messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thỏa thuận cấp bảo lãnh là gì? [Chi tiết 2023]

Thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc ủy quyền ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải được lập bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thỏa thuận bảo lãnh là gì?

Điều 3 Khoản 11 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định: Hợp đồng bảo lãnh là văn bản thỏa thuận giữa bên bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng. Khách hàng và các bên liên quan khác (nếu có) thực hiện bảo lãnh ngân hàng, bảo lãnh đối ứng và thư bảo lãnh cho khách hàng.
Trong đó:
+ Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng mà bên bảo lãnh hứa với bên được bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên được bảo lãnh; phải nhận nợ và hoàn trả cho người bảo lãnh. (Được quy định tại Điều 3, khoản 1 Thông tư 07/2015/TT-NHNN).
Bảo lãnh đối ứng là hình thức bảo lãnh ngân hàng, trong đó bên bảo lãnh đối ứng cam kết với bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với bên bảo lãnh với điều kiện bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ nợ là khách hàng của bên bảo lãnh đối ứng. người bảo lãnh. Bên nhận bảo đảm phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh đối lập (chi tiết xem Điều 3 Khoản 2 Thông tư 07/2015/TT-NHNN).
Thư bảo lãnh Thư bảo lãnh là một hình thức bảo lãnh của ngân hàng, trong đó ngân hàng xác nhận cam kết với bên được bảo lãnh về việc bên bảo lãnh có khả năng thực hiện hợp đồng. Nếu bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì bên xác nhận bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên bảo lãnh; bên bảo lãnh phải nhận nợ và trả lại cho bên bảo lãnh, bên bảo lãnh phải nhận nợ và trả lại cho bên bảo lãnh. người bảo lãnh. (Được quy định tại Điều 3, khoản 3 Thông tư 07/2015/TT-NHNN).

2. Thực hiện Hợp đồng bảo lãnh

Điều 14 Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thỏa thuận bảo lãnh như sau:

Một. Ký cam kết bảo lãnh

Để thực hiện bảo lãnh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng ký kết thỏa thuận cấp bảo lãnh. Trường hợp bảo lãnh được phát hành trên cơ sở bảo lãnh đối ứng thì bên bảo lãnh không cần ký kết hợp đồng bảo lãnh với bên bảo lãnh đối ứng.

b. Nội dung Hợp đồng bảo lãnh

Hợp đồng bảo lãnh phải có các nội dung sau:

+ Các yêu cầu pháp lý áp dụng;

+ Thông tin về các bên tham gia quan hệ bảo lãnh;

+ Nghĩa vụ bảo lãnh;

+ Số tiền bảo lãnh, loại tiền bảo lãnh;

+ Hình thức phát hành cam kết bảo lãnh;

+ Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

+ Quyền và nghĩa vụ của các bên;

+ phí bảo lãnh;

+ Thỏa thuận bắt buộc trả nợ, lãi suất áp dụng của số tiền trả, nghĩa vụ trả nợ và thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

+ số, ngày ký và hiệu lực của hợp đồng;

+ Giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Ngoài nội dung nêu trên, các bên có thể thỏa thuận những nội dung khác trong hợp đồng bảo lãnh mà không vi phạm quy định của pháp luật.

c. Sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng bảo lãnh

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng bảo lãnh được quyết định thông qua tham khảo ý kiến ​​giữa các bên trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

* Cam kết thực hiện nghĩa vụ với khách hàng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các bên có liên quan thỏa thuận về nghĩa vụ bảo lãnh trả lại số tiền trả thay có biện pháp bảo lãnh hoặc không có biện pháp bảo lãnh.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định cụ thể các nguyên tắc, điều kiện áp dụng hoặc không áp dụng từng biện pháp bảo đảm, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật về kinh doanh, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm và pháp luật nội bộ. quy định của các tổ chức tín dụng.

*Phí bảo hành

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận về mức bảo lãnh đối với khách hàng. Trường hợp có bảo lãnh đối ứng và thư xác nhận bảo lãnh thì mức phí bảo lãnh do các bên thoả thuận phù hợp với mức phí bảo lãnh được bên cho vay chấp thuận.

2. Trong trường hợp liên đới bảo lãnh, trên cơ sở thoả thuận về tỷ lệ tham gia liên đới bảo lãnh và mức phí của bên cho vay, các bên tham gia liên kết bảo lãnh thoả thuận về từng mức phí bảo lãnh. bữa tiệc. KHÔNG LỢI NHUẬN.

3. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh cho các khoản nợ chung, nhiều khoản nợ thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận với từng khách hàng về mức phí phải trả trên cơ sở khoản nợ. Các dịch vụ liên quan tương ứng của mỗi khách hàng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp đồng tiền bảo lãnh là ngoại tệ, hai bên thỏa thuận thu phí bảo lãnh bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra khi bên bảo lãnh thu phí hoặc khi nhận được thông báo. trị giá.

5. Các bên có thể thoả thuận điều chỉnh phí bảo lãnh.

* Cam kết bảo lãnh, thời hạn hiệu lực của thỏa thuận cấp bảo lãnh

1. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được tính từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh hoặc từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh được các bên liên quan thỏa thuận đến hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

2. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh do hai bên thoả thuận nhưng tối thiểu phải bằng thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh.

3. Trường hợp ngày hết hạn của cam kết bảo lãnh hoặc thỏa thuận bảo lãnh rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết ​​thì được hoãn sang ngày làm việc tiếp theo.

4. Việc kéo dài thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh do các bên thoả thuận phù hợp với hợp đồng bảo lãnh.

Trên đây là nội dung về Thỏa thuận cấp bảo lãnh là gì? Luật ACC cập nhật được xin gửi đến các bạn đọc, hi vọng với nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích giúp các bạn hiểu hơn vấn đề trên. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật ACC để được hỗ trợ ngay. Hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về các lĩnh vực khác nữa nhé.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 1.535

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 1.726

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 1.585

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.359

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.844

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 1.785

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *