CÔNG TY LUẬT ACC

Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở singapore chi tiết (quy định 2022)

ACC

Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở singapore chi tiết (quy định 2022)

ACC

25/10/2019

Để mở rộng thị trường, các nhà đầu tư đã thành lập công ty tại Singapore. Là một trong những nền kinh tế tài chính và kinh doanh hàng đầu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Singapore cung cấp nhiều cơ hội cho hoạt động của doanh nghiệp. Vậy thành lập doanh nghiệp tại Singapore như thế nào?

Hiện nay nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thì trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Trong đó, Singapore là một đất nước tiềm năng phát triển vượt trội cho doanh nghiệp, là một môi trường kinh doanh lý tưởng. Nhu cầu thành lập công ty ở Singapore của các nhà đầu tư Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, để đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay để đảm bảo các khoản tiền kinh doanh là đúng mục đích, kiểm soát dòng tiền Việt Nam ra nước ngoài.

Hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty tại Singapore thông qua nội dung bài viết dưới đây.

thành lập p công ty tại singapore
thành lập công ty tại singapore

1. Các điều kiện đầu tư ra nước ngoài như sau:

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tiếp nhận đầu tư và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Nhà đầu tư không được đầu tư kinh doanh các nghề mà pháp luật Việt Nam cấm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với trường hợp Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài lớn hơn 20 tỷ đồng trở lên.
 • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài của Nhà đầu tư.
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận Nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.
 • Sau đây là các thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Singapore:

2. Điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp ở Singapore

Để có thể dễ dàng và thuận tiện thành lập doanh nghiệp vào thị trường Singapore, các công ty cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau đây:

 • Tối thiểu 01 người điều hành (Giám đốc) là người bản địa: Có thể là Công dân Singapore, thường trú nhân (PR-Singapore Permanent Resident) hoặc người được cấp thẻ  Entrepass, Employment Pass.
 • 01 thư ký công ty bắt buộc là cư dân thường trú tại Singapore ;
 • Tối thiểu 01 cổ đông (có thể mang quốc tịch Singapore hoặc nước ngoài) ;
 • Vốn điều lệ tối thiểu là $1.

3. Thủ tục thành lập công ty tại Singapore

Về cơ bản, toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục sẽ được chia thành 03 giai đoạn lớn như sau:

Giai đoạn 1. Đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam

Thứ nhất, Thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Đối chiếu với quy định tại Điều 15 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được thực hiện theo quy định sau:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật nếu thuôc các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ

Bước 2: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đồng thời lấy ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước nếu vốn đầu tư dự kiến chuyển ra nước ngoài lớn hơn 20 tỷ đồng trở lên.

Trường hợp, nếu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cần sửa đổi bổ sung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Nhà đầu tư nếu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã hợp lệ và không cần sửa đổi, bổ sung.

Cơ quan thụ lý và giải quyết thủ tục hành chính: Cục Đầu tư ra nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ. Trong đó có 01 bộ hồ sơ bản gốc và 02 bộ hồ sơ bản sao.

Thời gian: Theo quy định tại khoản 4 Điều 61 Luật Đầu tư 2020 “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 61Luật Đầu tư 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài”. Tuy nhiên trên thực tế thời gian cấp phép sẽ kéo dài hơn quy định, phụ thuộc vào quá trình thẩm định hồ sơ, yêu cầu giải trình/bổ sung hồ sơ của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). Thời gian cấp phép thực tế thường kéo dài từ 2 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

Thứ hai, Thực hiện thủ tục đăng ký mở tài khoản đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép

Theo Quy định, mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối (theo quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư 2020).

Bộ hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài gồm:

 •         Phiếu đăng ký (Theo mẫu của từng Ngân hàng)
 •         Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán. (Theo mẫu của từng Ngân hàng);
 •         Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức.
 •         Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

Giai đoạn 2: Quy trình các bước cơ bản để thành lập công ty tại Singapore

Thủ tục thành lập công ty tại Singapore sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hình doanh nghiệp, số lượng thành viên góp vốn. Sau đây là quy trình các bước cơ bản để thành lập công ty ở Singapore:

Bước 1: Quyết định loại hình công ty sẽ thành lập tại Singapore

chon loai hinh e1628743862399

Việc lựa chọn loại hình công ty hoạt động tại Singapore sao cho phù hợp sẽ rất quan trọng và góp phần quan trọng vào việc tối đa hóa lợi ích, thuế cho doanh nghiệp.

Các loại hình công ty người nước ngoài được mở tại Singapore

quyet dinh loai hinh doanh nghiep singapore e1628743845740

Pháp luật Singapore quy định, người nước ngoài được phép đăng ký thành lập công ty tại Singapore theo 3 hình thức sau:
Văn phòng đại diện (Representative Office) tại Singapore
Văn phòng chi nhánh (Branch office) ở Singapore
Công ty trách nhiệm hữu hạn (Private Limited Company). Đây là loại hình doanh nghiệp có có tư cách pháp nhân riêng biệt. Theo sau tên của công ty thường có cụm từ “Pte Ltd” hoặc “Ltd”.
Các loại hình trên được sắp xếp theo quyền lợi và nghĩa vụ tăng dần (bao gồm nghĩa vụ nộp thuế, chịu kiểm toán hàng năm và bắt buộc phải là người Singapore đứng tên về mặt pháp lý…). Chi phí dịch vụ đối với cả 3 hình thức trên là như nhau. Tuy nhiên với hình thức thành lập công ty đầu tiên và hình thức thứ 2 thì bạn sẽ bị hạn chế các hoạt động tại Singapore.

Bước 2: Đặt tên, kiểm tra và đăng ký tên cho công ty tại Singapore.

dat ten e1628743940786

Tên là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ loại hình công ty nào. Vì vậy cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tên gọi phù hợp với các hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, tên gọi cũng ảnh hưởng đến chiến lược dài hạn cũng như hình ảnh của công ty trước khách hàng và các đối tác.
Lưu ý rằng tên công ty có thể bị từ chối phê duyệt vì nhiều lý do khác nhau, phổ biến nhất là lí do trùng tên với những công ty đã đăng ký trước hoặc tên công ty có chứa những từ ngữ nhạy cảm, bị cấm tại Singapore,… Việc lựa chọn tên công ty đúng đắn sẽ giúp rút ngắn thời gian đăng ký thành lập công ty tại Singapore.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cần thiết khi thành lập công ty

chuan bi ho so e1628744194538

Hồ sơ thành lập công ty tại Singapore bao gồm:
Tên công ty để ACRA (Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và Kế toán) phê duyệt
Mô tả ngắn gọn và đầy đủ về các hoạt động kinh doanh của công ty sắp thành lập với mã ngành tương ứng theo quy định của ACRA.
Cung cấp ngày cuối cùng của năm tài chính đầu tiên.
Báo cáo tài chính của nhà đầu tư là tổ chức
Chỉ định ít nhất một một giám đốc thường trú của công ty tại Singapore (Nominee Director) với thẻ công dân quốc tịch Singapore và địa chỉ cụ thể.
Công ty cần phải có ít nhất 1 cổ đông, số lượng cổ đông tối đa là 50 cổ đông
Cung cấp chứng nhận thành lập công ty (Certificate of Incorporation) và bản điều lệ của công ty (Memorandum and Articles of Association) nếu cổ đông là công ty. Nếu cổ đông là cá nhân người nước ngoài thì cần cung cấp hộ chiếu và địa chỉ đã được xác thực.
Địa chỉ văn phòng công ty đăng ký thành lập tại Singapore.
Bổ nhiệm 1 thư ký công ty là người Singapore. Lưu ý giám đốc và thư ký công ty không cùng 1 người.
Đăng ký xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài ở Singapore tại Bộ kế hoạch và Đầu tư. Thời gian xin cấp phép là khoảng 30 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ. Tổng thời gian xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài tại Bộ kế hoạch và Đầu tư dự kiến khoảng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Singapore.

nop ho so e1628744109649

Thời gian đăng ký thành lập công ty là từ 2 – 5 ngày làm việc, tùy theo loại hình công ty.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận thành lập công ty tại Singapore

giay chung nhan thanh lap cong ty tai singapore e1628744289442

Nếu đã được xác nhận đăng ký công ty thì việc thành lập công ty tại Singapore gần như đã hoàn tất. ACRA sẽ gửi một thông báo bằng email trong đó có mã số đăng ký công ty (UEN) cùng với giấy chứng nhận thành lập công ty bản điện tử. Nếu muốn có bản cứng của tài liệu này thì có thể thông qua quá trình “Hợp pháp hóa lãnh sự”.

Bước 6: Hoàn tất các thủ tục sau khi thành lập thành công ty tại Singapore

hoan tat thu tuc e1628744343649

Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận thành lập công ty tại Singapore, doanh nghiệp cần hoàn tất những điều khoản sau đây:
Công khai tài liệu chứng nhận thành lập công ty với tất cả các cổ đông của công ty.
Công khai sổ đăng ký nêu rõ cổ phần tương ứng của mỗi cổ đông trong công ty.

