messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được là gì?

Về nguyên tắc, khi các bên trong quan hệ hợp đồng đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì khi phát sinh tranh chấp, nếu một bên khởi kiện ra Tòa án thì Tòa án sẽ từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc không thể thực hiện được. Cùng ACC tìm hiểu về Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được là gì? nhé.

1. Thỏa thuận trọng tài là gì?

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.

Thoả thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.

2. Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được là gì? Xác định qua vụ việc thực tiễn

2.1. Vấn đề pháp lý thực tiễn

Ngày 05/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC3-V4 rút kinh nghiệm các Bản án, Quyết định kinh doanh thương mại, lao động, phá sản bị Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy, sửa trong năm 2019. Trong đó, đáng lưu ý Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có đề cập đến vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” giữa nguyên đơn Công ty Weifang Voelsing Biopesticide Co., Ltd và bị đơn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại S.O.C. Theo đó, tại Điều 6 hợp đồng, hai bên thỏa thuận chỉ định Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết tranh chấp; quyết định của Ủy ban trọng tài là quyết định cuối cùng.

Khi phát sinh tranh chấp, nguyên đơn đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương nhưng Tòa án đã ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Sau đó, nguyên đơn kháng cáo.

Tòa án nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đều cho rằng, tổ chức trọng tài này không tồn tại và xác định đây là thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010. Từ đó, xác định việc nguyên đơn khởi kiện ra Tòa án là đúng và Tòa án phải thụ lý giải quyết. Cụ thể, trong vụ án này, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã hủy Quyết định đình chỉ vụ án, giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục giải quyết vụ án.

2.2. Thế nào là thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được?

Điều 6 Luật Trọng tài thương mại 2010 (Luật TTTM) quy định trường hợp các bên tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Tòa án thì Tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được. Như vậy, nếu có thỏa thuận trọng tài nhưng thỏa thuận đó không thể thực hiện được thì Tòa án sẽ có thẩm quyền giải quyết (nếu các bên không có thỏa thuận khác). Tuy nhiên, Luật TTTM không giải thích cụ thể thế nào là thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được. Quá trình thảo luận dự thảo Luật TTTM tại Quốc hội, có Đại biểu đã đề nghị quy định cụ thể trường hợp nào “thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được”. Sau đó, tại Báo cáo số 320/BC-UBTVQH12 ngày 12/5/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật TTTM có nêu rõ: “Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong thực tế giải quyết tranh chấp tại trọng tài những trường hợp mà “thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được” là rất đa dạng nên không thể liệt kê đầy đủ hết các trường hợp trong Luật này, như thỏa thuận trọng tài chỉ định một Trung tâm trọng tài giải quyết nhưng tại thời điểm tranh chấp thì Trung tâm trọng tài này đã chấm dứt hoạt động; hoặc Trung tâm trọng tài không thể tìm được Trọng tài viên như các bên đã thỏa thuận hoặc thỏa thuận trọng tài chỉ định rõ tên của Trọng tài viên nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp thì Trọng tài viên này không còn trong danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài đó,… theo quy định tại Điều 44 của dự thảo Luật, Hội đồng trọng tài phải xem xét về thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được trước khi xem xét nội dung vụ tranh chấp. Quyết định của Hội đồng trọng tài sẽ là căn cứ để Tòa án thụ lý vụ án đó. Đối với trường hợp Hội đồng trọng tài không thành lập được (có thể do Trung tâm trọng tài không còn tồn tại vì lý do đã chấm dứt hoạt động) thì các bên sẽ có nghĩa vụ chứng minh về thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được trước Tòa án và Tòa án sẽ xem xét, quyết định việc thụ lý vụ án. Vì vậy, xin được giữ như quy định tại Điều 6 của dự thảo Luật.

Ngày nay, chúng ta thấy Luật TTTM được thông qua và nội dung Điều 6 vẫn được giữa nguyên như dự thảo (tức không liệt kê các trường hợp thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được).

Thực tế, quá trình triển khai thi hành Luật TTTM, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương cũng đã giải thích thế nào là thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được. Cụ thể: “Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được” là một nội dung mới so với pháp lệnh cũ. Thực tế, có nhiều điều khoản trọng tài có hiệu lực theo quy định pháp luật, phạm vi tranh chấp thuộc thẩm quyền của trọng tài, người ký thỏa thuận có đầy đủ thẩm quyền, năng lực hành vi, thỏa thuận quy định rõ đối tượng tranh chấp và tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải quyết nhưng khi thực hiện lại không thể giải quyết được bằng trọng tài. Ví dụ, các bên thỏa thuận giải quyết tại một trung tâm trọng tài nhưng đến thời điểm xảy ra tranh chấp thì trung tâm này đã giải thể. Tương tự, các bên thỏa thuận nếu có tranh chấp sẽ yêu cầu một cá nhân cụ thể giải quyết nhưng đến khi tranh chấp xảy ra thì người này đã chết. Trong cả hai trường hợp này, tuy thỏa thuận trọng tài không vô hiệu song đều không thể thực hiện được. Khi đó, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Tòa án sẽ có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Hiện nay, để áp dụng thống nhất quy định của pháp luật, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật TTTM. Theo đó, Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn cụ thể thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được bao gồm các trường hợp:

– Các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài cụ thể nhưng Trung tâm trọng tài này đã chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức trọng tài kế thừa, và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trung tâm trọng tài khác để giải quyết tranh chấp.

– Các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà Trọng tài viên không thể tham gia giải quyết tranh chấp, hoặc Trung tâm trọng tài, Tòa án không thể tìm được Trọng tài viên như các bên thỏa thuận và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế.

– Các bên đã có thỏa thuận cụ thể về việc lựa chọn Trọng tài viên trọng tài vụ việc, nhưng tại thời điểm xảy ra tranh chấp, Trọng tài viên từ chối việc được chỉ định hoặc Trung tâm trọng tài từ chối việc chỉ định Trọng tài viên và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trọng tài viên khác để thay thế.

– Các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài nhưng lại thỏa thuận áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác với Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài đã thỏa thuận và điều lệ của Trung tâm trọng tài do các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp không cho phép áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác và các bên không thỏa thuận được về việc lựa chọn Quy tắc tố tụng trọng tài thay thế.

– Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng có điều khoản về thỏa thuận trọng tài được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn quy định tại Điều 17 Luật TTTM nhưng khi phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng không đồng ý lựa chọn Trọng tài giải quyết tranh chấp.

Như vậy, với quy định nêu trên, pháp luật về trọng tài thương mại hiện nay đã quy định khá rõ các trường hợp thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

2.3. Thỏa thuận trong tình huống nêu trên có phải thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được?

Tòa án nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đều xác định thỏa thuận trọng tài tại Điều 6 hợp đồng đã nêu là thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP.

Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP quy định cụ thể như sau:

“1. Các bên đã có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài cụ nhưng Trung tâm trọng tài này đã chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức trọng tài kế thừa, và các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trung tâm trọng tài khác để giải quyết tranh chấp”.

Có thể thấy Tòa án và Viện kiểm sát khá lúng túng trong lập luận. Mặt khác, việc sử dụng khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP để kết luận thỏa thuận trọng tài nêu trên không thể thực hiện được là không đúng với bản chất và tinh thần của điều luật. Cụ thể:

Một là, Tòa án và Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tổ chức trọng tài này “không tồn tại” chứ không phải “đã chấm dứt hoạt động nhưng không có tổ chức trọng tài kế thừa”. Trong khi đó, khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP là quy định áp dụng cho trường hợp các bên thỏa thuận một tổ chức trọng tài nhưng sau đó tổ chức này chấm dứt hoạt động nhưng không có tổ chức kế thừa. Thực tế, không có sự tồn tại của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ có Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Do đó, cũng sẽ không có trường hợp tổ chức trọng tài chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức kế thừa nào ở đây.

Hai là, ở đây cần hiểu tinh thần của khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP tức là các bên thỏa thuận chọn một tổ chức trọng tài đã từng tồn tại nhưng nay đã chấm dứt và không có tổ chức kế thừa. Ví dụ: Các bên thỏa thuận lựa chọn Trọng tài kinh tế TP. Hồ Chí Minh để giải quyết tranh chấp nhưng hiện nay Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức kế thừa. Còn trường hợp các bên ghi không đúng tên của tổ chức trọng tài hoặc không thỏa thuận rõ Trung tâm trọng tài nào giải quyết thì không thuộc sự điều chỉnh của điều luật này. Cần lưu ý rằng, trước đây khoản 4 Điều 10 Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 quy định nếu các bên không thỏa thuận rõ tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải quyết thì thỏa thuận sẽ vô hiệu. Tuy nhiên, hiện nay quy định này đã không còn tồn tại trong Luật TTTM 2010.

Ba là, bên cạnh việc xác định có sự tồn tại của một tổ chức trọng tài nhưng đã chấm dứt hoạt động và không có tổ chức kế thừa, cần lưu ý khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP yêu cầu phải có thêm điều kiện là các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trung tâm trọng tài khác để giải quyết tranh chấp. Như vậy, trước khi Tòa án thụ lý giải quyết trong trường hợp này, cần chứng minh có sự tồn tại của việc các bên không thỏa thuận được việc lựa chọn Trung tâm trọng tài khác để giải quyết tranh chấp.

Như vậy, có thể thấy thỏa thuận trọng tài trong tình huống này không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP như quan điểm của Tòa án và Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối chiếu với các quy định khác tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP thì thỏa thuận này cũng không phải là thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

2.4. Thỏa thuận trọng tài trong tình huống nêu trên có thể thi hành và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

 Thỏa thuận trọng tài mà các bên đã xác lập nêu trên không phải là thỏa thuận trọng tại không thể thực hiện được. Tuy vậy, thỏa thuận này cũng không phải là một thỏa thuận đầy đủ và chính xác để có thể thi hành ngay. Bởi lẽ, tên gọi của Trung tâm trọng tài đã không được các bên xác định một cách chính xác. Có lẽ quá trình thỏa thuận các bên đã có sự nhầm lẫn trong soạn thảo tên gọi của Trung tâm trọng tài này. Khoa học pháp lý gọi trường hợp này là điều khoản trọng tài khiếm khuyết. Để giải quyết trường hợp này, khoản 5 Điều 43 Luật TTTM đã đưa ra giải pháp như sau: “Trường hợp các bên đã có thỏa thuận trọng tài nhưng không chỉ rõ hình thức trọng tài hoặc không thể xác định được tổ chức trọng tài cụ thể, thì khi có tranh chấp, các bên phải thỏa thuận lại về hình thức trọng tài hoặc tổ chức trọng tài cụ thể để giải quyết tranh chấp. Nếu không thỏa thuận được thì việc lựa chọn hình thức, tổ chức trọng tài để giải quyết tranh chấp được thực hiện theo yêu cầu của nguyên đơn”.

Như vậy, đối chiếu tình huống nêu trên, do các bên thỏa thuận trong hợp đồng là Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thẩm quyền giải quyết. Trong khi thực tế không có tổ chức trọng tài nào có tên gọi như vậy mà chỉ có Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Nên có thể thấy, trường hợp này mặc dù các bên đã có thỏa thuận trọng tài nhưng không thể xác định được tổ chức trọng tài cụ thể nào để giải quyết. Do đó, các bên phải thỏa thuận lại về tên gọi chính xác của tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải quyết, nếu không thỏa thuận được thì nguyên đơn có quyền lựa chọn một trung tâm trọng tài để giải quyết. Cần lưu ý rằng, các bên phải tiến hành thỏa thuận lại về việc lựa chọn tổ chức trọng tài giải quyết và phải có tài liệu, chứng cứ thể hiện sự thỏa thuận này. Bởi lẽ, thực tiễn Tòa án đã từng tuyên hủy phán quyết trọng tài vì lý do các bên chưa thỏa thuận lại mà nguyên đơn đã tự lựa chọn trung tâm trọng tài để giải quyết.

Từ những phân tích nêu trên, có thể thấy Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trường hợp này Tòa án có thể thụ lý giải quyết vì đây là thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, từ đó hủy Quyết định đình chỉ vụ án của cấp sơ thẩm là không chính xác, vi phạm nguyên tắc Tòa án từ chối thụ lý khi đã có thỏa thuận trọng tài theo Điều 6 Luật TTTM.

Trên đây là nội dung về Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được là gì? Luật ACC cập nhật được xin gửi đến các bạn đọc, hi vọng với nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích giúp các bạn hiểu hơn vấn đề trên. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật ACC để được hỗ trợ ngay. Hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về các lĩnh vực khác nữa nhé.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.523

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.539

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.209

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.869

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.728

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *