 • Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng:
  • Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp lại Giấy phép kinh doanh. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp lại Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp lại Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

 • Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng
  • Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh đến Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận