Quyết toán thuế tncn đối với hợp đồng giao khoán

1. Phân tích từng trường hợp cụ thể, hồ sơ và cách tính thuế thu nhập cá nhân:

Trường hợp 1: ký hợp đồng giao việc với từng nhân viên. Công ty ký hợp đồng với từng cá nhân thì kế toán có trách nhiệm theo dõi, chấm công, tính lương, tính thuế TNCN theo tiến độ hoàn thành của từng nhân viên.
Hồ sơ bao gồm và cách tính thuế thu nhập cá nhân:

Hợp đồng phân công công việc cho từng nhân viên
hồ sơ công việc,
Bảng chấm công (nếu có),
Bảng trả lương,
Thực hiện đăng ký MST cho từng nhân viên. Thuế thu nhập cá nhân được tính theo thuế suất toàn phần 10% thuế thu nhập và không giảm trừ gia cảnh. Trường hợp 2: Ký hợp đồng với nhóm người lao động, trong đó có đại diện của nhóm. Người đại diện được người trong nhóm ủy quyền thực hiện các giao dịch với Công ty.
Đại diện nhóm có nhiệm vụ:

Đại diện liên danh sẽ là người đứng ra ký kết hợp đồng với công ty, cung cấp danh sách nhân sự của liên danh cho công ty. Giám sát nhân viên nhóm;
Thời gian (nếu có);
Lập bảng thanh toán tiền lương theo mức lương đã thỏa thuận trong hợp đồng phân công, những người trong nhóm nhận lương phải ký nhận đầy đủ;
Nhận lương theo bảng lương và phát cho từng cá nhân trong nhóm;
Nộp đầy đủ hồ sơ nêu trên cho công ty để công ty làm căn cứ tính vào chi phí được trừ. Trước khi trả tổng lương nhóm cho đại diện nhóm, kế toán phải khấu trừ thuế TNCN theo bảng 10% đầy đủ. Loại thuế này được đánh vào thu nhập của mỗi người lao động. Trường hợp 3: Ký hợp đồng với một người duy nhất (người này chịu trách nhiệm tìm lao động để thực hiện các công việc ghi trong hợp đồng). Trong trường hợp này, đại diện của nhóm phải là một công ty cá nhân hoặc một hộ gia đình chuyên nghiệp.
Các quy định liên quan đến thể nhân được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015.
“Điều 2. Cách tính thuế đối với cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế theo phương pháp khoán
Đầu tiên. nguyên tắc áp dụng
a) Thể nhân nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là người nộp thuế khoán) là thể nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh, trừ thể nhân theo hướng dẫn tại các Điều 3, 4 và 5 Thông tư này.
b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân hệ số nhân .năm. …….
c) Trường hợp cá nhân kinh doanh theo nhóm cá nhân, hộ gia đình thì căn cứ mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thu nhập cá nhân thuế Thể nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.
“2. Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế đối với cá nhân thuộc đối tượng áp dụng thuế khoán là doanh thu tính thuế và thuế suất tính trên doanh thu.
a) Doanh thu tính thuế
a.1) Doanh thu tính thuế là thu nhập đã bao gồm thuế (nếu có thuế) từ tất cả các khoản tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng và chi phí cung cấp dịch vụ phát sinh từ việc sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trong kỳ tính thuế. Trường hợp người nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào thu nhập khoán và thu nhập ghi trên hóa đơn.
a.2) Trường hợp cá nhân không xác định được thu nhập chịu thuế một lần hoặc xác định không đúng với thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền xác định thu nhập chịu thuế một lần theo quy định của pháp luật về quản lý thuế một lần .
b) Thuế suất doanh thu
b.1) Thuế suất tính trên doanh thu bao gồm thuế suất giá trị gia tăng và thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng ngành, nghề hoạt động như sau:

Lĩnh vực ngành nghề Tỷ lệ thuế suất
Thuế GTGT Thuế TNCN
–  Phân phối, cung cấp hàng hóa 1% 0,5%.
–  Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5% 2%.
–  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3% 1,5%.
–  Hoạt động kinh doanh khác 2% 1%

2. Câu hỏi thường gặp

Các nguyên tắc đánh thuế theo luật thuế thu nhập cá nhân là gì?

Nguyên tắc đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế trong thuế TNCN

Nguyên tắc đảm bảo cân bằng lợi ích giữa Nhà nước và người nộp thuế
Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả của pháp luật thuế TNCN
Nguyên tắc tránh đánh thuế hai lần

Việc tại sao lại có nhiều loại thuế khác nhau?

Việc tại sao lại có nhiều loại thuế khác nhau thì câu trả lời rất đơn giản đó là vì các loại thuế đó có đối tượng và chủ thể phải nộp thuế khác nhau, mục đích thu thuế khác nhau.

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo