Nghiệp vụ kinh doanh của công ty cho thuê tài chính ?

Hoạt động kinh doanh chính của công ty cho thuê tài chính là cho thuê, mua và cho thuê lại, cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách thuê tài chính; thuê hoạt động và được thực hiện các hình thức cấp tín dụng khác nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép.


Ngoài các lĩnh vực hoạt động chính trên, các công ty cho thuê tài chính còn được cấp phép hoạt động ngoại tệ, đại lý bảo hiểm, tư vấn tài chính ngân hàng, đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và một số lĩnh vực kinh doanh khác liên quan đến Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu Kho bạc. .. Sở dĩ công ty cho thuê được pháp luật cho phép mở rộng phạm vi kinh doanh là nhằm tạo điều kiện để công ty có thêm thu nhập đáp ứng nhu cầu của hoạt động. Hình thức này cho phép công ty sử dụng máy móc, thiết bị mới ngay cả khi nguồn vốn hạn chế .


Cho thuê cầu nối là hình thức cho thuê thường được sử dụng để tài trợ cho các dự án cần nguồn vốn lớn như dự án khai khoáng, tài nguyên, hoặc mua máy bay, tàu biển... Trong giao dịch thuê cầu nối có ba bên tham gia: Bên cho thuê , bên thuê và bên cho vay dài hạn. Chính sự hiện diện của nhà tài chính trong hợp đồng cho thuê đã làm cho giao dịch có tính bắc cầu. Mỗi thành viên của hợp đồng thuê cầu nối có thể là một tập đoàn gồm các công ty có chung lợi ích và chia sẻ trách nhiệm.
Bên cho thuê bao gồm ít nhất hai tổ chức tài chính (có thể là ngân hàng hoặc công ty tài chính). Hai tổ chức tài chính này cùng nhau thành lập công ty đối tác để tham gia trực tiếp vào giao dịch cho thuê. Công ty hợp danh này sẽ phải trả 20% đến 40% giá trị tài sản được mua và phần còn lại sẽ được vay từ một nhà tài trợ vốn dài hạn. Do đặc điểm này, bên cho thuê còn được gọi là thành viên hợp vốn trong hợp đồng thuê bắc cầu.

Nhà tài trợ vốn dài hạn là nhà đầu tư thực sự trong hợp đồng thuê bắc cầu và còn được gọi là thành viên cho vay. Nhà tài trợ này sẽ cấp một khoản tín dụng tương đương với số vốn còn lại cần thiết (từ 60% đến 80% giá trị tài sản cần mua) để mua tài sản đó. Thông thường, người quảng bá là một tập đoàn gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm hoặc quỹ hưu trí. Nhà tài trợ vốn sẽ cần quan tâm đến sự an toàn của khoản vay và nên điều tra uy tín của bên thuê trước khi đưa ra quyết định.

Thứ hai, công ty cho thuê được ủy quyền mua tài sản và cho thuê lại. Theo hình thức này, công ty cho thuê mua lại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và động sản của bên thuê và trả lại những hàng hóa này cho bên thuê dưới hình thức thuê bất động sản thông thường và bên thuê tiếp tục sử dụng chúng cho hoạt động của mình. . Trong giao dịch này, bên có nhu cầu sử dụng tài sản hoặc bên thuê tài sản đồng thời là bên cung cấp tài sản và được gọi là bên bán và bên thuê; và công ty cho thuê được gọi là bên mua và cho thuê. Mọi giao dịch mua bán-cho thuê lại thường được thực hiện thông qua hai loại hợp đồng. Một là hợp đồng mua bán tài sản được ký kết giữa công ty cho thuê và bên thuê để mua bán tài sản thuê. Thứ hai là hợp đồng cho thuê giữa công ty cho thuê và bên thuê. Tuy nhiên, hợp đồng mua bán tài sản chỉ có hiệu lực khi hợp đồng thuê tài chính có hiệu lực.

Thứ ba, công ty cho thuê được phép cho thuê vốn hợp vốn. Là hoạt động cho thuê của một nhóm công ty cho thuê (tôi theo dõi ít ​​nhất là hai công ty) đối với bên thuê, trong đó một công ty cho thuê làm đầu mối. Công ty đầu mối này sẽ do các thành viên cho thuê hợp vốn lựa chọn và được giao trách nhiệm làm đầu mối cho hợp đồng thuê hợp vốn. Các bên tham gia hợp vốn phải ký kết hợp đồng hợp vốn để cam kết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian cho thuê hợp vốn. Bên cho thuê hợp vốn và bên thuê cũng phải ký kết hợp đồng cho thuê hợp vốn. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận giao kết hợp đồng

Tuy nhiên, căn cứ quy định về cấp tín dụng đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có thể thấy, trong trường hợp nhu cầu cho thuê của khách hàng và người có liên quan vượt quá giới hạn cấp tín dụng, tổ chức tín dụng được cấp tín dụng hợp vốn (xem: Khoản 2, 6 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 Điều 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư số 36/2014/TT- NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ giao dịch an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài). Qua đó có thể thấy, hình thức cho thuê vốn tái hợp vẫn được pháp luật cho thuê hiện hành ghi nhận. Nói cách khác, các hình thức cho thuê trước đây tiếp tục được pháp luật thừa nhận.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1118 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo