Thay Đổi Nội Dung Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể

Trang chủ / Blog / Cách Đăng Ký GPKD / Thay Đổi Nội Dung Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể
Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể
Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, tuỳ thuộc vào nhu cầu của chủ hộ cá thể, thành viên hộ cá thể hoặc điều kiện kinh doanh mà có thể phát sinh nhu cầu thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh cá thể. Bài viết này cung cấp thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể theo quy định 2019 một cách rõ ràng và đầy đủ nhất.

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh cá thể. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

Nội dung bài viết:

1. Khái niệm hộ cá thể

Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ cá thể hay còn được gọi là hộ gia đình cá thể, là một thuật ngữ để chỉ chủ thể tham gia kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Quyền và nghĩa vụ của hộ cá thể được quy định tại Điều 101 Bộ luật dân sự 2015: Các thành viên của hộ gia đình là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Tuy vẫn chưa ghi nhận như là một loại hình doanh nghiệp trong Luật doanh nghiệp 2014, nhưng việc kinh doanh của hộ cá thể vẫn phải tiến hành đăng ký thành lập hộ gia đình cá thể cá thể theo quy định của pháp luật.

2. Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hộ cá thể có thể thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể như:

 • Thay đổi người đại diện hộ kinh doanh;
 • Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;
 • Thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể;
 • Đổi tên hộ kinh doanh;
 • Thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể;
 • Thay đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể;
 • Chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể

3. Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh cá thể bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (theo Phụ lục III-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
 • Chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh cá thể:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì thời hạn là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện:

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Lệ phí thực hiện:

100.000 đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

4. Thay đổi người đại diện hộ kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình thành lập, khi thực hiện việc thay đổi người đại diện cho các thành viên còn lại trong hộ, chủ hộ nộp một bộ hồ sơ về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo Phụ lục III-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể cũ.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy Chứng nhận ĐKKD mới cho hộ kinh doanh.

5. Thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không cho phép thay đổi người đứng tên của hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể trong giấy phép đăng kí kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo Điều 77, Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể mới thực hiện đăng ký kinh doanh tại địa điểm mới:

Hồ sơ bao gồm:

 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh (theo Phụ lục III-5, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của cơ quan thuế.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Chủ hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đem nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/Huyện. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể mới thực hiện đăng ký kinh doanh tại chính địa điểm đó:

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký (theo Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân của cá nhân, người đại diện hợp pháp của Hộ gia đình kinh doanh.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Chủ hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đem nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh ra Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ mới.

6. Đổi tên hộ kinh doanh

Việc đổi tên hộ kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Hộ kinh doanh chỉ được phép thay đổi tên hộ kinh doanh khi tên mới không trùng lặp với hộ kinh doanh cũ và các hộ kinh doanh khác, không vi phạm các quy định về đặt tên hộ kinh doanh ở Điều 73 của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Khi thay đổi tên hộ kinh doanh vào thời điểm nộp hồ sơ, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ thường sẽ kiểm tra tên mới của hộ kinh doanh có trùng với hộ kinh doanh khác đã đăng ký, có đúng quy định về cách đặt tên hộ kinh doanh hay không. Nếu có bắt buộc phải sửa lại hoặc đặt tên khác.

Khi đổi tên hộ kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tên của hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố loại hình “Hộ kinh doanh” và tên riêng của hộ kinh doanh.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
 • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 • Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

Hồ sơ gồm có :

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (theo Phụ lục III-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Trình tự, thủ tục :

 • Nộp hồ sơ đã chuẩn bị như trên ở Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Nhận Giấy biên nhận hẹn trả kết quả.

Nhận kết quả:

Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới.

7. Thay đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể và thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không cho phép thay đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể. Nếu muốn thay đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể thì có thể thực hiện bằng cách thực hiện việc chấm dứt đăng ký kinh doanh tại địa điểm cũ.

Trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể mới thực hiện đăng ký kinh doanh tại địa điểm mới:

Hồ sơ bao gồm:

 • Bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh (theo Phụ lục III-5, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của cơ quan thuế.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Chủ hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đem nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/Huyện. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể mới thực hiện đăng ký kinh doanh tại chính địa điểm đó:

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký (theo Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân của cá nhân, người đại diện hợp pháp của Hộ gia đình kinh doanh.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Chủ hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đem nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh ra Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ mới.

9. Chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể

Hộ kinh doanh chỉ được chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng quận, huyện. Nếu muốn chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác thuộc cùng một tỉnh, thành phố hay chuyển sang tỉnh, thành phố khác thì phải làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh ở địa chỉ cũ và đăng ký thành lập hộ kinh doanh mới ở địa chỉ mới. Ngoài ra một địa điểm chỉ được đăng ký duy nhất một hộ kinh doanh và không được phép đăng ký hộ kinh doanh ở chung cư.

Hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký (theo Phụ lục III-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
 • Thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới.

Nếu địa điểm mới là do thuê thì cần phải xuất trình cả giấy thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê có công chứng hoặc chứng thực (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất của bên cho thuê) . Chỉ được thay đổi địa điểm trong phạm vi quận, huyện đã đăng ký, nếu chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi.

Tham khảo thêm: Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh Hộ Cá Thể

10. Dịch vụ thành lập chi nhánh của ACC có lợi ích gì?

Tự hào là đơn vị hàng đầu về đăng ký công ty khi thuộc trường hợp phải đăng ký công ty, vì vậy luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất với thời gian nhanh nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách;

11. Quy trình đăng ký công ty của ACC:

 

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »