Thủ tục thành lập công ty tại Trung Quốc năm 2021

logo accACC
Quỳnh Anh

Trung Quốc là một quốc gia tại Đông Á, tính đến năm 2019, kinh tế Trung Quốc lớn thứ hai thế giới xét theo GDP danh nghĩa, và là nơi thu hút nhiều hoạt động đầu tư nước ngoài bởi dân số đông, nhân công lớn và thị trường tiêu thụ phong phú. Từ năm 2015, Trung Quốc là nước đầu tư trực tiếp ra nước ngoài lớn thứ hai thế giới và cũng là nước nhận đầu tư nước ngoài lớn thứ hai toàn cầu. Chính vì điều này, các nhà đầu tư Việt Nam cũng mong muốn được đầu tư vào quốc gia này để nhận được những lợi ích về kinh tế nhất định. Và muốn được như vậy, trước hết phải xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài rồi mới thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Trung Quốc

Với nền kinh tế phát triển, đây là nơi thu hút các nhà đầu tư Việt Nam

1. Xin giấy chứng nhận đầu tư tại Trung Quốc thuộc diện chấp thuận đầu tư

– Hiện nay, tùy thuộc vào dự án đầu tư mà  đầu tư Việt Nam phải xác định trường hợp của mình là thuộc diện phải xin phép chấp thuận chủ trương đầu tư từ ai, Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hay Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để soạn thảo hồ sơ phù hợp. Thông thường, gồm những giấy tờ chính sau:

  • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
  • Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật này hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật này;
  • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

– Sau đó, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thẩm định hồ sơ chi tiết, với sự phối hợp với cơ quan ban ngành và tính khả thi của hồ sơ. Thường thì với những trường hợp này thủ tục sẽ khó khăn và kéo dài thời gian

2. Xin giấy chứng nhận đầu tư tại Trung Quốc thuộc diện không xin chấp thuận đầu tư

– Trường hợp không thuộc xin chấp thuận chủ trương đầu tư ở trên thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua, với bộ hồ sơ chính bao gồm:

  • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này;
  • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép. Trường hợp nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ thì nộp kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;
  • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
  • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư
  • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với chế độ báo cáo thực hiện hoạt động đầu tư
  • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài nếu hoạt động xúc tiến đầu tư

– Với hình thức này, thời gian xin hồ sơ sẽ giao động từ 15 – 30 ngày tùy tính hợp lệ của hồ sơ, có những trường hợp cần sửa đổi, bổ sung thì thời gian kéo dài hơn

3. Tiến hành thành lập công ty tại Trung Quốc theo pháp luật Trung Quốc

  • Sau khi xin được giấy chứng nhận cho phép đầu tư tại Trung Quốc, nhà đầu tư Việt Nam cần phải đáp ứng quy định đầu tư kinh doanh tại Trung Quốc dựa trên tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài.
  • Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thành lập công ty tại Trung Quốc phải đáp ứng những điều kiện kinh doanh cả trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cả sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải xin chấp thuận của cơ quan nhà nước về tên doanh nghiệp, vốn pháp định,…

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật ACC chúng tôi hướng dẫn Đăng ký thành lập công ty ở Pháp (Hồ sơ, điều kiện 2021). Với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm, đã từng soạn thảo và nộp các bộ hồ sơ đầu tư thành lập công ty ra nước ngoài, được quý khách hàng ủy quyền cho nên các bạn có thể tự tin lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Hơn 20 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn pháp lý, Luật ACC sẽ làm hài lòng các bạn, chỉ cần gửi thông tin đến chúng tôi qua:

  • Hotline tư vấn pháp luật: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Mail: info@accgroup.vn

Viết một bình luận