Bước 7: Đăng ký mở tài khoản ngân hàng của công ty tại Singapore

mo tai khoan ngan hang e1628744396678

Khi mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp, các ngân hàng tại Singapore sẽ có các yêu cầu sau mà bạn cần lưu ý:
Chủ tài khoản và giám đốc doanh nghiệp được yêu cầu có mặt trực tiếp tại Singapore để nói chuyện trực tiếp với ngân hàng về việc mở tài khoản cho doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cần cung cấp hồ sơ và kí các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu từ phía ngân hàng.
Hồ sơ và giấy tờ mà các ngân hàng thường yêu cầu bao gồm:
Đơn xin mở tài khoản ngân hàng do ngân hàng cung cấp và hướng dẫn cụ thể.
Giấy tờ hợp lệ của công ty thành lập tại Singapore như Giấy phép đăng kí kinh doanh và Điều lệ công ty.
Hộ chiếu của giám đốc/chủ tài khoản ngân hàng /cổ đông.
Proof of address của giám đốc/ chủ tài khoản ngân hàng/cổ đông.
Tiền gửi chi phiếu (Cheque deposit)

Bước 8: Nhận giấy phép kinh doanh (Business Profile)

giay phep kinh doanh e1628744550578

Một số ngành nghề nhất định tại Singapore sẽ phải đăng ký giấy phép con để kinh doanh như các ngành giáo dục, dịch vụ tài chính, dược, thực phẩm, du lịch,… Vì vậy, nếu thành lập công ty hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên thì cần phải nộp đơn xin giấy phép kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền. Số lượng giấy phép sẽ tùy và từng trường hợp cụ thể.

Bước 9: Đăng ký thuế hàng hóa dịch vụ (GST)

dong thue e1628744599545

Nếu doanh thu của công ty tại Singapore vượt quá 1 triệu SGD/ năm thì doanh nghiệp cần phải đăng ký Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) tại Cơ quan Doanh thu Nội địa Singapore (IRAS). Những công ty đăng ký GST sẽ tính thuế này cho khách hàng của mình đối với sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Sau đó, nộp số tiền nay cho cơ quan thuế IRAS tại Singapore. Nếu doanh thu dự kiến của công ty không quá 1 triệu SGD/năm thì doanh nghiệp không cần đăng ký thuế hàng hóa dịch vụ.

Giai đoạn 3. Thủ tục sau cấp phép tại Việt Nam

Nếu pháp luật Việt Nam có yêu cầu, Công ty Luật ACC sẽ thực hiện các thủ tục thông báo theo quy định tại cơ quan có thẩm quyền nơi Khách hàng đặt trụ sở chính.

Thời gian: Vào khoảng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian cấp phép có thể kéo dài hơn vì những lý do khách quan của cơ quan nhà nước Việt Nam và nước ngoài, trong trường hợp đó Công ty Luật ACC sẽ cố gắng thúc đẩy quá trình cấp phép để bảo vệ tối đa quyền lợi của Khách hàng.

Các lưu ý khác khi thành lập công ty tại Singapore.

Khi đã đăng ký thành lập công ty tại Singapore thành công. Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính hàng năm theo Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính tại Singapore.

Doanh thu và ước tính thu nhập chịu thuế (ECI) phải khai báo mỗi năm trong vòng 3 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Thời gian đăng ký thành lập công ty tại Singapore thông thường chỉ mất từ 2 – 5 ngày nhưng trên thực tế một số thủ tục sẽ có thể kéo dài thời gian. Ví dụ quá trình chuẩn bị hồ sơ, mở tài khoản ngân hàng, nộp phí Nhà nước,…

4. Một số câu hỏi thường gặp về thành lập công ty tại singapore

Mức vốn điều lệ bao nhiêu thì mở được công ty tại Singapore

Khi thành lập doanh nghiệp tại Singapore, không có quy định cụ thể tối thiểu mức vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu. Vì vậy, khi đăng ký thành lập, chỉ cần 1 đô Singapore là có thể đăng ký mở công ty tại đây.

Bao nhiêu cổ đông/thành viên thì có thể mở công ty tại Singapore?

Tối thiểu 1 cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức thì có thể đăng ký mở được công ty tại Singapore. Loại hình công ty hợp danh thì số lượng thành viên tối thiểu là 2.

Khi thành lập công ty tại Singapore có cần phải có giám đốc chỉ định không?

Có. Giám đốc chỉ định phải là công dân Singapore hoặc người thường trú tại Singapore (PR-Singapore Permanent Resident) hoặc người được cấp thẻ Entrepass, Employment Pass.

✅ Thủ tục: ⭕ Thành lập công ty tại singapore
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