Quyền tác giả bao gồm những quyền gì? (Quy định 2023)

Tác giả có những quyền gì đối với tác phẩm của mình hay quyền tác giả bao gồm  những quyền gì? Những tác phẩm nào được đăng ký bản quyền và một số vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Nội dung bài viết dưới đây sẽ được tư vấn và giải đáp cụ thể. Mời quý bạn đọc theo dõi.

quyen-tac-gia-bao-gom

Quyền tác giả bao gồm

1. Quyền tác giả bao gồm những quyền gì?

Quyền tác giả có thể hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Theo đó, tại Điều 18 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có quy định về quyền tác giả như sau:

“Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật này bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản."

Như vậy, theo quy định này thì quyền tác giả sẽ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản bạn nhé. Về nội dung của hai quyền này thì tại Điều 19 và Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được hướng dẫn bởi Điều 20 và Điều 21 Nghị định 22/2018/NĐ-CP với nội dung như sau:

- Quyền nhân thân trong quyền tác giả bao gồm các quyền sau đây:

+ Đặt tên cho tác phẩm;

+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

+ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

- Quyền tài sản trong quyền tác giả bao gồm các quyền sau đây:

+ Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.

+ Sao chép tác phẩm.

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

- Các quyền tài sản này sẽ do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

- Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Đối tượng được bảo hộ quyền tác giả nào gồm những đối tượng nào?

Các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

+ Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); Tác phẩm tạo hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

+ Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu; Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn; Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

3. Thủ tục đăng ký quyền tác giả bao gồm những bước nào?

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả bao gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Xác định loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Loại hình tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả được chia thành nhiều đối tượng khác nhau. Tùy theo từng tác phẩm mà sẽ được đăng ký dưới hình thức khác nhau.

Ví dụ: bài hát sẽ được đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc.

 • Bước 2: Chuẩn bị tài liệu, thông tin cần cho việc đăng ký bản quyền

Sau khi xác định được loại hình tác phẩm sẽ đăng ký, chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền tiến hành chuẩn bị các tài liệu, thông tin cần thiết để đăng ký.

 • Bước 3: Soạn hồ sơ đăng ký

Tác giả hoặc chủ sở hữu hoặc tổ chức/cá nhân được ủy quyền chuẩn bị hồ sơ, tài liệu như sau:

- Tờ khai (đơn) đăng ký bản quyền tác giả theo mẫu của Cục bản quyền tác giả.

- Hai bản tác phẩm đăng ký. Cụ thể:

+ Tác phẩm viết: 2 quyển in giấy A4 có đánh số trang và chữ ký của tác giả vào từng trang hoặc giáp lai công ty.

+ Chương trình máy tính: 2 bản in mã nguồn + giao diện phần mềm trên giấy A4 + 2 đĩa CD có nội dung mã nguồn và giao diện của nó.

+ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 2 bản in giấy A4 có chữ ký hoặc dấu của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

+ Tác phẩm âm nhạc: 2 bản in phần nhạc + lời hoặc bản ghi âm trong trường hợp đã ghi âm.

+ Tác phẩm kiến trúc: 2 bản vẽ in trên giấy A3.

- Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền.

- Bản gốc giấy tờ xác nhận quyền nộp hồ sơ khi người nộp được thừa kế, chuyển giao.

- Văn bản thỏa thuận giữa các tác giả trong trường hợp tác phẩm có nhiều tác giả.

- Trường hợp tác phẩm đăng ký bản quyền thuộc sở hữu chung cần có giấy xác nhận đồng ý của các đồng sở hữu khác.

- Bản sao CMTND/CCCD/Hộ chiếu của tác giả.

- Giấy cam đoan của tác giả.

- Bản sao giấy phép kinh doanh, quyết định thành lập,….

- Quyết định giao việc trường trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhận hoặc hợp đồng thuê bên khác sáng tác ra tác phẩm.

 • Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả ở Hà Nội nếu ở khu vực miền Bắc. Trường hợp ở khu vực miền nam hoặc miền trung thì nộp hồ sơ về phòng giao dịch Cục bản quyền tác giả ở TpHCM hoặc Đà Nẵng.

 • Bước 5: Theo dõi hồ sơ đăng ký sau khi nộp

Hồ sơ sau khi nộp thành công sẽ được các chuyên viên thẩm định trước khi cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình thẩm định, chuyên viên sẽ yêu cầu người nộp đơn sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ để được chấp nhận hợp lệ.

 • Bước 6: Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Sau khi hồ sơ được thẩm định và xác nhận và hợp lệ và đầy đủ, Cục bản quyền sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho chủ sở hữu để ghi nhận quyền sở hữu cho chủ sở hữu.

4. Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bao gồm giấy tờ gì?

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01 ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL).

- 02 bản sao tác phẩm.

- Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả giả (Mẫu số 01 ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL).

- Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

5. Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến quyền tác giả?

5.1. Quyền tác giả là quyền tài sản hay quyền nhân thân

Từ những phan tích ở trên có thể khẳng định quyền tác giả bao gồm cả quyền nhân thân và quyền tài sản.

5.2. Có hay không quyền tác giả đối với hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội dùng để bán hàng?

Có thể kết luận rằng, một hình ảnh do chính tác giả sáng tạo ra bằng công sức của mình, kể cả trong trường hợp tác giả đồng thời hoặc không đồng thời là chủ sở hữu, bất kể đã đăng ký quyền tác giả với Cục bản quyền hay chưa thì chủ sở hữu/tác giả luôn có quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

Nếu hình ảnh của cửa hàng của bạn bị một bên thứ ba nào khác sử dụng để bán hàng trên mạng xã hội mà chưa được sự cho phép của bạn, chắc chắn là bên thứ ba đó đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả của bạn đối với tác phẩm mà họ đang sử dụng.

Qua nội dung phân tích người viết đã giúp cho người đọc hình dung ra được quyền tác giả bao gồm quyền tài sản và quyền nhân thân. Ngoài ra, còn có những đối tượng thuộc quyền tác giả và giúp trả lời băn khoăn có hay không quyền tác giả đối với hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội dùng để bán hàng?

Trên đây là toàn bộ nội dung về quyền tác giả bao gồm những quyền gì? Nếu có thắc mắc nào quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: [email protected] để được tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn.

Luật ACC- Chất lượng dịch vụ uy tín – chuyên nghiệp – hiệu quả: Với hệ thống đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp, kiến thức chuyên sâu, thái độ tận tâm, nhiệt tình chúng tôi mong muốn khách hàng được sử dụng gói dịch vụ tốt nhất.

 

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (506 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo