Trong thực tế, chúng ta thường xuyên gặp trường hợp các bên thỏa thuận cả Tòa án và Trọng tài để giải quyết tranh chấp, trong trường hợp này, hướng giải quyết sẽ ra sao? Trong bài viết này cùng tìm hiểu Quy định về vừa thỏa thuận trọng tài vừa thỏa thuận tòa án nhé.

1. Quy định về vừa thỏa thuận trọng tài vừa thỏa thuận tòa án

Nếu hai bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua tòa án và trọng tài, chẳng hạn tại Điều 9 của hợp đồng, các bên thỏa thuận phương thức giải quyết tranh chấp là “…một trong các bên có quyền khởi kiện. chống lại tòa án có thẩm quyền”, nhưng sau đó trong Phần 13 của vi phạm, các bên đồng ý rằng “…

Ở đây, khi phát sinh tranh chấp trong hợp đồng, đôi khi các bên có xu hướng đưa tranh chấp ra tòa án nhân dân, nhưng cũng có khi các bên thỏa thuận lựa chọn trọng tài thương mại. Quy chế Trọng tài Thương mại năm 2003 và Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 đều không có quy định rõ ràng về các thỏa thuận này nhưng Nghị quyết số 01/2014/HĐTP của Ủy ban Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao lại có quy định liên quan. tình hình thực tế có liên quan.

2. Ưu tiên Trọng tài thương mại

Trước những thỏa thuận “trái ngược” nêu trên, có thể xảy ra tình trạng một bên khởi kiện ra trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, còn bên kia khởi kiện ra tòa án nhân dân để giải quyết.

Luật Trọng tài không quy định rõ trường hợp này và Nghị quyết 01/2014 quy định trọng tài thương mại có thẩm quyền xét xử phải bị Tòa án nhân dân bác bỏ. Cụ thể, theo Điều 2, khoản 4, Nghị quyết số 01/2014, “Trường hợp người nộp đơn yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp trước khi yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp mà Tòa án không thành chấp nhận khoản 4 Điều này b. Tòa án từ chối thụ lý và đóng vụ án theo quy định tại Điều 6 Luật Trọng tài thương mại” và “Trường hợp Tòa án đã thụ lý vụ án và xét thấy có tranh chấp trọng tài trước khi tòa án thụ lý thì tòa án giải quyết theo “Luật trọng tài thương mại” Theo Điều 192 Khoản 1 Khoản 1 BLTTHS ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án vì vụ án này không thuộc về Đảng Cộng sản Trung Quốc, tòa án có thẩm quyền xét xử và trả lại đơn cũng như các tài liệu kèm theo đơn”.

Quy định nêu trên buộc tòa án phải từ chối thụ lý, giải quyết tranh chấp nếu trọng tài được yêu cầu giải quyết trước, đồng thời chấp nhận độc quyền của trọng tài thương mại.

Việc giải quyết tương tự cũng được áp dụng nếu yêu cầu trọng tài trong vòng 5 ngày kể từ ngày tòa án nhận được đơn. Vì Điểm b Điều 2 Khoản 4 Nghị quyết số 01/2014 quy định “người khởi kiện có quyền yêu cầu trọng tài trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện được Toà án xác định là bị đơn”. , Toà án trả lại đơn kiện cho người khởi kiện.

Trên thực tế, trường hợp một bên khởi kiện ra trọng tài thương mại và bên kia không khởi kiện ra tòa án nhân dân nhưng phản đối thẩm quyền của trọng tài thương mại thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Trong vụ tranh chấp về thỏa thuận trọng tài “mâu thuẫn” nói trên, nguyên đơn đã khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), được Ủy ban Trọng tài thụ lý giải quyết nhưng bị đơn phản đối quyết định chấp nhận thỏa thuận trọng tài. Thẩm quyền của hội đồng trọng tài không được ủy quyền bởi Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đồng ý. Theo Tòa án nhân dân TP.HCM. Hồ Chí Minh, “Việc cho rằng trọng tài không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp vì các bên đã ký kết hợp đồng về việc vừa đồng ý để trọng tài vừa đồng ý để tòa án giải quyết tranh chấp là mâu thuẫn và không rõ ràng về thẩm quyền giải quyết tranh chấp. tranh chấp là không có căn cứ”, và sau đó, TAND TP.HCM. HCM đã ra quyết định “Trung tâm Trọng tài VIAC có thẩm quyền giải quyết vụ việc này”.

3. Việt Nam đã theo thông lệ chung

Với các quy định trên, chúng ta thấy, nếu một tranh chấp vừa được yêu cầu tại Tòa án nhân dân và tại Trọng tài thương mại thì Trọng tài thương mại được ưu tiên và Tòa án phải từ chối giải quyết trước những thỏa thuận ”nước đôi” như đã nêu ở phần đầu.

Trọng tài cũng có thẩm quyền trước những tình huống tự ”mâu thuẫn” giữa các bên về cơ quan giải quyết tranh chấp nếu một bên khởi kiện ra Trọng tài nhưng bên kia phản đối thẩm quyền của Trọng tài. Hướng này tạo điều kiện cho Trọng tài, điều rất cần thiết hiện nay khi chúng ta mong muốn phát triển hệ thống trọng tài thương mại bên cạnh hệ thống Tòa án nhân dân.

Với hướng trên, pháp luật của chúng ta đã được hiện đại hóa và xích lại gần với thông lệ chung trên thế giới. Thực ra, một nghiên cứu được công bố năm 1996 đã từng cho thấy “trong trường hợp mâu thuẫn bề ngoài giữa một điều khoản trọng tài và một điều khoản chọn Tòa án, án lệ Pháp đã luôn cố gắng ưu tiên thỏa thuận thứ nhất so với thỏa thuận thứ hai”. Vẫn theo nghiên cứu này, “Tòa án nước ngoài cũng thể hiện sự ưu ái này. Chẳng hạn, trong một hoàn cảnh mà các bên thỏa thuận trong hai điều khoản kế tiếp của hợp đồng thỏa thuận chọn ICC và thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Anh, Tòa tối cao Anh đã cứu thỏa thuận trọng tài bằng cách quyết định việc viện dẫn đến Tòa án Anh chỉ áp dụng cho những sự cố có thể phát sinh trong quá trình trọng tài. Án lệ của Mỹ cũng theo hướng này”.

Một nghiên cứu được công bố năm 2009, sau khi viện dẫn các án lệ của Anh và của Pháp cũng khẳng định “quyết định của Tòa án và quyết định trọng tài khác nhìn chung cũng ghi nhận hiệu lực của những điều khoản viện dẫn đồng thời cả thủ tục trọng tài và thủ tục tại Tòa án, tiêu biểu là bằng cách giải thích việc viện dẫn tới thủ tục tòa án chỉ để xem xét lại phán quyết trọng tài hoặc một vài sự trợ giúp cho vụ kiện trọng tài”.

Trên đây là nội dung về Quy định về vừa thỏa thuận trọng tài vừa thỏa thuận tòa án! Luật ACC cập nhật được xin gửi đến các bạn đọc, hi vọng với nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến thức hữu ích giúp các bạn hiểu hơn vấn đề trên. Trong quá trình tìm hiểu nếu có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật ACC để được hỗ trợ ngay. Hãy theo dõi website của chúng tôi để nhận được các bài viết hay về các lĩnh vực khác nữa nhé.