Thủ Tục Cấp Đổi Giấy Phép VPĐD Của DN Dịch Vụ Lữ Hành Nội Địa

logo accACC
Hoài Thắm

Thủ Tục Cấp Đổi Giấy Phép VPĐD Của DN Dịch Vụ Lữ Hành Nội Địa
Thủ Tục Cấp Đổi Giấy Phép VPĐD Của DN Dịch Vụ Lữ Hành Nội Địa

Hiện nay pháp luật có quy định cụ thể về thủ tục cấp đổi giấy phép văn phòng đại diện của doanh nghiệp dịch vụ lữ hành nội địa. Tuy nhiên do thủ tục hồ sơ thực hiện khá phức tạp, bên cạnh đó các doanh nghiệp chưa nắm rõ pháp luật nên dẫn đến tình trạng trả lại hồ sơ. Bài viết sau đây của ACC xin cung cấp cho quý khách một số thông tin về Thủ tục cấp đổi giấy phép VPĐD của DN dịch vụ lữ hành nội địa cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Du lịch năm 2017;
 • Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định chi tiết một số điều của luật du lịch.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Chuyên ngành lữ hành nội địa

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch.

Thủ tục cấp đổi giấy phép văn phòng đại diện của doanh nghiệp dịch vụ lữ hành nội địa

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép văn phòng đại diện dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành của người điều hành lữ hành nội địa; trường hợp người điều hành lữ hành nội địa tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải xuất trình kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Bước 2: Nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ

 • Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Mẫu đơn đề nghị

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
… … …, ngày … …tháng… …năm… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
….(1)… GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH 
………(2)……….

Kính gửi: …………………(3)………………..

 1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):……………………………………………………………………….

Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………….- Fax:…………………………………………………

Website:…………………….- Email:……………………………………………………………………..

 1. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………………………..

…………………………………………………….Giới tính:…………………………………………….

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …../……./……..Dân tộc:…………… Quốc tịch:……………………………………….

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:………………..……. cấp ngày: ……/…. /……. Nơi cấp: ……………………………………………..

Email: ……………………………………… Điện thoại:……………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số…………………. cấp ngày…./…… /…. nơi cấp:……………………………………………………
 2. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành ………(2)……..số …………………….do:……………… cấp ngày……. tháng…… năm………
 3. Tài khoản ký quỹ số………………………..… tại ngân hàng……………………………………
 4. Lý do đề nghị……(1)……………… giấy phép:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị ……………..(3)…………(1)………. giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành ……..(2)……… cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị….(1)…. giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Cấp lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 34 Luật Du lịch), cấp đổi (trong các trường hợp quy định tại Điều 35 Luật Du lịch).

(2) Quốc tế hoặc nội địa;

(3) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (trong trường hợp đề nghị cấp đi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

4. Dịch vụ ACC có lợi ích gì?

Tự hào là đơn vị hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính vì vậy luôn đảm bảo hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng nhất. ACC sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả thực hiện.

Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện.

Khi sử dụng dịch vụ của ACC Quý khách sẽ không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ…). ACC có đội ngũ hộ trợ nhiệt tình và tận nơi.

Ký kết hợp hợp đồng và tiến hành soạn thảo những hồ sơ liên quan trong vòng 03 ngày nếu quý khách cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ mà chúng tôi đã yêu cầu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận