Thủ Tục, Điều Kiện Đăng Ký Xin Thay Đổi Nội Dung Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể – Cập Nhật Quy Định 2021

Với tiềm lực tài chính, quy mô kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều nhà đầu tư lực chọn thành lập hộ kinh doanh cá thể. Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, tuỳ thuộc vào nhu cầu của chủ hộ cá thể, thành viên hộ cá thể hoặc điều kiện kinh doanh mà có thể phát sinh nhu cầu thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh cá thể. Bài viết này cung cấp thông tin, dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể (Quy định 2020).

Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể
Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh cá thể. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

Nội dung bài viết:

1. Khái niệm hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 nghị định 78/2015/NĐ-CP: hộ cá thể hay còn được gọi là hộ gia đình cá thể, là một thuật ngữ để chỉ chủ thể tham gia kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Trường hợp thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hộ cá thể có thể thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể như:

 • Thay đổi người đại diện hộ kinh doanh;
 • Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;
 • Thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể;
 • Đổi tên hộ kinh doanh;
 • Thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể;
 • Thay đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể;
 • Chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể

3. Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (theo Phụ lục III-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
 • Chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn thay đổi nội dung giấy phép

 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì thời hạn là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Thay đổi người đại diện hộ kinh doanh

 • Đối với hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân hoặc một hộ gia đình thành lập; khi thực hiện việc thay đổi người đại diện cho các thành viên còn lại trong hộ; chủ hộ nộp một bộ hồ sơ về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, bao gồm:
  • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo Phụ lục III-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể cũ.
 • Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy Chứng nhận ĐKKD mới cho hộ kinh doanh.

5. Thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không cho phép thay đổi người đứng tên của hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể trong giấy phép đăng kí kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo Điều 77, Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể mới thực hiện đăng ký kinh doanh tại địa điểm mới

 • Hồ sơ bao gồm:
  • Bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh (theo Phụ lục III-5, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của cơ quan thuế.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Chủ hộ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/Huyện. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể mới thực hiện đăng ký kinh doanh tại chính địa điểm đó

 • Hồ sơ bao gồm:
  • Giấy đề nghị đăng ký (theo Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân của cá nhân, người đại diện hợp pháp của Hộ gia đình kinh doanh.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Chủ hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đem nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; phòng đăng ký kinh doanh ra Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ mới.

6. Đổi tên hộ kinh doanh

Điều kiện về đổi tên hộ kinh doanh

 • Tên của hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố loại hình “Hộ kinh doanh”; tên riêng của hộ kinh doanh.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W; có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
 • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử; văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 • Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

Hồ sơ thay đổi tên

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (theo Phụ lục III-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Trình tự, thủ tục thực hiện

 • Nộp hồ sơ đã chuẩn bị như trên ở Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Nhận Giấy biên nhận hẹn trả kết quả.

7. Thay đổi tên chủ hộ kinh doanh cá thể và thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể

Trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể mới thực hiện đăng ký kinh doanh tại địa điểm mới

 • Hồ sơ bao gồm:
  • Bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh (theo Phụ lục III-5, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của cơ quan thuế.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Chủ hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đem nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/Huyện. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể mới thực hiện đăng ký kinh doanh tại chính địa điểm đó

 • Hồ sơ bao gồm:
  • Giấy đề nghị đăng ký (theo Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân của cá nhân, người đại diện hợp pháp của Hộ gia đình kinh doanh.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Chủ hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đem nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh ra Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ mới.

8. Chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể

Quy định về chuyển địa điểm kinh doanh

 • Hộ kinh doanh chỉ được chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng quận, huyện.
 • Nếu muốn chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác thuộc cùng một tỉnh, thành phố hay chuyển sang tỉnh, thành phố khác thì phải làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh ở địa chỉ cũ và đăng ký thành lập hộ kinh doanh mới ở địa chỉ mới. Ngoài ra một địa điểm chỉ được đăng ký duy nhất một hộ kinh doanh và không được phép đăng ký hộ kinh doanh ở chung cư.

Hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh hộ cá thể bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký (theo Phụ lục III-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
 • Thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới.

Nếu địa điểm mới là do thuê thì cần phải xuất trình cả giấy thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê có công chứng hoặc chứng thực (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất của bên cho thuê) . Chỉ được thay đổi địa điểm trong phạm vi quận, huyện đã đăng ký, nếu chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi.

Tham khảo thêm: Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh Hộ Cá Thể

9. Dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể của ACC có lợi ích gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về đăng ký công ty khi thuộc trường hợp phải đăng ký công ty, vì vậy luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất với thời gian nhanh nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách;

10. Quy trình thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể của ACC

11. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Chi phí dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể đã bao gồm trộn gói chưa?

 •  ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có tư vấn trước khi nộp hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên chuyện nghiệp, thành thạo các hồ sơ, thủ tục. ACC sẽ tư vấn, hỗ trợ đầy đủ về các việc cần thiết trước khi nộp hồ sơ giải thể hộ kinh doanh.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. ACC có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Bài Viết Cùng Chủ Đề Thủ Tục Làm Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể

Thủ Tục Làm Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể

Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể

Dịch Vụ Làm Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể

Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh Hộ Cá Thể

Thủ Tục Giải Thể Đóng Cửa Hộ Kinh Doanh

Thủ Tục Phá Sản Hộ Kinh Doanh Cập Nhật Quy Định 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận