Thủ tục thành lập hợp tác xã chăn nuôi năm 2021

logo accACC
Quỳnh Anh

Chăn nuôi theo hình thức hợp tác xã là một trong những thực tế phổ biến được nhiều cá nhân chọn lựa bởi tính hữu ích cũng như phù hợp với đặc tính kinh doanh nông nghiệp. Do đó, những vấn đề về việc thành lập hợp tác xã chăn nuôi được khá nhiều đối tượng quan tâm và trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp thủ tục thành lập hợp tác xã, điều kiện thành lập hợp tác xã chăn nuôi cho bạn đọc với những nội dung chính như sau:

1. Hợp tác xã chăn nuôi là gì?

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018 thì chăn nuôi là ngành kinh tế – kỹ thuật bao gồm các hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi.

Trong khi đó, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Như vậy, hợp tác xã chăn nuôi là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ở lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Muốn thành lập hợp tác xã chăn nuôi phải đáp ứng những điều kiện nhất định

 1. Điều kiện thành lập hợp tác xã chăn nuôi

Để được thành lập hợp tác xã chăn nuôi, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng được những điều kiện đặt ra sau:

– Điều kiện về ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã chăn nuôi

Trong đó, hợp tác xã chăn nuôi phải kinh doanh những ngành nghề liên quan đến chăn nuôi mà pháp luật không cấm, cụ thể:

 • 0141 – 01410: Chăn nuôi trâu, bò: Nuôi trâu, bò thịt; cày kéo; lấy sữa; làm giống; Sản xuất sữa nguyên chất từ bò cái và trâu cái sữa; – Sản xuất tinh dịch trâu, bò.
 • 0142 – 01420: Chăn nuôi ngựa, lừa, la: Chăn nuôi ngựa, lừa, la để lấy thịt, lấy sữa và chăn nuôi giống; – Sản xuất sữa nguyên chất từ ngựa, lừa, la sữa; Sản xuất tinh dịch ngựa, lừa, la.
 • 0144 – 01440: Chăn nuôi dê, cừu: Nuôi và tạo giống dê và cừu; Sản xuất sữa nguyên chất từ dê và cừu sữa; Cắt, xén lông cừu.
 • 0145 – 01450: Chăn nuôi lợn: Chăn nuôi lợn đực giống, lợn nái, lợn thịt, lợn sữa; Sản xuất tinh dịch lợn.
 • 0146: Chăn nuôi gia cầm
 • 0149 – 01490: Chăn nuôi khác: Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, bò sát, côn trùng; Nuôi ong và sản xuất mật ong; Nuôi tằm, sản xuất kén tằm; Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

– Điều kiện về tên của hợp tác xã chăn nuôi

 • Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên đầy đủ hoặc tên viết tắt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác đã đăng ký trong phạm vi cả nước.
 • Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • Không sử dụng tên danh nhân, từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc

– Điều kiện về thành viên và tổ chức của hợp tác xã chăn nuôi: Hợp tác xã phải có ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau. Thành viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.
 • Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã
 • Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã
 • Góp vốn theo quy định của pháp luật và điều lệ hợp tác xã

– Điều kiện về trụ sở chính của hợp tác xã chăn nuôi

 • Trụ sở chính của hợp tác xã chăn nuôi là địa điểm giao dịch của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

3. Thủ tục thành lập hợp tác xã chăn nuôi năm 2021

Bước 1: Xác định nhu cầu hợp tác xã chăn nuôi

 • Xác định những ai có nhu cầu thành lập hợp tác xã chăn nuôi
 • Phân tích, đánh giá những thuận lợi khó khăn, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nhằm định hướng phát triển cho hợp tác xã và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương trong vấn đề thành lập hợp tác xã nông nghiệp

Bước 2: Vận động tuyên truyền thành lập hợp tác xã chăn nuôi

 • Sáng lập viên tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã. Vận động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Báo cáo với chính quyền địa phương

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập hợp tác xã chăn nuôi

 • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • Điều lệ
 • Phương án sản xuất, kinh doanh
 • Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
 • Nghị quyết hội nghị thành lập
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân

Bước 4: Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Cụ thể tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Bước 5: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã chăn nuôi

 • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
 • Nếu hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định, hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là tư vấn của Luật ACC liên quan đến điều kiện thành lập hợp tác xã chăn nuôi và thủ tục tiến hành. Với đội ngũ chuyên viên, luật sư tư vấn lành nghề, có kinh nghiệm và có uy tín trong hoạt động xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chúng tôi cam kết sẽ đưa lại dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng. Khi có nhu cầu, liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn qua:

 • Hotline tư vấn pháp luật: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979
 • Mail: info@accgroup.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận