Đăng Ký Thành Lập Công Ty Tại Campuchia (Thủ Tục Trọn Vẹn 2020)

Thành lập công ty tại Campuchia
Thành lập công ty tại Campuchia

Hội nhập kinh tế thế giới đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Xu hướng này dẫn đến hiện tượng các doanh nghiệp trong nước tiến hành mở rộng việc kinh doanh ra nước ngoài. Theo đó, với sự tương đồng về vị trí địa lý và các yếu tố khác, ngày nay, Campuchia đã trở thành một sự lựa chọn được cân nhắc hàng đầu đối với nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, để tiến hành kinh doanh tại thị trường này, cũng giống như trong nước, việc thành lập công ty phải được tiến hành đầu tiên. Vậy để thành lập công ty tại Campuchia phải thực hiện những quy trình nào?

Theo pháp luật hiện hành, để thành lập công ty tại Campuchia, cá nhân, tổ chức Việt Nam phải thực hiện thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014 và thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp của Campuchia. Do đó, thủ tục thành lập công ty được thực hiện như sau:

Quy trình 1: Xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật Đầu tư 2014 thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định.
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư. 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Tùy thuộc vào các yếu tố như vốn, lĩnh vực đầu tư,…. có một số trường hợp nhà đầu tư phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, điều này được quy định chi tiết tại Điều 54, Điều 55 Luật Đầu tư 2014. Đối với các dự án đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với dự án không thuộc trường hợp trên, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; Trong đó, Tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm một trong các giấy tờ sau đây: Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập.
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quy trình 2: Ký quỹ tại ngân hàng

Cá nhân, tổ chức phải ký quỹ tại ngân hàng với số tiền tối thiếu theo quy định của pháp luật Campuchia.

Quy trình 3: Lựa chọn loại hình và tên công ty

Cá nhân, tổ chức lựa chọn các loại hình kinh doanh và dự kiến tên công ty. Sau đó, kiểm tra tên công ty tại Bộ Thương mại. Tên công ty hợp lệ là tên công ty không bị trùng với các công ty đã được thành lập 

Quy trình 4: Thành lập công ty

Quy trình thành lập công ty tại Campuchia được thực hiện tại Bộ thương mại theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề nghị thành lập Công ty (theo mẫu);
 • Đơn xin đăng ký tên Công ty vào danh sách các Công ty tại Bộ Thương mại Campuchia;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng
 • Điều lệ công ty theo có chữ ký của tất cả các thành viên công ty. (làm 04 bản tiếng Khmer và 04 bản tiếng Anh). 
 • Hợp đồng thuê trụ sở công ty tại Campuchia (bằng tiếng Khmer và tiếng Anh, có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương sở tại, và kèm theo hóa đơn điện – nước – bưu điện nếu có, làm 04 bản tiếng Khmer và 04 bản tiếng Anh). 
 • Photo Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân của Giám đốc công ty  (04 ảnh 4 x 6) có xác nhận Công chứng (04 bản tiếng Khmer và 04 bản tiếng Anh). 
 • Giấy xác nhận của Chính quyền địa phương về Giám đốc công ty không phạm tội hình sự (04 bản tiếng Việt và 04 bản tiếng Anh). 
 • Tham khảo các hồ sơ cần thiết khi thành lập công ty bảo vệ tại nước ngoài

Bước 2: Nộp hồ sơ và lệ phí

 • Hồ sơ trên được nộp tại Bộ Thương mại Campuchia, đồng thời khi có yêu cầu, cần điền thông tin và ký xác nhận vào các mẫu đơn theo quy định của Bộ Thương mại Campuchia 
 • Lệ phí xin giấy phép thành lập Công ty với số tiền lệ phí khoảng 700,00 USD. 
 • Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức cũng có thể làm thủ tục online thông qua vào mạng của Bộ Thương mại Campuchia: www.businessregistration.moc.gov.kh  sau đó điền các thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thương mại Campuchia.
 • Sau khoảng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia sẽ cấp giấy phép đăng ký thành lập Công ty/Chi nhánh Công ty tại Campuchia.    

Trên đây là một số thông tin về việc thành lập công ty tại Campuchia. Để được tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH ACC

Những thắc mắc thường gặp của khách hàng

Các loại giấy phép cần có để xin giấy phép thành lập công ty tại Campuchia gồm những gì?

 • Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có loại hồ sơ xin giấy phép phù hợp.

Thời hạn xin giấy phép thành lập công ty tại Campuchia là bao lâu?

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

ACC có cung cấp các dịch vụ đăng ký thành lập công ty tại Campuchia không?

 • ACC chuyên cung cấp tất cả các dịch vụ đăng ký thành lập công ty tại Campuchia.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận