Quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng 2022

Danh Phạm

Quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng 2022

Danh Phạm

04/08/2021

Nội dung: Giống cây trồng là yếu tố then chốt giúp cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, là cơ sở để xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản. Nếu một quốc gia không đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng sẽ có thể mất quyền sở hữu hợp pháp đối với loại cây này. Vậy pháp luật quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng như thế nào. Cùng công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng là gì?

Quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng được thể hiện trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 và 2019.

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

Căn cứ theo khoản 5 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 và 2019 giải thích định nghĩa quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

5. Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.”

Theo quy định này thì quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng áp dụng với chủ thể là tổ chức hoặc cá nhân đối với cây trồng do họ chọn tạo hoặc phát hiện ra và sau đó phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu đối với giống cây trồng thông qua hợp đồng chuyển giao.

quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định.

2. Điều kiện để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng

Một giống cây trồng để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện về tính mới, khác biệt, đồng nhất, sự ổn định, tên gọi phù hợp. Cụ thể tại Điều 158 đến Điều 163 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 và 2019. Theo đó điều kiện để quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng là:

 • Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
 • Có tính mới;
 • Tính khác biệt; 
 • Tính đồng nhất;
 • Tính ổn định;
 • Tên phù hợp.

Trong đó:

+ Tính mới quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng thể hiện ở chỗ: nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký hoặc người được phép của người đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

+ Tính khác biệt: Nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên. Giống cây trồng được biết đến rộng rãi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ; hoặc giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc đưa vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào; hoặc giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc đơn đăng ký vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối.

+ Tính đồng nhất của giống cây trồng: Tức là nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống.

+ Tính ổn định của giống cây trồng: Nếu các tính trạng liên quan của giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

+ Tên của giống cây trồng: Vấn đề tên của giống cây cũng rất quan trọng khi xem xét các điều kiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng. Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, tên đó phải trùng với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng.

Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

Tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau đây: Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự hình thành giống đó; Vi phạm đạo đức xã hội; Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó; Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả; Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng; Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.

Khi tên giống cây trồng được kết hợp với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được đăng ký để chào bán hoặc đưa ra thị trường thì tên đó vẫn phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng.

3. Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng

Cũng giống như quyền sở hữu công nghiệp thì pháp luật cũng quy định về thời hạn bảo hộ đối với quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng.

Căn cứ theo Điều 169 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 và 2019 quy định về hiệu lực của bằng bảo hộ giống cây trồng như sau:

“Điều 169. Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng

1. Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm đối với các giống cây trồng khác.

3. Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực theo quy định tại Điều 170 và Điều 171 của Luật này.”

Như vậy, văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực là từ ngày cấp đến hết 25 năm (đối với giống cây thân gỗ và cây nho); 20 năm đối với các giống cây trồng khác.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì bằng bảo hộ có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Các trường hợp bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng có thể bị đình chỉ hiệu lực:

+ Giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng;

+ Chủ bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định;

+ Chủ bằng bảo hộ không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết để duy trì và lưu giữ giống cây trồng theo quy định;

+ Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

– Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

+ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng do người không có quyền đăng ký đứng tên, trừ trường hợp quyền đối với giống cây trồng được chuyển lại cho người có quyền đăng ký;

+ Giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng các điều kiện về tính mới hoặc tính khác biệt tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng;

+ Giống cây trồng không đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất hoặc tính ổn định trong trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp dựa trên kết quả khảo nghiệm kỹ thuật do người đăng ký thực hiện.

4. Thực hiện đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 164 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 và 2019 như sau:

 • Để được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc nộp đơn đăng ký bảo hộ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.
 • Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng (sau đây gọi là người đăng ký) bao gồm:
 • Tác giả trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư cho tác giả chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Tổ chức, cá nhân được chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng.
 • Giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển do sử dụng ngân sách nhà nước hoặc từ dự án do Nhà nước quản lý thì quyền đối với giống cây trồng đó thuộc về Nhà nước. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký quyền đối với giống cây trồng quy định.

Ngoài ra pháp luật sở hữu trí tuệ cũng quy định các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng như về các quyền cụ thể; trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ,….

5. Dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại công ty Luật ACC

Bạn muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng nhanh chóng và không mất quá nhiều thời gian? Bạn lo ngại các thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà? Bạn sợ mình đang vi phạm bản quyền hay xâm phạm đến nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký hay chưa biết cách bảo vệ bí mật kinh doanh trong quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng của mình cho an toàn nhất?….

Vậy tại sao bạn không lựa chọn dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng cho mình của các đơn vị chuyên về dịch vụ này. Tuy nhiên, thị trường có rất nhiều đơn vị quảng cáo với nội dung rất hấp dẫn nên gây cho khách hàng khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị nào cung ứng dịch vụ cho mình. Do đó, bạn cần thận trọng, xem xét kỹ lưỡng mọi vấn đề để tránh tình trạng tiền mất tật mang. 

Một công ty cung cấp dịch vụ uy tín phải là người lắng nghe khách hàng từ đầu và tận tâm trong suốt quá trình và ngay cả sau khi đã thực hiện xong công việc. Một trong những đơn vị uy tín và điển hình là công ty Luật ACC. Là đơn vị có đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp, có trình độ cao, tận tụy.

ACC đem lại cho bạn những lợi ích gì?

 • Chúng tôi lắng nghe vấn đề bạn đang gặp phải và nghe mong muốn của bạn khi đến gặp ACC;
 • Tư vấn ban đầu về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng;
 • Trực tiếp soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để đăng ký bản quyền tác giả hay đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…. tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Chủ động theo dõi tiến độ đăng ký và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký cũng như báo cáo tiến độ thực hiện cho khách hàng;
 • Nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trả kết quả cho khách hàng đúng hẹn;
 • Chi phí hợp lý phù hợp với mọi đối tượng khách hàng khác nhau;
 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề sau thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên, ACC đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại tư vấn 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: info@accgroup.vn để được tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn.

Đánh giá post

Viết một bình luận