Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ nổ mìn 2020

Dịch vụ nổ mìn là việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để tực hiện hợp đồng nổ mìn giữa tổ chức được phép làm dịch vụ nổ mìn với tổ chức có nhu cầu. Tuy nhiên, để được kinh doanh nghành nghề này tổ chức, cá nhân kinh doanh phải xin cấp phép dịch vụ nổ mìn. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ nổ mìn.

Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Dịch Vụ Nổ Mìn
Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Dịch Vụ Nổ Mìn

1. Khái niệm

 • Dịch vụ nổ mìn là việc thực hiện hợp đồng nổ mìn giữa tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nổ mìn với tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật, bao gồm: dịch vụ nổ mìn tại địa phương có phạm vi hoạt động giới hạn trong địa bàn đất liền của 01 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương; dịch vụ nổ mìn trên thềm lục địa; dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ nổ mìn

 • Là tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật; có đăng ký kinh doanh ngành nghề cung ứng dịch vụ nổ mìn.
 • Có đủ điều kiện theo quy định về sử dụng, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và con người tối thiểu đủ để cung ứng dịch vụ cho 05 (năm) tổ chức thuê dịch vụ.
 • Được cơ quan nhà nước cấp các giấy phép liên quan như giấy phép dịch vụ nổ mìn.
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.
 • Có đủ điều kiện về sử dụng, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.
 • Cơ sở kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật
 • Có quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng vật liệu nổ (nếu có).

3. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Tùy theo các loại hình công ty, sẽ có các thành phần tài liệu hồ sơ khác nhau, nhưng về cơ bản những tài liệu dưới đây cần có:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ của công ty;
 • Danh sách cổ đông/ thành viên sáng lập/ người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:
  • Thẻ căn cước công dân; Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (nếu có). Giấy tờ tùy thân của người đại diện nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ

 • Nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh.
 • Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua Cổng thông tin quốc gia.

Nhận kết quả

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ nổ mìn; chủ kinh doanh cần phải thực hiện thêm một số thủ tục khác mới có thể tiến hành kinh doanh dịch vụ nổ mìn.

4. Xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ nổ mìn tại Sở công thương

Hồ sơ xin cấp giây phép kinh doanh dịch vụ nổ mìn

–  Đơn đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn do người đứng đầu doanh nghiệp ký. Nếu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phải có văn bản đề nghị của Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

–   Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, phải có giấy chứng nhận đầu tư.

–  Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp;

–  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với hình thức dịch vụ nổ mìn địa phương có phạm vi hoạt động giới hạn trong địa bàn đất liền của một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.

–  Tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện cung ứng dịch vụ nổ mìn bao gồm:

+ Đề án dịch vụ nổ mìn do lãnh đạo doanh nghiệp ký, nêu rõ mục tiêu, quy mô, phạm vi, tính phù hợp quy hoạch, nhu cầu về dịch vụ nổ mìn và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp; các điều kiện cần thiết và giải pháp bảo đảm về an ninh, an toàn trật tự xã hội trong hoạt động cung ứng dịch vụ nổ mìn;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với kho VLNCN kèm theo hồ sơ kho bảo quản thỏa mãn các quy định tại QCVN 02:2008/BCT đối với các tổ chức có kho bảo quản VLNCN;

Nộp hồ sơ

 – Tổ chức là doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối do các Bộ, ngành trung ương hoặc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm đại diện chủ sở hữu vốn, các doanh nghiệp hoạt động dầu khí, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ quan đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học có nhu cầu xin cấp giấy phép nộp hồ sơ tại Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp ( Bộ Công Thương).

 – Các tổ chức còn nếu có nhu cầu xin cấp giấy phép nộp hồ sơ tại Sở Công Thương địa bàn sử dụng vật liệu nổ mìn.

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền nêu trên tiến hành kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn. Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời cho tổ chức đề nghị cấp và nêu rõ lý do.

5. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Nộp hồ sơ cho Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an

 • Nộp trực tiếp;
 • Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;
  • Trường hợp trong các văn bản trên không thể hiện ngành; nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành; nghề đầu tư kinh doanh; đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh; trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ; tài liệu về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh; kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm:
  • Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
  • Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

6. Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Hồ sơ xin giấy chứng nhận

 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:
  • Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);
  • Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước,lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;
  • Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Xem xét và cấp giấy chứng nhận

Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ ; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận  thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ; cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

7. Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị khi sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh dịch vụ nổ mìn

 • Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ Chiếu passport của các thành viên sáng lập.
 • Đối với một số ngành nghề có điều kiện, ACC sẽ hướng dẫn quý khách chuẩn bị thêm giấy tờ.

8. Dịch vụ thực hiện đăng ký kinh doanh dịch vụ nổ mìn của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

9. Những thắc mắc thường gặp khi đăng ký kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Những loại giấy phép nào cần thiết khi đăng ký kinh doanh dịch vụ nổ mìn?

 • Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy do Công an PCCC tỉnh, thành phố cấp.
 • Giấy chứng nhận đáp ứng tốt điều kiện an ninh trật tự do Công an phường cấp.

Chi phí xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự là bao nhiêu?

 • Chi phí xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tư là từ 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.

Phí dịch vụ trọn gói chưa? Có cam kết ra giấy?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Ninh Trật Tự (Thủ tục 2020)

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy

Xin Cấp Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Chữa Cháy

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Lắp Đặt Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận