Thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể [Chi tiết 2024]

Bạn đang muốn thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể, nhưng bạn không biết trình tự thủ tục để Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể như thế nào. Trên thực tế, Sau khi tiến hành đăng ký kinh doanh hộ cá thể bạn sẽ được cấp giấy phép kinh doanh  hộ cá thể. 

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh nếu có bất kỳ thay đổi nào phát sinh bạn sẽ phải tiến hành đăng ký Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Tuy nhiên, trình tự thủ tục để tiến hành thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể không dễ dàng vì vậy nhiều doanh nghiệp muốn tìm đến các công ty luật, văn phòng luật để được hỗ trợ. Vì thế, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách thức để tiến hành Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Xin mời các bạn cùng tham khảo. 

Thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể
Thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

1. Quy định của pháp luật về thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Theo quy định của Thông tư 01/2021 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp thì các quy định liên quan đến việc Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể được quy định như sau:

1.1. Chủ thể có thẩm quyền đăng ký thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể: 

Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành ở đâu? Thủ tục thế nào? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

1.2. Hồ sơ để đăng ký thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể

 Khi Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

>> Đọc thêm Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nhất của ACC

1.3. Thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh/ hộ cá thể

Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Nếu Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể làm thay đổi chủ hộ kinh doanh thì Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Lưu ý: Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

Người mất không để lại di chúc thì chia thừa kế thế nào? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Chia thừa kế theo pháp luật

1.4. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính hộ cá thể

 Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới. Hồ sơ phải có bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Khoản 2, 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về quyền thành lập Hộ kinh doanh được hiểu như sau:

“2. Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Vì vậy, để được sang tên cho một hộ cá thể khác thì hộ cá thể muốn được chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện như: Hộ kinh doanh phải cùng trong một phạm vi lãnh thổ, các thành viên trong hộ cá thể không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì doanh nghiệp tư nhân và hộ cá thể đều chịu trách nhiệm tài sản vô hạn vì vậy để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng thì chủ hộ cá thể và chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là một. 

Không được đồng thời là thành viên hợp nhanh nhưng nếu các thành viên hợp danh còn lại cho phép thì vẫn có thể tiến hành và đảm nhiệm vai trò là chủ sở hữu hộ cá thể. 

Văn phòng chia sẻ là gì? Tại sao nhiều doanh nghiệp trẻ lựa chọn hình thức này ? Mời Quý độc giả theo dõi bài viết Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ

2. Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Thu-tuc-thay-doi-giay-phep-kinh-doanh-ho-ca-the-1024x649

Thủ tục để Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể có thể hiểu như sau: Được quy định cụ thể tại Điều 90 Nghị đinh 01/2021/ NĐ-CP 

2. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

3. Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

b) Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

=> Biểu mẫu đăng ký thay đổi nội dung hộ cá thể được ACC hỗ trợ cung cấp và thực hiện việc điền nội dung thông tin vào biểu mẫu. Và khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại ACC sẽ được nhân viên bên công ty Chúng tôi hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc. 

>>>Ngoài ra, Để hiểu thêm về cách thay đổi giấy phép kinh doanh, mời Quý đọc giả xem thêm về bài viết: Thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh cùng Công ty Luật ACC

3. Lệ phí sang tên hộ kinh doanh cá thể

Lệ phí để thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể là 150.000/ đơn đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

4. Chủ thể có thẩm quyền giải quyết thủ tục sang tên hộ cá thể

Phòng đăng ký kinh doanh - sở kế hoạch và đầu tư  nơi hộ cá thể đăng ký kinh doanh có thẩm quyền giải quyết các hồ sơ liên quan đến việc Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể 

Tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp online như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết Tra cứu thông tin doanh nghiệp

5. Tại sao nên sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại ACC?

Tại sao nên sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại ACC
Tại sao nên sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại ACC

ACC có đội ngũ nhân viên là các chuyên viên chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực xin giấy phép hộ kinh doanh hộ cá thể nói riêng.

Nhân viên của ACC được tuyển chọn một cách bài bản, được đào tạo một cách kỹ lưỡng trong quá trình làm việc ACC thường xuyên cho nhân viên đi học những khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao kỹ năng hành nghề luật cũng như kiến thức lực chuyên môn để có thể tư vấn một cách tốt nhất cho khách hàng.

Thái độ phục vụ và phong cách làm việc chuyên nghiệp luôn là một điểm cộng của ACC, đến với ACC bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Nhân viên của chúng tôi liên tiếp nhận khách hàng và tư vấn một cách rất nhiệt tình tận tình và niềm nở và đặc biệt, Nếu khách hàng muốn được tư vấn riêng trong những vụ việc tế nhị như, vụ việc ly hôn hoặc là thừa kế thì chúng tôi sẽ bố trí những phòng riêng và có chỉ có khách hàng và luật sư để khách hàng có thể tự do thoải mái trình bày nội dung của việc của mình. Bên cạnh đó mức phí của công ty ACC luôn được đánh giá là phù hợp với khách hàng bởi vì ACC luôn điều chỉnh mức phí để làm sao giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng. 

Phương châm làm việc của ACC đến là nhanh chóng tiết kiệm an toàn và hiệu quả. Vì vậy, khi đến với ACC sẽ không có tình trạng tồn đọng hồ sơ làm khách hàng chờ lâu mới có kết quả chúng tôi luôn có đội ngũ nhân viên tiếp nhận hồ sơ và thực hiện Hồ sơ một cách nhanh chóng tuy nhiên vẫn giữ được sự an toàn hiệu quả của hồ sơ.

6. Công ty ACC cam kết

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực làm giấy phép kinh doanh nói chung và lĩnh vực làm giấy phép hộ gia đình nói riêng, chúng tôi tự tin có thể hoàn thành mọi hồ sơ của khách hàng về thành lập hộ kinh doanh, hộ cá thể. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết, mức phí của ACC là mức phí trọn gói, không phát trinh trong cả quá trình thực hiện công việc. Tôn trọng khách hàng, không chèo kéo khách hàng sử dụng các dịch vụ mà khách hàng không có nhu cầu. nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ cho chúng tôi. Trên đây là những chia sẻ của ACC về thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể theo quy định của Luật năm 2022. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Hãy liên hệ chúng tôi. Xin cảm ơn.

>>Tham khảo thêm về thủ tục: Thay đổi giấy phép kinh doanh mới và chi tiết nhất

7. Mọi người cũng hỏi

Thay đổi địa điểm kinh doanh?

Hộ kinh doanh chỉ được thay đổi địa điểm kinh doanh trong cùng quận, huyện. Nếu muốn chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác thuộc cúng một tỉnh, thành phố hay chuyển sang tỉnh, thành phố khác thì phải làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh ở địa chỉ cũ và đăng ký thành lập hộ kinh doanh mới ở địa chỉ mới.

Ngoải ra một địa điểm chỉ được đăng ký duy nhất một hộ kinh doanh và không được phép đăng ký hộ kinh doanh ở chung cư.

Thay đổi, bổ sung ngành , nghề kinh doanh?

Theo quy định có thể đăng ký tất cả các ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm hoặc với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì sau khi có giấy phép hộ kinh doanh phải đáp ứng đủ điều kiện mới được thực hiện hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên do tình hình điều kiện kinh tế xã hội mà Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ không cấp giấy phép hộ kinh doanh đôi với một số trường hợp như hoạt động trong lĩnh vực xây dựng như nhà thầu, thiết kế, thi công công trình xây dựng hoặc đối với các ngành nghề sản xuất có chất thải, gây tiếng ồn; các ngành, nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cháy nổ đăng ký hoạt động ở khu vực dân cư đông đúc.

Hộ kinh doanh ngừng hoạt động mà không thông báo bị phạt không ?

Theo điều 42 NGhị định 50/2016/NĐ-CP quy địnhvề kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

b) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Các trường hợp phải thực hiện thay đổi kinh doanh hộ cá thể?

Theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi mình đã đăng ký. Những nội dung thay đổi bao gồm:

Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

Ngành, nghề kinh doanh, trong quá trình hoạt động hộ kinh doanh có thể thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;

Số vốn kinh doanh như có thể tăng hoặc giảm vốn kinh doanh;

Số lao động;

Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (592 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo