Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

logo accACC
Nguyen Vi

Công ty cổ phần là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến được nhiều người lựa chọn bởi phù hợp với đặc điểm kinh doanh tại môi trường Việt Nam. Để đảm bảo cho công ty cổ phần hoạt động hiệu quả, pháp luật doanh nghiệp quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty để đảm nhiệm đại diện trong làm việc với đối tác, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các hoạt động khác. Vậy thay đổi người đại diện công ty cổ phần được thực hiện như thế nào, sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết dưới đây!

1. Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần là ai?

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 12, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, công ty cổ phần lại là công ty có vốn được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh. Do đó, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần phải có đủ điều kiện để đại diện doanh nghiệp mà không thuộc các trường hợp Luật Doanh nghiệp hoặc văn bản pháp luật quy định là cấm đại diện và thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty cổ phẩn, đại diện cho công ty cổ phần với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trong công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có đặc điểm:

– Trong công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và được điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Nếu công ty cổ phần chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Nếu Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Nếu công ty cổ phần có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thuộc trường hợp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp trước đó, do vậy, điều kiện đầu tiên phải đáp ứng là Doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh loại hình công ty cổ phần hợp pháp, được cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đối với thủ tục thực hiện thay đổi người đại diện công ty cổ phần được tiến hành như sau:

2.1 Hồ sơ cần phải chuẩn bị: 1 bộ với lệ phí là 50.000 đồng/ 1 lần cấp

  1. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần làm thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu Phụ lục II-2 của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới có thể là Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu nhưng phải rõ ràng, có hiệu lực và có giá trị công chứng

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty

  1. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần không làm thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu Phụ lục II-2 của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới có thể là Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu nhưng phải rõ ràng, có hiệu lực và có giá trị công chứng

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định về nội dung của Điều lệ tại Khoản 2, Điều 24  của Luật Doanh nghiệp năm 2020

Lưu ý về người ký hồ sơ:

– Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ký hồ sơ thay đổi với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký hồ sơ là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;

– Nếu như trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

– Nếu như không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.2 Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Hồ sơ được giải quyết trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

2.3 Nhận kết quả về thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

3. Quyền và nghĩa vụ sau khi thay đổi của người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần là gì?

Sau khi thay đổi, chuyển từ người đại diện theo pháp luật cũ thành người đại diện theo pháp luật mới thì quyền và nghĩa vụ sau khi thay đổi của người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần như sau:

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần

– Trung thành với lợi ích của công ty cổ phần để đảm bảo sự phát triển của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác ngoài lợi ích của công ty cổ phần mà mình đại diện

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty cổ phần về các vấn đề của công ty cổ phần mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật doanh nghiệp

4. Một số câu hỏi thường gặp về thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

4.1 Điều lệ công ty cổ phần quy định những vấn đề gì về người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

Trong nội dung của Điều lệ công ty cổ phần, quy định những vấn đề sau về người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật

– Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

–  Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần.

4.2 Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần có gì khác so với người đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần

Về bản chất, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền có sự khác nhau

– Nếu như, đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc do doanh nghiệp bầu ra thì đại diện theo ủy quyền lại là đại diện được thực hiện theo sự ủy quyền của người được đại diện theo pháp luật và người đại diện theo pháp luật

– Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có quyền thực hiện mọi giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận, không làm ảnh hưởng tới lợi ích của cá nhân, tổ chức khác trừ trường hợp pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định khác còn người đại diện theo ủy quyền chỉ được xác lập các giao dịch trong phạm vi được uỷ quyền (bao gồm nội dung giao dịch và thời hạn được ủy quyền).

4.3 Cần phải lưu ý gì về thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Cần phải có những lưu ý sau:

– Thông báo với đối tác của mình và đặc biệt là với cơ quan bảo hiểm;

– Trường hợp nếu như thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.

– Trường hợp công ty cổ phần có giấy phép con sau thành lập thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của các giấy này

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận